Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Sức Khỏe Và Luật Y Tế

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Khóa học bốn tuần này sẽ mang tới bạn sự giới thiệu đầy đủ về các quyền và trách nhiệm pháp lý của những bác sĩ chăm sóc sức khỏe, cũng như bệnh nhân và khách hàng của họ.

?Nội dung khóa học:

 • Tuần 1: Giới thiệu về Luật dành cho các Chuyên gia Y tế
 • Tuần 2: Luật về quyền riêng tư trong chăm sóc sức khỏe
 • Tuần 3: Sự lạm phát trong Y tế
 • Tuần 4: Sức khỏe và an toàn cho các Chuyên gia Y tế

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến luật y tế và sức khỏe. Các chuyên gia pháp lý và sinh viên mới tốt nghiệp, cùng với các chuyên gia y tế chưa hiểu biết về luật Y tế, nhân viên lễ tân y tế và các nhân viên chăm sóc sức khỏe đều sẽ thấy khóa học này có ích.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 6 tuần đầu) hoặc $64 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: James Jung
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần

?Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bom.to/XLGUds

________________________________

?Course Introduction:

This four-week course will give you a good introduction to the legal rights and responsibilities of healthcare practitioners, and of their patients and clients.

?What topics will you cover?

 • Week 1: Introduction to Law for Health Professionals
 • Week 2: Privacy laws in healthcar
 • Week 3: Medical malpractice
 • Week 4: Health and safety for health professionals

?Who is the course for?

This course is designed for anyone with an interest in medical and health law. Legal professionals and graduates, along with non-lawyer health professionals, medical receptionists, and other healthcare personnel will all find it beneficial.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 6 weeks) or 64$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: James Jungs
 • Duration: 4 weeks

?For more information and register: https://bom.to/XLGUds

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36619

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam