Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Đo Lường Chiến Lược Tiếp Thị Thông Qua Facebook Insights

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu về khóa học:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được hiểu rõ hơn về những phương pháp nâng cao chiến lược marketing trên Facebook, từ đó có thể cải thiện Facebook Insights của người dùng.
 • Bạn sẽ hiểu tường tận hơn về cách sử dụng Facebook Insights để theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến lược marketing. Sau khi đã tiếp thu được những kiến thức này, người dùng Facebook sẽ dễ dàng thích nghi và cập nhật các chiến lược theo kết quả Insights đã có nhằm tận dụng tối đa chiến lược tiếp thin Facebook.

📌Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

 • Hiểu các chiến thuật nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động marketing trên Facebook.
 • Hiểu cách sử dụng Facebook Insights và cách để tìm thấy chúng.
 • Hiểu cách đọc thông tin chi tiết trên Facebook và thay đổi các hoạt động marketing phù hợp.
 • Nhấn mạnh kinh nghiệm làm việc này trong các buổi phỏng vấn.

📌Cấu trúc bài học:

 1. Hiểu lợi ích của việc kết hợp Facebook vào kế hoạch truyền thông tổng thể của công ty và thiết lập trang doanh nghiệp trên Facebook của bạn.
 2. Hiểu cách truy cập Facebook Insights và nâng cao kiến thức về cách thức hoạt động của Facebook Insights có thể mang lại lợi ích cho bạn.
 3. Phân biệt thông tin chi tiết về trang Facebook với thông tin chi tiết của đối tượng.
 4. Phát triển các chiến lược marketing trên Facebook có ảnh hưởng chiến lược đến Insights của trang thông tin.
 5. Hiểu cách đọc dữ liệu từ thông tin chi tiết.

📌Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: 2 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Kristin Walker
 • Nền tảng: Coursera

📌Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3kM4MCt

——————-

📌About this course:

 • In this course, bạn will have a better understanding of ways they can enhance their Facebook Marketing strategies, which will ultimately improve users’ Facebook Insights.
 • You will develop a deeper understanding of how to use Facebook Insights to track and measure strategic marketing efforts. Having this knowledge, allows Facebook users to more easily adapt and update strategies according to Insight results to get the most out of their Facebook strategy.

📌You will learn in this course:

 • Understand tactics to improve a Facebook Marketing Strategy.
 • Understand how to use Facebook Insights and where to find them.
 • Understand how to read Facebook Insights, and shift marketing efforts accordingly.
 • Highlight this hands-on experience in an interview

📌Syllabus: 

 1. Understand the benefits of incorporating Facebook into your overall corporate communications plan and set up your Facebook Business Page.
 2. Understand how to Access Facebook Insights and develop an understanding of how Facebook Insights can work to your advantage.
 3. Differentiate Facebook Page Insights from Audience Insights.
 4. Develop Facebook marketing strategies that strategically influence Page Insights.
 5. Understand how to read the data from Insights.

📌Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 2 hours
 • Language: English
 • Instructor: Kristin Walker
 • Platform: Coursera

📌Register now: https://bit.ly/3kM4MCt

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27727


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com