Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Luyện Phát Âm Tiếng Tây Ban Nha Miễn Phí

NO DEADLINE

[English caption below]

TIếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ ba trên thế giới, chỉ sau tiếng Anh và Pháp. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần phải luyện tập ngay từ khi bắt đầu chính là phát âm và nói.

Khóa học này khám phá khả năng hiểu rõ, sự trôi chảy, giọng nước ngoài, sự biến đổi ngôn ngữ, cách phát âm và âm học. Nó phù hợp với mọi trình độ năng lực ngôn ngữ và mọi trình độ học vấn.

🌻  Thông tin: 

 • Cung cấp bởi: Open.edu
 • Thời gian: 15 tiếng
 • Khoá học được chia làm 5 tuần học
 • Chi phí: Miễn phí

🌻  Sau khóa học này, bạn sẽ được:

 • Hiểu được sự khác biệt giữa khả năng dễ hiểu và giọng nước ngoài
 • Phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ giữa chính tả và phát âm
 • Phát triển sự hiểu biết cơ bản về sự khác biệt giữa ngữ âm và âm vị học
 • Được biết sự khác biệt chính giữa âm thanh giọng nói trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh

🌻  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

———————————————————-

Spanish is the third most popular language in the world, behind only English and French. One of the most important skills that you need to practice from the very beginning is pronunciation and speaking.

The course explores intelligibility, fluency, foreign accent, language variation, articulation, and acoustics. It is suitable for all levels of linguistic competence and all levels of education.

🌻  Information: 

 • Provided by: Open.edu
 • Time: 15 hours
 • The course is divided into 5 weeks
 • Price: Free

🌻  After this course, you will:

 • Considered the differences between intelligibility and foreign accent
 • Developed an understanding of the relationship between orthography and pronunciation
 • Developed a basic understanding of the differences between phonetics and phonology
 • Reflected on the main differences between vocalic sounds in Spanish and English

🌻  Start now at: open.edu

Hope you will enjoy the course!

 

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...