Deadline: DATE TO BE ANNOUNCED

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chuẩn Bị Cho Việc Làm Tại Anh Quốc Từ British Council

📌DEADLINE: Chưa mở đăng ký

[English caption below]

🔥Khóa học dài chỉ vỏn vẹn hai tuần này sẽ trang bị cho sinh viên quốc tế những kỹ năng, hiểu biết mà họ cần để tham gia vào thị trường ‘nội địa’.

🔥Khóa học hỗ trợ xác định các kỹ năng  cùng cách thể hiện những kỹ năng này hiệu quả nhất đến nhà tuyển dụng tiềm năng. Đồng thời, cung cấp thêm kiến thức về văn hóa tổ chức và nơi làm việc. 

📌Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: British Council, Study UK, The GREAT campaign  
 • Chi phí: Miễn phí
 • Nền tảng: Future Learn
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh 
 • Thời gian hoàn thành: 2 tuần 
 • Giảng viên: Hajira Khan, Hermione Berry, Seamus McConomy, Phoenix Fry, Charlotte Beck 

📌Lưu ý: Khóa học chưa mở đơn đăng ký 

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/study-uk-preparing-for-work 

———————————————————————————————-

[Online] Study UK: Preparing for work

🔥This two-week course will equip international graduates with the skills and understanding that they need in order to navigate and enter their local employment market. It will support them to identify their skills, and how to communicate these effectively to potential employers, as well building an understanding of organisational and workplace culture.

📌Course overview: 

 • Offered by: British Council, Study UK, The GREAT campaign  
 • Tuition: Free
 • Platform: Future Learn
 • Language: English (with subtitles) 
 • Instructor: Hajira Khan, Hermione Berry, Seamus McConomy, Phoenix Fry, Charlotte Beck 
 • 100% online 
 • Approximately 2 weeks to complete

📌Deadline: Date to be announced

📌Register now: https://www.futurelearn.com/courses/study-uk-preparing-for-work 

 

You may also like...