Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lên Ý Tưởng Trong Thiết Kế Sản Phẩm

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Thiết kế một sản phẩm thành công và sáng tạo đòi hỏi những ý tưởng sáng tạo và sự lặp đi lặp lại của những ý tưởng ấy. Việc sáng tạo ý tưởng và lặp lại chúng là một quá trình quan trọng trong tư duy thiết kế, đó chính là điều phân biệt tư duy thiết kế với các phương pháp giải quyết vấn đề theo cách tuyến tính hoặc truyền thống khác.
 • Khóa học này là một phần của chương trình Thiết kế Tư duy MicroMasters, giải thích và cung cấp ngữ cảnh cũng như hướng dẫn về các kỹ năng sáng tạo ý tưởng cần thiết như:

✔Brainstorming (Động não)

✔Mind mapping (Sơ đồ tư duy)

✔Role playing (Nhập vai)

✔Storyboarding (Bảng vẽ)

✔Concept sketching (Phác thảo chủ đề)

✔Model making (Chế mẫu)

✔Strategic idea mapping (Sơ đồ chiến lược ý tưởng)

📌 Bạn sẽ học gì trong khóa học này:

 • Thảo luận về các kỹ thuật hình ảnh hóa
 • Các kỹ thuật lên ý tưởng để đi đến giải pháp tốt nhất
 • Cách chọn một kỹ thuật thích hợp để trình bày một giải pháp
 • Các phương pháp hay nhất để truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các kỹ thuật đồ họa

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: 8-12 giờ/ tuần trong 6 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Mike Johansson
 • Trình độ: Trung cấp
 • Cung cấp bởi: Học viện công nghệ Rochester

📌 Đăng ký ngay tại: https://www.edx.org/…/design-thinking-ideation…

______________

📌 About this course:

 • Designing a successful and innovative solution requires creative ideas and their iteration. As critical phases of the design thinking process, ideation and iteration are often what distinguish design thinking from traditional or linear problem-solving approaches.
 • This course is part of the Design Thinking MicroMasters program, will explain and provide context and instruction on essential ideation techniques such as:

✔Brainstorming

✔Mind mapping

✔Role playing

✔Storyboarding

✔Concept sketching

✔Model making

✔Strategic idea mapping

📌 What you’ll learn:

 • Discuss visualization techniques
 • Ideation techniques to help arrive at the best solution
 • How to select an appropriate visualization technique to present a solution
 • Best practices for communicating ideas effectively using graphic techniques

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 8- 12 hours per week for 6 weeks
 • Language: English
 • Trainer: Mike Johansson
 • Level: Intermediate
 • Offered by: Rochester Institute of Technology

📌 Register now: https://www.edx.org/…/design-thinking-ideation…

 

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...