Deadline: All year round

[Online] Khám Phá Công Nghệ Mới Nổi Để Thành Công Trong Việc Học Tập Suốt Đời

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học này là một nguồn tài nguyên truy cập mở làm nền tảng cho việc học tập suốt đời. Mục đích là để xác định giá trị và ý nghĩa của việc sử dụng các công cụ công nghệ được thiết lập và mới nổi đối với sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, đồng thời có được các chiến lược phát triển thói quen học tập suốt đời để bắt kịp với sự thay đổi công nghệ.

Khóa học này nhắm mục tiêu đến nhu cầu của TẤT CẢ người học, bao gồm sinh viên đại học, giảng viên, các chuyên gia hay những người đang theo đuổi sự nghiệp cũng như bất kỳ ai trên thế giới với mong muốn tìm hiểu cách sử dụng các công nghệ mới nổi để thành công trong thế giới luôn thay đổi nhanh chóng ngày nay.

🎯 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

 • Xác định giá trị và ý nghĩa của việc sử dụng các công cụ công nghệ được thiết lập và mới nổi đối với sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.
 • Có được các chiến lược để phát triển thói quen học tập suốt đời để bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ.

🎯 CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Học tập suốt đời
 • Sáng tạo
 • Công nghệ mới nổi
 • Giao tiếp & Hợp tác
 • Tư duy phản biện

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Đại học Bang New York
 • 100% trực tuyến
 • Khóa học miễn phí
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/emerging-technologies-lifelong-learning

———————————————————————————-

This learning opportunity is an open-access resource for lifelong learning. The aim is to identify the value and implications of using established and emerging technology tools for personal and professional growth and acquire strategies to develop lifelong learning habits to keep pace with technology change.

This course is targeted to the needs of ALL learners, including college students, faculty, current and career-seeking professionals, and anyone from across the globe with a desire to learn how to use emerging technologies to succeed in today’s rapidly changing world.

🎯 WHAT YOU WILL LEARN

 • Identify the value and implications of using established and emerging technology tools for personal and professional growth.
 • Gain strategies to develop lifelong learning habits to keep pace with technology change.

🎯 SKILLS YOU WILL GAIN

 • Lifelong Learning
 • Creativity
 • Emerging technologies
 • Communication & Collaboration
 • Critical Thinking

🎯 COURSE INFORMATION

 • Offered by The State University of New York
 • 100% online
 • Free course
 • Language: English

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/emerging-technologies-lifelong-learning

 

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...