Deadline: 21/08/2022

Nền Tảng Youth+ Community Chính Thức Mở Đơn Tuyển National Team Thế Hệ II

YOUTH+ là nền tảng “ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN và ĐẢM BẢO VIỆC LÀM” dành cho giới trẻ. Thành lập vào ngày 18/01/2018, Youth+ đã và đang là người bạn đồng hành giúp các bạn trẻ khám phá bản thân và có định hướng đúng đắn cho con đường phát triển của mình. Youth+ cam kết mang đến cho cộng đồng người trẻ nguồn lực cố vấn, chuyên gia giàu kinh nghiệm; các chương trình đào tạo chất lượng; dịch vụ tư vấn mang tính thực tiễn, có ứng dụng cao bằng chính khát vọng nâng cao chất lượng, mở rộng tương lai cho thế hệ trẻ.

Youth+ Community, Ban điều hành cấp Quốc gia (National Team) chính là đội ngũ chuyên nghiệp, nơi tạo ra môi trường thử thách đáng để bạn đặt bản thân vào “rèn giũa” mỗi ngày. Nơi hội tụ và giao thoa của những “ánh sáng” với màu sắc riêng – những con người cùng chung lý tưởng khai phá tiềm lực, khẳng định bản thân, chia sẻ giá trị và thực hiện sứ mệnh cống hiến cho cộng đồng.

?CÁC VỊ TRÍ TUYỂN CHỌN:

 • NVP (National vice President) – Ban điều hành cấp quốc gia là người đảm nhận trách nhiệm điều phối và làm việc trực tiếp với National President và các EBT (Executive Board Team) nắm bắt tình hình hoạt động, điều hành các hoạt động trong Tổ chức Youth+ Community ở toàn quốc và có những điều chỉnh phù hợp. National vice President được chuyên môn hóa thành các vị trí bao gồm:
  • Ban Đối ngoại (NVP External Relations)
  • Ban Sự kiện (NVP Event)
  • Ban Truyền thông (NVP Communication)
  • Ban Phát triển tổ chức (NVP Development Board)
 • NST (National Support Team) là đội ngũ bao gồm những thành viên chủ chốt có nhiệm vụ cùng Ban điều hành cấp quốc gia (National Management Team) quản lý các hoạt động chung toàn quốc cũng như hỗ trợ, phát triển tất cả các dự án và locals trực thuộc Youth+ Community. National Support Team được chuyên môn hóa thành các ban bao gồm:
  • Ban Đối ngoại (NST External Relations)
  • Ban Sự kiện (NST Event)
  • Ban Nhân sự (NST Human Resources and Organisation Development)
  • Ban Truyền thông (NST Communication)
  • Ban Phát triển tổ chức (NST Development Board)

?ĐỐI TƯỢNG:

 • Độ tuổi: Từ 19 – 25
 • Khu vực: Toàn quốc
 • Cam kết hoạt động ít nhất 1 năm kể từ khi nhận chức.

?MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ QUYỀN LỢI TỪNG VỊ TRÍ:

National vice President

1️⃣National Vice President – External Relations 

Mô tả công việc:

 • Giám sát, điều hành công việc Đối ngoại cho National Support Team và các Dự án/Chi nhánh trực thuộc Youth+ Community.
 • Duy trì mạng lưới đối tác đã hợp tác trong Youth+ Community.
 • Xây dựng mạng lưới data Nhà tài trợ, đối tác, diễn giả cho Youth+ Community.
 • Cố vấn đối ngoại cho từng Dự án/Chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm, giải quyết các vấn đề xung đột liên quan đến đối ngoại tổ chức với đối tác bên ngoài.
 • Nghiên cứu và xây dựng phát triển đối tác hướng tới đưa Youth+ Community mở rộng mạng lưới.
 • Xây dựng hệ thống quy trình và tài liệu chung cho Tổ chức về Đối ngoại.

