[Online] Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Các Dự Án.

⭐ NO DEADLINE.

🍃 Những dự án xuất hiện xung quanh chúng ta. Hầu như mọi tổ chức đều điều hành các dự án, dù chính thức hay không chính thức. Chúng ta đều có hoặc đang tham gia vào các dự án ở nhà và tại nơi làm việc. Trên các thiết lập, các nguyên tắc lập kế hoạch và phương pháp thực hiện có thể đưa ra những cách thức mà các dự án có thể thực hiện được để đạt hiệu quả cao hơn. Quản lý dự án cung cấp cho các tổ chức (và cá nhân) ngôn ngữ và khuôn khổ để xác định phạm vi dự án, sắp xếp các hoạt động, sử dụng các nguồn lực và giảm thiểu những rủi ro. Khóa học sẽ giới thiệu các khái niệm cụ thể về lập kế hoạch và thực hiện các dự án. Xác định các yếu tố để tổ chức được một dự án thành công, phân tích và quản lý dự án. Người học sẽ được tiếp xúc với các phương pháp luận hiện đại và thử thách các loại dự án khác nhau. 

📌 Thông tin khóa học: 

  • Tài trợ khóa học: Đại học Virginia.
  • Giảng viên: Yael Grushka-Cockayne.
  • Nền tảng: Coursera.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, Tiếng Pháp, Tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), Tiếng Trung (Giản Thể), Tiếng Ý, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

✨ Lợi ích: 

  • Học được cách bắt đầu, xác định và tổ chức một dự án.
  • Biết được cách phát triển một kế hoạch dự án, bao gồm xác định phạm vi, trình tự các nhiệm vụ và xác định hướng cụ thể cho dự án.
  • Đánh giá, ưu tiên, tính toán được cho những rủi ro của dự án.
  • Hiểu được cách thực hiện các dự án và sử dụng những giá trị đã tích lũy được để theo dõi và kiểm soát tiến độ.

⭐ NO DEADLINE. 

📌 Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/uva-darden-project-management 

You may also like...