[Online] Khóa Học Luyện Thi TOEFL Miễn Phí

⏰NO DEADLINE

 

👉Bài thi TOEFL là bài thi đánh giá tiếng Anh được tin cậy và chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Nó đã giúp hàng triệu người đạt được ước mơ của họ để học tập, làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài. Hơn 11.000 tổ chức giáo dục đại học, cơ quan chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận điểm TOEFL để đưa ra các quyết định quan trọng.

 

👉Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn có thể làm để đạt được điểm thi TOEFL tốt nhất. Giảng viên sẽ hướng dẫn bạn qua từng phần (Đọc, Nghe, Nói và Viết) và sử dụng các câu hỏi kiểm tra trước đây đã lưu trữ, sẽ giải thích các loại câu hỏi bạn có thể mong đợi. Bạn sẽ nhận được những lời khuyên có giá trị, bao gồm cách đăng ký bài thi, cách chấm điểm và cách chuẩn bị cho ngày thi.

 

🔻Thông tin:

Thời gian: 2-4 tiếng/ tuần, trong vòng 6 tuần

Trình độ: Nhập môn

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nền tảng: EdX

Hoàn toàn miễn phí

 

🍀Nội dung khóa học:

-Cách cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn

-Cách điều hướng hiệu quả bốn phần của bài thi TOEFL: Đọc, Nghe, Nói và Viết

-Mẹo giúp bạn chuẩn bị cho bài thi TOEFL

-Cách chấm điểm bài thi TOEFL

-Cách sử dụng điểm thi TOEFL của bạn cho việc làm, học tập, thị thực và học bổng

-Cách quản lý thời gian của bạn trong quá trình kiểm tra

-Tìm các nguồn bổ sung về bài thi TOEFL ở đâu

-Cách đăng ký thi TOEFL

 

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại đây:

https://www.edx.org/course/toefl-test-preparation-the-insiders-guide

—————————————————————————————————————

TOEFL® Test Preparation: The Insider’s Guide

⏰NO DEADLINE

 

👉The TOEFL test is the world’s most trusted and widely accepted English-language assessment. It has helped millions of people achieve their dreams to study, work or live abroad. More than 11,000 institutions of higher education, government agencies and organizations worldwide accept TOEFL scores for making important decisions.

 

👉This course will help you understand what you can do to achieve your best TOEFL test score. Instructors will guide you through each section (Reading, Listening, Speaking and Writing) and, using archived past test questions, will explain the kinds of questions you can expect. You will receive valuable advice, including how to register for the test, how it is scored and how to prepare for test day.

 

🔻Overview:

Approximately 2-4 hours / week, within 6 weeks.

Level: Introduction

Language: English (subtitles)

Platform: EdX

Tuition: Free

 

🍀What you’ll learn

-Skip What you’ll learn

-How to improve your English language skills

-How to effectively navigate the four sections of the TOEFL test: Reading, Listening, Speaking and Writing

-Tips to help you prepare for the TOEFL test

-How the TOEFL test is scored

-How to use your TOEFL test scores for employment, study, visas and scholarships

-Ways to manage your time during the test

-Where to find additional resources about the TOEFL test

-How to register for the TOEFL test

 

🌈For more information and register at: https://www.edx.org/course/toefl-test-preparation-the-insiders-guide

 

You may also like...