Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chỉnh Sửa Hình Ảnh Và Tone Màu Trong Adobe Photoshop

⏰ NO DEADLINE
[English caption below]

📍 Mô tả:
Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn lượng thông tin tối đa về các Điều chỉnh trong Adobe Photoshop. Nhiều người sử dụng Lớp điều chỉnh hàng ngày trong công việc của họ, nhưng vẫn không biết đầy đủ chức năng của nó. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy – khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các kỹ năng của mình, hoặc ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu học Adobe Photoshop – bạn sẽ trở thành Bậc thầy Điều chỉnh sau khi học xong.
Bạn có thể từng bước một xem được toàn bộ khóa học, hoặc bạn có thể xem các bài giảng theo bất kỳ thứ tự nào. Khóa học được xây dựng để bạn có thể xem các bài giảng một cách riêng biệt với nhau, bắt đầu từ những bài cần thiết với bạn nhất. Với những thông tin này bạn sẽ có được những kiến ​​thức tối đa liên quan đến Adobe Photoshop.

📍 Khóa học này dành cho: Tất cả những ai muốn thành thạo kỹ năng Photoshop.

📍 Yêu cầu: Adobe Photoshop cho PC hoặc Mac (Mọi phiên bản)

📍 Bạn sẽ học những gì?

 • Làm việc với chức năng “Adjustment Layers” (lớp điều chỉnh) trong Photoshop
 • Hiểu đầy đủ các nguyên tắc hoạt động của “Adjustment Layers” (lớp điều chỉnh)
 • Sử dụng các chức năng “Photoshop Adjustments” (Điều chỉnh trong Photoshop) bổ sung

📍 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% trực tuyến
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Phụ đề Tiếng Anh)
 • Thời lượng: 2 giờ 53 phút
 • Giáo viên: Diana Kot

📍 Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://bit.ly/3jDSgUQ

____________________________________________________________

📍 Description: 
This course is designed to give you maximum amount of information about Adjustments in Adobe Photoshop. Many people use Adjustment Layers every day in their work, but still don’t know its full functionality. If you feel the same – this course will help you to master your skills, or even if you are complete beginner in Adobe Photoshop – you will become Adjustments Master after you finish it.
You may watch the entire course step by step, or you may watch lectures in any order. The course is built so that you can watch lectures independently from each other, starting with those you need the most. With this information you will get the maximum knowledge related to Adobe Photoshop.

📍 Who is this course for: Everyone who want to master Photoshop skills.

📍 Requirements: Any version of Adobe Photoshop for PC or Mac

📍 What you will learn:

 • Work with Adjustment Layers in Photoshop
 • Fully understand the principles of Adjustment Layers work
 • Use additional Photoshop Adjustments

📍 Course information:

 • Format: 100% Online
 • Language: English (Subtitle English)
 • Duration: 2 hour 53 minutes
 • Teacher: Diana Kot

📍 More information and register: https://bit.ly/3jDSgUQ

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25849


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Vũ

khanhdieu.ivolunteer@gmail.com