Quyền lợi:

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Đối ngoại.
 • Có cơ hội làm việc trong với các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

2️⃣National Vice President – Event 

Mô tả công việc:

 • Giám sát, điều hành công việc liên quan đến sự kiện cho National Support Team và các Dự án/Chi nhánh trực thuộc Youth+ Community.
 • Định hướng và đảm bảo các chuỗi sự kiện đồng nhất về mặt thương hiệu trong cộng đồng cũng như về mặt chất lượng.
 • Trực tiếp quản lý và điều hành các sự kiện cấp quốc gia của Youth+ Community, bao gồm cả hoạt động nội bộ của Tổ chức.
 • Cố vấn sự kiện cho từng Dự án/Chi nhánh trực thuộc Youth+ Community
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các sự kiện tại từng chi nhánh/dự án.
 • Đảm bảo hoàn thành các yêu cầu từ National President và National Coordinator giao xuống từ phía Doanh nghiệp Youth+.
 • Xây dựng các quy trình, tài liệu chung cho Tổ chức về sự kiện.

Quyền lợi:

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Truyền thông.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

3️⃣National Vice President – Communication 

Mô tả công việc

 • Giám sát, điều hành công việc Truyền thông cho National Support Team và các Dự án/Chi nhánh trực thuộc Youth+ Community.
 • Cố vấn truyền thông cho từng Dự án/Chi nhánh.
 • Làm việc với các Trưởng ban Truyền thông và các LPs/DPs để báo cáo về tình hình hoạt động truyền thông chung của các Dự án/Chi nhánh.
 • Xây dựng mối quan hệ với các tổ chức truyền thông lớn bên ngoài Tổ chức.
 • Xây dựng, quản lý và duy trì thương hiệu Youth+ Community trên các phương diện truyền thông.
 • Đảm bảo hoàn thành các yêu cầu từ National President và National Coordinator.
 • Xây dựng hệ thống quy trình và tài liệu chung cho Tổ chức về truyền thông.

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Truyền thông.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

4️⃣National Vice President – Development Board 

Mô tả công việc

 • Định hướng và đào tạo phát triển về mô hình xây dựng dự án chuẩn Youth+ Community cho các Executive Board Team.
 • Giám sát và phân phối các quy trình, tài liệu chung về nhân sự chung của tổ chức cho các Dự án/Chi nhánh mới thành lập.
 • Chịu trách nhiệm phê duyệt tuyển thành viên cho các Dự án/Chi nhánh mới thành lập.
 • Cố vấn trong quá trình xây dựng dự án của các bạn Local President và Director of Project mới.
 • Giám sát và điều phối quá trình xây dựng, phát triển các quy trình phục vụ cho việc mở rộng các Dự án/Chi nhánh trong Tổ chức.

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Phát triển tổ chức.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

National Support Team

5️⃣National Support Team – External Relations

Mô tả công việc

 • Giám sát công việc của các trưởng ban đối ngoại các Dự án/Chi nhánh trong Youth+ Community.
 • Cố vấn đối ngoại cho từng Dự án/Chi nhánh.
 • Làm việc trực tiếp và thực hiện phân công từ NVP ER.
 • Xây dựng kế hoạch, nội dung, phân phối công việc, chuẩn bị hồ sơ tài trợ và các tài liệu liên quan.
 • Nghiên cứu nhu cầu đối tác & chăm sóc, phát triển mối quan hệ với đối tác.
 • Nghiên cứu và hoàn thiện các hồ sơ tài liệu đối ngoại của Tổ chức.

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Đối ngoại.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

6️⃣National Support Team – Event

Mô tả công việc

 • Giám sát công việc sự kiện cho National Support Team và các Dự án/Chi nhánh trực thuộc Youth+ Community.
 • Làm việc trực tiếp và thực hiện phân công từ NVP Event.
 • Nghiên cứu và đưa ra những phương án, ý tưởng cho các sự kiện .
 • Trực tiếp lên kế hoạch và điều phối các chương trình chung của Youth+ Community
 • Quản lý, hỗ trợ và tham gia đào tạo các thành viên ban sự kiện trong Tổ chức
 • Hỗ trợ sự kiện của các Dự án/Chi nhánh của Youth+ Community.

