Deadline: 31/12/2021

[Nga] Học Bổng Chính Phủ Nga Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế 2021

[Deadline: 31/12/2021]

📣 Giới thiệu học bổng:

 • Sinh viên quốc tế có thể đăng ký học miễn phí tại Học bổng Chính phủ Nga 2021-2022 thông qua học bổng toàn phần. Học bổng dựa trên thành tích này sẽ miễn hoàn toàn tất cả học phí cho các chương trình cấp bằng toàn phần được lựa chọn tại Học bổng Chính phủ Nga.
 • Nếu hồ sơ được hội đồng ứng tuyển coi là xuất sắc, ứng viên sẽ được giới thiệu cho một học bổng. Người chiến thắng trong các cuộc thi sinh viên khác nhau cũng có thể nhận được học bổng toàn phần học phí.
 • Học bổng chỉ tài trợ chi phí học tập. Tất cả các chi phí khác (bao gồm cả chỗ ở tại ký túc xá của Trường Đại học Nga) phải do sinh viên chi trả. Thông tin về chi phí sinh hoạt ước tính có thể được tìm thấy trên cổng thông tin chính thức.
 • Học bổng Chính phủ Nga cũng cung cấp nhiều loại học bổng học phí cho các ứng viên quốc tế không đủ điều kiện nhận học bổng Nga.

💼 Lợi ích mà học bổng mang lại: tài trợ toàn bộ chi phí học tập.

‼️ Tiêu chí ứng tuyển:

 • Học bổng không áp dụng cho các chương trình thạc sĩ không có ngân sách.
 • Quy mô của Học bổng Chính phủ Nga dành cho sinh viên quốc tế sẽ được cố định và cấp cho công dân nước ngoài trong toàn bộ thời gian học của họ. Tuy nhiên, mỗi năm sẽ cần phải xác nhận điều này với kết quả học tập tốt.
 • Điều này có nghĩa là người nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Không bị kỷ luật khiển trách
  • Sau khi hoàn thành mỗi và bất kỳ bài đánh giá tạm thời nào (trước khi thi lại), học sinh đó không được thấp hơn hai điểm dưới 6 (trên thang điểm 10)
  • Không bỏ lỡ bất kỳ đánh giá nào mà không có lý do hợp lệ.
 • Lưu ý: mỗi người chỉ được cấp học bổng tại một thời điểm. Nếu họ được nhận nhiều hơn một học bổng, họ chỉ được chọn duy nhất một học bổng.

📝 Các chương trình được áp dụng:

 • Applied and Interdisciplinary History: Usable Pasts
 • Applied Economics
 • Applied Social Psychology
 • Big Data Systems
 • Business and Politics in Modern Asia
 • Cognitive Sciences and Technologies: From Neuron to Cognition
 • Comparative Politics of Eurasia
 • Comparative Social Research
 • Data Science
 • Economics: Research Programme
 • Finance
 • Financial Economics
 • Governance of Science, Technology, and Innovation
 • Linguistic Theory and Language Description
 • Management and Analytics for Business
 • Mathematics
 • Political Analysis and Public Policy
 • Politics. Economics. Philosophy
 • Population and Development
 • Socioeconomic and Political Development of Modern Asia
 • Statistical Learning Theory
 • Strategic Corporate Finance
 • System and Software Engineering

〽️ Quy trình ứng tuyển: 

 • Tìm thông tin về việc lựa chọn ứng viên quốc tế trên trang https://studyinrussia.ru/en/actual/scholarships/
 • Liên hệ với văn phòng ở quốc gia của bạn và nhận thông tin về các học bổng và các ngành hiện có.
 • Đăng ký trên trang web và hoàn thành đơn ứng tuyển.
 • Chờ thư mời để tham gia vào quá trình tuyển chọn (phỏng vấn, kiểm tra, thi).
 • Tìm tên mình trong danh sách các ứng cử viên (dựa trên kết quả của các bài kiểm tra / chấm thi).

📄 Đăng ký ứng tuyển tại https://studyinrussia.ru/en/user/

🖍 Mọi thông tin ứng tuyển xem tại https://studyinrussia.ru/en/actual/scholarships/

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13757

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Minh Thư Đặng Ngọc

dnminhthu.ivolunteer@gmail.com