Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Điện Toán Đám Mây Từ Tập Đoàn Công Nghệ Máy Tính Đa Quốc Gia IBM

NO DEADLINE

[English caption below]

✨Giới thiệu chung:

 • Khóa học này giới thiệu cho bạn các khái niệm cốt lõi của Điện toán đám mây, kiến ​​thức nền tảng cần thiết để hiểu điện toán đám mây từ góc độ kinh doanh cũng như để trở thành chuyên gia về đám mây. Nhằm tăng nhận thức về định nghĩa và các đặc điểm cơ bản của điện toán đám mây, lịch sử của nó, trường hợp kinh doanh cho điện toán đám mây và các cơ sở công nghệ mới nổi được kích hoạt bởi đám mây, IBM giới thiệu cho bạn một số nhà cung cấp dịch vụ nổi bật trong thời đại của chúng ta (ví dụ: AWS, Google, IBM, Microsoft, v.v.)
 • Khóa học này sẽ giúp học viên tìm hiểu về các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau (IaaS, PaaS, SaaS) và các mô hình triển khai (Public, Private, Hybrid) cùng các thành phần chính của cơ sở hạ tầng đám mây (VMs, Networking, Storage – File, Block, Object, CDN). Khóa học cũng đề cập đến các xu hướng và thực tiễn đám mây mới nổi bao gồm – Hybrid Multi Cloud, Microservices, Serverless, DevOps, Cloud Native và Hiện đại hóa ứng dụng, cũng như đi qua các khái niệm cơ bản về bảo mật đám mây, giám sát và các vai trò công việc khác nhau trong ngành công nghiệp đám mây.
 • Mặc dù khóa học này không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm lập trình hoặc điện toán đám mây nào trước đó, nhưng vào cuối khóa học, học viên sẽ tạo tài khoản của riêng mình trên IBM Cloud và có được một số kinh nghiệm thực hành bằng cách cung cấp dịch vụ đám mây và làm việc với nó.

✨Đối tượng tham gia:

 • Giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm
 • Sinh viên muốn làm quen với các thuật ngữ và khái niệm điện toán đám mây
 • Bất kỳ ai muốn có nền tảng cơ bản về điện toán đám mây để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực này hoặc trở thành một người hành nghề đám mây – chẳng hạn như kỹ sư đám mây, nhà phát triển, nhà phân tích, v.v.

✨Điều kiện:

 • Miễn phí (hoặc phải trả $79 để nhận bằng chứng nhận từ trường).
 • Đây là một khóa học bằng Tiếng Anh (có phụ đề bằng Tiếng Anh).

✨Lợi ích: Thông qua khóa học bạn sẽ biết về:

 • Xác định điện toán đám mây và giải thích các đặc điểm cơ bản, lịch sử của nó, trường hợp kinh doanh cho đám mây và các công nghệ mới nổi được hỗ trợ bởi đám mây.
 • Mô tả dịch vụ đám mây (IaaS, Saas, Paas) và các mô hình triển khai (Công khai, Riêng tư, Kết hợp) và cơ sở hạ tầng của nó – Máy ảo, Mạng, Lưu trữ.
 • Giải thích các xu hướng liên quan đến Đám mây đang nổi lên bao gồm Hybrid Multi Cloud, Microservices, Serverless, Cloud Native, DevOps và Hiện đại hóa ứng dụng.
 • Tạo tài khoản Đám mây và làm việc thực hành với các dịch vụ Đám mây, chẳng hạn như Lưu trữ đối tượng.

✨Xem thêm thông tin về khóa học tại đây

—————————————————————

✨About this Course:

 • This course introduces you to the core concepts of cloud computing. You gain the foundational knowledge required for understanding cloud computing from a business perspective as also for becoming a cloud practitioner. You understand the definition and essential characteristics of cloud computing, its history, the business case for cloud computing, and emerging technology usecases enabled by cloud. We introduce you to some of the prominent service providers of our times (e.g. AWS, Google, IBM, Microsoft, etc.) the services they offer, and look at some case studies of cloud computing across industry verticals.
 • You learn about the various cloud service models (IaaS, PaaS, SaaS) and deployment models (Public, Private, Hybrid) and the key components of a cloud infrastructure (VMs, Networking, Storage – File, Block, Object, CDN). We also cover emergent cloud trends and practices including – Hybrid Multicloud, Microservices, Serverless, DevOps, Cloud Native and Application Modernization. And we go over the basics of cloud security, monitoring, and different job roles in the cloud industry.
 • Even though this course does not require any prior cloud computing or programming experience, by the end of the course, you will have created your own account on IBM Cloud and gained some hands-on experience by provisioning a cloud service and working with it

✨Audience:

 • This course is suitable for a large variety of audiences – whether you are an executive / manager / student who wants to become familiar with cloud computing terminology and concepts, or someone who wants foundational grounding in cloud computing to start a career in this field or become a cloud practitioner – such as a cloud engineer, developer, analyst, etc.

✨What you will learn:

 • Define cloud computing and explain its essential characteristics, history, the business case for cloud, and emerging technologies enabled by cloud
 • Describe the cloud service (IaaS, Saas, Paas) & deployment models (Public, Private, Hybrid), and its infrastructure – VMs, Networking, Storage
 • Explain emerging Cloud related trends including Hybrid Multicloud, Microservices, Serverless, Cloud Native, DevOps and Application Modernization
 • Create a Cloud account and work hands-on with Cloud services, such as Object Storage

Apply inhttps://www.coursera.org/learn/introduction-to-cloud

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17716

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER