Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về An Toàn Thông Tin

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

An toàn thông tin là cơ sở cho khả năng phát triển thương mại và lợi nhuận ở mọi công ty với các quy mô khác nhau và tính hiệu quả trong các tổ chức công. Khóa học miễn phí này sẽ bắt đầu bằng việc giải thích lý do tại sao an toàn thông tin và việc quản lý an toàn thông tin lại quan trọng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức hiện đại nào. Bạn cần có sự quen thuộc với một tổ chức, ví dụ như quản lý của bạn, để học khóa học này.

? Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Thông tin: Trung tâm của mọi giá trị
 • An toàn thông tin
 • Theo dõi các thông tin mới nhất
 • Tổng kết

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Định nghĩa thông tin là gì
 • Đề cao giá trị của thông tin đối với các tổ chức hiện đại
 • Hiểu được bộ ba bí mật, bảo toàn và sẵn sàng của CIA
 • Đề cập đến những khó khăn sẽ phát sinh khi cần chia sẻ các thông tin có giá trị 
 • Xác định năm nguồn cập nhật kiến thức thường xuyên về lĩnh vực bảo mật thông tin

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 10 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3DUb4a5

 —————————————————————

? Introduction

Information security underpins the commercial viability and profitability of enterprises of all sizes and the effectiveness of public sector organisations. This free course begins by explaining why information security and its management are important for any modern organisation and to every individual. You need to be familiar with an organisation, such as your employer, to study this course.

? Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Information: the heart of everything with values
 • Information security
 • Tracking the leading edge
 • Conclusion

? What will you learn from this course?

 • Define what information is
 • Appreciate the value of information to the modern organisation
 • Understand the CIA triad of Confidentiality, Integrity and Availability
 • Appreciate the difficulties that arise when valuable information needs to be shared
 • Identify the five leading-edge resources that have up-to-date information on information security.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  10 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: https://bit.ly/3DUb4a5

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36634

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam