Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Kĩ Năng Tâm Lí Cần Thiết Trong Thể Thao Và Sức Khỏe

⏰NO DEADLINE 

[English caption below]

🌏 Giới thiệu :

Chúng ta đều đang trải qua các mức độ khác nhau của sự tự tin, động lực và lo lắng dựa trên các tình huống khác nhau mà bạn gặp phải . Việc tìm hiểu tâm lý trong thể thao và cuộc sống sẽ giúp cải thiện hiệu suất thể chất ở bản thân hoặc người khác, nâng cao chất lượng sức khỏe và cuộc sống

Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá tâm lý học trong thể dục thể thao và xem xét các mức độ liên quan của nó đến các vấn đề trong thể thao và sức khỏe 

🌏 Nội dung khóa học:

 • Thực hành tâm lý bao gồm mô hình PETTLEP có thể thông báo việc cung cấp hình ảnh động cơ / can thiệp vào quan sát hành động.
 • Tự thoại, bao gồm các khái niệm về giá trị, tính công khai, giải thích động cơ và chức năng.
 • Thiết lập mục tiêu, bao gồm các nguyên tắc thông minh và các loại mục tiêu khác nhau.

 🌏 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Future Learn
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng:  4 tuần – 3 tiếng
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

👉👉👉 Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

https://www.futurelearn.com/courses/mental-skills-training-sport

——————–——————–

🌏 Introduction:

We all experience changing levels of motivation, self-confidence, and anxiety depending on the situation we’re in. Learning sports psychology will improve physical performance in yourself or others, raise the quality of health and sport.

On this course, you’ll discover exercise and sports psychology and consider its relevance to contemporary issues in sport, health and fitness.

🌏 Course content:

 • Mental practice including how the PETTLEP model can inform the delivery of motor imagery/action observation interventions.
 • Self-talk, including the concepts of valence, overtness, motivational interpretation, and function.
 • Goal setting, including the different SMART principles and types of goal.

🌏 About this course:

 • Offered by: Future Learn
 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Duration: 4 weeks- 3 hours
 • Language: English
 • 100% Online

👉👉👉 For more information and enrollment:  

https://www.futurelearn.com/courses/mental-skills-training-sport

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...