Deadline: 30/11/2022

[Australia] Học Bổng Toàn Phần, Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Melbourne 2021

🎉  Deadline:

 •  11/06/2021: Học kỳ 2, 2021 ( nhập học giữa năm )
 •  30/11/2022: Học kỳ 1, 2022 ( nhập học đầu năm )

🌸 Giới thiệu:

Học bổng Đại học Quốc tế Melbourne 2021-2022 là học bổng tài trợ một phần cho sinh viên quốc tế. Đại học Melbourne cung cấp 50 suất học bổng mỗi năm cho những sinh viên đại học. Học bổng này sẽ trợ cấp $10,000 miễn giảm học phí trong năm đầu tiên của bằng học cử nhân.

Học bổng cử nhân quốc tế được thành lập bởi trường Đại học Melbourne để ghi nhận sự đóng góp có ý nghĩa của những sinh viên quốc tế đối với sự đa dạng của số lượng sinh viên của trường.

Học bổng Miễn giảm Học phí Đại học Quốc tế được trao trên cơ sở thành tích học tập và được phân bổ trên cơ sở cạnh tranh tùy theo chỉ tiêu của khóa học và khu vực.

🌸 Tóm tắt học bổng:

 • Bậc đào tạo: Cử nhân
 • Thành lập : Trường Đại học Melbourne
 • Du học: úc
 • Thời gian chương trình đạo tào: 3 năm

🌸 Giá trị học bổng

👉    Miễn giảm học phí $10,000 trong năm đầu tiên của chương trình đại học

👉   Miễn giảm 50%  hoặc 100%  học phí trong thời gian 3 năm của chương trình đại học

🌸 Tiêu chí đủ điều kiện

 •   Ngoại ngữ : Tiếng Anh
 •   Sinh viên: tất cả các quốc gia trên Thế Giới ngoại trừ Australia và New Zealand
 •   Đã nhận được một đề nghị vô điều kiện cho một khóa học;
 •   Đạt được thành tích học tập xuất xắc trong năm học cuối, như là:

+ ít nhất bốn điểm A * trong GCE A Levels

+ ít nhất 97% đã được công nhận trong một chương trình cơ sở

+ ít nhất 43 điểm trong Tú tài quốc tế (IB)

 •   Trước đây chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu đại học nào (không bao gồm các nghiên cứu mở rộng đã hoàn thành như một phần của chương trình năm 12);

🌸 Cách đăng ký học bổng

–     Không cần đơn xin. Bạn sẽ tự động được xem xét cho học bổng này

–     Tất cả các sinh viên đủ điều kiện, đã nhận được lời đề nghị nhập học vào chương trình đại học vô điều kiện sẽ tự động được xem xét.

–     Chọn một khóa học tại đây: https://study.unimelb.edu.au/find/ 

📌  Đăng ký thông qua: online application system.

Lưu ý: Để biết thêm quy trình đăng ký, xem tại đây https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/undergraduate-study/international-applications/applications)

📌 Thông tin chi tiết về Học bổng Đại học Quốc tế Melbourne: Official Website

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13849

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Nhi Phạm Thị Mỹ

mynhi.ivolunteer@gmail.com