Deadline: All year round

[Online] Chương Trình Tự Học Ielts Trong Vòng 5 Tuần Từ British Council

🔻English caption below:

⏰No Deadline

 

Ielts là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Ngày nay, Ielts không chỉ là một bài kiểm tra đơn thuần, nó còn được sử dụng cho nhiều khía cạnh như đầu vào và đầu ra của các trường đại học, minh chứng cho khả năng sử dụng ngôn ngữ khi đi du lịch hay phục vụ cho công việc. 

👉Để đáp ứng nhu cầu xã hội chương trình tự học này sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị cho kỳ thi Ielts và cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các tài liệu – miễn phí để sử dụng.

 

🎉Thông tin:

Tài Trợ: British Council

Thời gian: 5 tuần

Mô-đun: Academic (học thuật) và General

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

☘️Nội dung khóa học”

 

💎General:

-Tuần 1: Giới thiệu

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/0-self-study_guide.pdf

-Tuần 1 (tt):Kỹ năng Nghe

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week_0.pdf

-Tuần 2: Kỹ năng Đọc

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week_0.pdf

-Tuần 3: Kỹ năng Viết phần 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week_0.pdf

-Tuần 4: Kỹ năng Viết phần 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week_0.pdf

-Tuần 5: Kỹ năng Nói

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week_0.pdf

💎Academic:

-Tuần 1: Giới thiệu

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/academic-_week_0-introduction.pdf

-Tuần 1 (tt): Kỹ năng Nghe

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week.pdf

-Tuần 2: Kỹ năng Đọc

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week.pdf

-Tuần 3: Kỹ năng Viết phần 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week.pdf

-Tuần 4: Kỹ năng Viết phần 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week.pdf

-Tuần 5: Kỹ năng Nói

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week.pdf

 

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại:

https://www.britishcouncil.in/self-study-programme-ielts-preparation

—————————————————————————————————————

 

A brand-new comprehensive IELTS Study Plan, created by our IELTS experts. This self-study guide has a detailed section on each IELTS skill, guiding you on how to prepare for your IELTS and offering you a thorough list of material – free to use – that will aid you in practice and preparation. 

 

Please find the detailed 5-week self-study guide to prepare for IELTS Academic or General Training test. 

 

🎉Overview:

Provided by: British Council

Duration: 5 weeks

Modules: Academic and General

Language: English

 

☘️Syllabus: 

 

💎General:

-Week 1: Introduction

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/0-self-study_guide.pdf

-Tuần 1 (cont): Listening

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week_0.pdf

-Tuần 2: Reading

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week_0.pdf

-Tuần 3: Writing Part 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week_0.pdf

-Tuần 4: Writing Part 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week_0.pdf

-Tuần 5: Speaking

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week_0.pdf

💎Academic:

-Tuần 1: Introduction

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/academic-_week_0-introduction.pdf

-Tuần 1 (cont): Listening

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week.pdf

-Tuần 2: Reading

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week.pdf

-Tuần 3: Writing Part 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week.pdf

-Tuần 4: Writing Part 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week.pdf

-Tuần 5: Speaking

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week.pdf

 

🌈For more information and register at:

https://www.britishcouncil.in/self-study-programme-ielts-preparation

 

You may also like...