Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nâng Cao Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh

[Online] Khóa Học Nâng Cao Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh 

English caption below

No Deadline

📌Giới thiệu về khóa học:

Khóa học  này giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh để giao tiếp thành công trong kinh doanh.Cho dù bạn muốn giao tiếp với nhà tuyển dụng, nhân viên, đối tác hay khách hàng tiềm năng, giao tiếp tiếng Anh tốt hơn có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu về ngôn ngữ và nghề nghiệp của mình. Khóa học Capstone sẽ đặc biệt tập trung vào việc tạo ra những kết nối quan trọng đó để đưa sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh của bạn lên một tầm cao mới.

📌Những gì bạn sẽ học: 

-Viết email chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, 

-Nói tiếng Anh chuyên nghiệp với đối tác. online và trên điện thoại

-Kĩ năng xây dựng ePortfolio bằng Tiếng Anh

-Nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp .

📌Thông tin khóa học:

-100% online

-Thời gian: 3 giờ/tuần trong vòng 5 tháng

-ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp. Tiếng Việt,….

 

📌Đăng kí tại: https://www.coursera.org/specializations/improve-english

Improve Your English Communication Skills Specialization

📌About this Specialization

 This Specialization helps you improve your professional communication in English for successful business interactions. Whether you want to communicate to potential employers, employees, partners or clients, better English communication can help you achieve your language and professional goals. The Capstone course will focus especially on making those important connections to take your career or business to the next level. Make yourself more competitive by improving your English through this Specialization: Improve Your English Communication Skills.

📌What‘ll you learn:

-write a professional email in English

Speak English Professionally: In Person, Online & On the Phone

Build Your Professional ePortfolio in English

Take Your English Communication Skills to the Next Level

-100% online

Suggested pace of 3 hours/week

-language: English, France, Chinese, Vietnamese,….

 

📌Đăng kí tại: https://www.coursera.org/specializations/improve-english

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...