Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Và Sự Sáng Tạo

💥NO DEADLINE

[English Caption Below]

💥Mô Tả:

Khóa học miễn phí này là phần giới thiệu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sự sáng tạo, vai trò của sự sáng tạo ngôn ngữ trong văn hóa và xã hội, và các cách tiếp cận khác nhau đối với nghiên cứu của nó.

💥Về Khóa học:

 • Hình thức: Online miễn phí
 • Trình độ: Trung Cấp
 • Thời gian: 8 giờ

💥Sau khóa học này, bạn sẽ được học:

 • Hiểu các vấn đề chính trong mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sự sáng tạo
 • Hiểu một số cách khác nhau mà khả năng sáng tạo ngôn ngữ có thể được nghiên cứu
 • Hiểu được tầm quan trọng của sự sáng tạo trong giao tiếp của con người.

📌Link đăng ký: https://www.open.edu/openlearn/languages/language-and-creativity/content-section-0?active-tab=description-tab

__________________________

🌟Introduction:

This free course is an introduction to the relationship between language and creativity, to the roles that linguistic creativity plays in culture and society, and to the different approaches to its study.

🌟About:

 • Format: Free Online
 • Intermediate
 • Time: 8 hours

🌟What you’ll learn from this course:

 • Understand key issues in the relationship between language and creativity
 • Understand some of the different ways that linguistic creativity can be studied
 • Understand the importance of creativity in human communication

📌Registration link: https://www.open.edu/openlearn/languages/language-and-creativity/content-section-0?active-tab=description-tab

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22404


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nam Nguyễn

xuannam.ivolunteer@gmail.com