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Sự kiện.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

7️⃣National Support Team – HR&OD

Mô tả công việc

 • Tổ chức hoạt động nội bộ, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, khích lệ tinh thần các thành viên trong toàn Tổ chức
 • Theo dõi, đánh giá và báo cáo năng suất hoạt động của các Dự án/Chi nhánh với Ban lãnh đạo
 • Lập kế hoạch & tổ chức các đợt tuyển dụng cả nội bộ và bên ngoài
 • Lập kế hoạch và tổ chức training nội bộ, bonding nội bộ
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý các tài liệu chung của Youth+ Community
 • Quản lý, hỗ trợ nhân sự của các Dự án/Chi nhánh trên toàn quốc
 • Giám sát công việc sự kiện chung của các dự án thuộc Youth+ Community trong khu vực
 • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng phát triển của Youth+ Community
 • Phát triển mạng lưới database cho Tổ chức

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Truyền thông.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

8️⃣National Support Team – Communication

Mô tả công việc

 • Thực hiện các khảo sát thị trường thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động, chương trình định hướng.
 • Làm việc trực tiếp và thực hiện phân công từ National Vice President
 • Tham gia lên ý tưởng, lập kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông, xây dựng thương hiệu của Tổ chức.
 • Viết bài/thiết kế ấn phẩm trên các kênh truyền thông của Youth+ Community (Facebook, Instagram, Tiktok,,…)
 • Hỗ trợ về truyền thông của các Dự án/Chi nhánh của Youth+ Community.
 • Tổ chức các buổi training về chuyên môn truyền thông cho các Dự án/Chi nhánh thuộc Tổ chức
 • Cố vấn truyền thông cho các Dự án/Chi nhánh
 • Quản lý hệ thống website tổ chức

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Truyền thông.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

9️⃣National Support Team – Development Board

Mô tả công việc

 • Tìm kiếm các bạn trẻ có tố chất lãnh đạo trở thành các Local President (LPs) phát triển các chi nhánh đại diện của tổ chức tại các tỉnh thành
 • Tìm kiếm các bạn trẻ có tổ chức lãnh đạo trở thành các Director of Project (DPs) phát triển các dự án tạo tác động xã hội trực thuộc tổ chức
 • Định hướng và đào tạo phát triển về mô hình xây dựng dự án chuẩn Youth+ Community cho các bạn LPs và DPs.
 • Phổ biến các quy trình, tài liệu chung về nhân sự chung của tổ chức cho các dự án và chi nhánh mới thành lập
 • Chịu trách nhiệm, giải quyết các vấn đề xảy ra xung đột, mâu thuẫn trong quá trình xây dựng dự án của các bạn LPs, DPs mới
 • Nghiên cứu và xây dựng phát triển quy trình phục vụ cho quá trình mở rộng các dự án và chi nhánh trong tổ chức.

Quyền lợi

 • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn liên quan đến mảng Truyền thông.
 • Có cơ hội làm việc trong ở Doanh nghiệp Youth+ và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác Youth+.
 • Cơ hội kết nối với các thành viên trong cộng đồng Youth+ ở từng khu vực cũng như thành viên Cộng đồng Youth+ trong toàn quốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng : quản lý, điều phối, giải quyết tình huống, giao tiếp,…
 • Cơ hội được kết nối với Founders và Mentors nhiều lĩnh vực.
 • Có được định hướng tương lai, khám phá phát triển bản thân.
 • Nhận được Certificate sau 1 năm hoạt động.

?LỘ TRÌNH ĐỢT TUYỂN:

 • Vòng đơn: 01/08/2022 – 21/08/2022
 • Vòng phỏng vấn: 20/8/2022 – 31/08/2022
 • Vòng Challenge: 01/09/2022 – 24/09/2022
 • Vòng phỏng vấn final: 26/9/2022 – 31/9/2022

?LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=107834

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER