Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi IELTS Miễn Phí

(English below)

📌 Giới thiệu về khóa học

-IELTS là hệ thống kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất trên thế giới dành cho những ai muốn du học và làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

-Khóa học này sẽ giúp bạn tự tin tham gia các kỳ thi IELTS Học thuật. Bạn sẽ có quyền truy cập ngay vào hơn 80 giờ tài liệu thực hành tương tác bao gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

-Khóa học bao gồm các chủ đề thú vị thường gặp trong kỳ thi.

 

📌Những điều bạn sẽ học

-Quy trình và định dạng bài thi IELTS

– Kỹ năng cơ bản cho kỳ thi IELTS 

– Từ vựng và Ngữ pháp theo nhiều chủ đề khác nhau

– Kỹ năng viết, nghe và nói tiếng Anh

– Chiến thuật, kỹ năng để làm bài hiệu quả, đạt điểm số cao

 

📌Đăng ký

-Đại học cung cấp: The University Of Queensland 

-Giảng viên: Ian Mathieson, Martin Dutton, Megan Yucel, Stephen Walker

-Thông tin chi tiết: https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation

———————

[Online] IELTS Academic Test Preparation Free Course 

 

📌About this course 

-IELTS is the world’s most popular English language test for those wanting to study in higher education in an English-speaking country.

-This IELTS course will prepare you to take the IELTS Academic tests with confidence. You will have immediate access to over 80 hours of interactive practice materials covering each of the four skills: listening, speaking, reading and writing.

-The course covers interesting topics related to the IELTS test 

 

📌What you will learn

-Learn about the IELTS test procedure and format

-Vocabulary and grammar

-Listening and speaking in English

-Learn useful test-taking strategies and skills for the IELTS Academic tests

 

📌Registration 

-Instructor: Ian Mathieson, Martin Dutton, Megan Yucel, Stephen Walker

-Apply here: 

https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews