Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chuẩn Bị Cho Quá Trình Trở Thành Du Học Sinh Mỹ

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 “Nó phụ thuộc”. Đó là những gì bạn sẽ nghe được khi hỏi về quy trình nhập học của các trường đại học Mỹ. Mỹ hiện có hơn 4.000 trường đại học và không có hệ thống ứng tuyển tiêu chuẩn, quy trình nhập học ở đây có thể làm nhiều người bối rối, đặc biệt là đối với du học sinh đến từ những quốc gia khác.

🎯 Khóa học này sẽ giúp sinh viên quốc tế hiểu về quy trình nhập học đại học Hoa Kỳ bằng những thông tin thực tế và tài liệu về đơn đăng ký. Quan trọng hơn, các nhà tuyển sinh sẽ thảo luận về cách họ tham khảo những tài liệu đó để quyết định ai được chấp nhận và ai bị từ chối, để bạn có thể hiểu được tường tận quá trình tuyển sinh của họ.

🎯 Vào cuối khóa học này, bạn sẽ biết được những kiến ​​thức cơ bản về ứng tuyển đại học bao gồm việc nghiên cứu các trường, tạo danh sách các trường và lập kế hoạch nộp đơn ứng tuyển. Khóa học này sẽ không trả lời tất cả các câu hỏi về quy trình ứng tuyển của bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn đặt những câu hỏi phù hợp với bản thân và các trường đại học. Cuối cùng, bạn sẽ có tất cả thông tin cần thiết để bắt đầu quá trình của mình một cách đúng đắn, đưa bạn đến con đường du học Mỹ.

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Cung cấp bởi Đại học Pennsylvania
  • 100% trực tuyến
  • Thời gian linh hoạt
  • Thời lượng: 25 giờ
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/study-in-usa

———————————————————————————-

🎯 “It depends.” That is what you’ll hear when asking about the U.S. university admission process. With over 4,000 universities in the United States and no standard application system, the U.S. admission process can be confusing for everyone, but especially for students applying from other countries.

🎯 This course will help international students (non-U.S. citizens) and non-native English speakers navigate the U.S. university admission process by offering practical information about the documents and pieces that make up a U.S. university application. More importantly, admission officers will discuss how they use those pieces to decide who is accepted and who is denied so that you can understand the process beyond the pieces.

🎯 By the end of this course, you will understand application basics that include researching schools, creating a school list, and establishing an application plan. This course will not answer all of your application questions, but it will teach you to ask the right questions about yourself and the universities. Ultimately, you will have all the information you need to start your process the right way, putting you on the path to acceptance.

🎯 COURSE INFORMATION

  • Offered by University of Pennsylvania
  • 100% online
  • Flexible deadlines
  • Length: 25 hours
  • Language: English

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/study-in-usa

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...