Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Kỹ Năng Tổ Chức Và Quản Lý Sự Kiện Đến Từ ViCHI

(English Caption Below)

🌟 GIỚI THIỆU:

★ Khoá học Kỹ năng Tổ chức và Quản lý sự kiện giúp người học là những cá nhân không chuyên có ý định tổ chức sự kiện có thể HIỂU và TỔ CHỨC được một sự kiện bán chuyên cho bản thân hoặc tổ chức nơi bạn làm việc. Đối với những bạn đã và đang hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thì có thể hệ thống hoá lại các hoạt động đã tổ chức và rút kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn mà diễn giả chia sẻ.

★ Chương trình trong khuôn khổ dự án Không gian Văn hoá Sáng tạo Việt Nam do Hội đồng Anh và Liên minh Châu Âu đồng tài trợ và cũng là một trong những nỗ lực của Hội đồng Anh nhằm kết nối mọi người và mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo trong bối cảnh Covid-19. 

🌟 QUYỀN LỢI:

★ Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ từ chương trình nếu trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ này được cung cấp dưới dạng điện tử qua địa chỉ email mà bạn đăng ký.

★ Khóa học được biên soạn và hướng dẫn bởi chị Nguyễn Thị Phương Nhi, Giám đốc Cộng đồng, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). 

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3e27Ioh

No Deadline

______________

[ONLINE] SCIENCE, ORGANIZATION AND MANAGEMENT SKILLS FROM ViCHI

🌟 INTRODUCTION:

★ Event Management and Organizing Skills Course helps learners who are amateur individuals who intend to host an event to UNDERSTAND and ORGANIZE a semi-professional event for themselves or the organization where you work . For those who have been active in the field of event organization, it is possible to systematize organized activities and learn from practical lessons shared by the speaker.

★ The program under the Vietnam Creative Culture Space project is co-sponsored by the British Council and the European Union and is also one of the British Council’s efforts to connect people and networks. a creative cultural space in the context of Covid-19.

🌟 BENEFITS:

★ After completing the course, you will be able to receive a certificate from the program if you answered at least 80% of the questions on the test correctly. This certificate is provided in electronic form via the email address you are registered with.

★ The course is compiled and directed by Ms. Nguyen Thi Phuong Nhi, Community Manager, Da Nang Business Incubator (DNES).

🌟 HOW TO REGISTER:

Sign up now at: https://bit.ly/3e27Ioh

No Deadline

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.