Deadline: ASAP

Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Shopee Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa 2022

Team Marketing tại Shopee chịu trách nhiệm lên ý tưởng và triển khai các hoạt động tiếp cận thị trường để đạt được mức độ sử dụng và khả năng hiển thị nền tảng cao hơn. Bộ phận này bao gồm các vị trí Campaigns Management, Community, Public Relations, Partnerships, Offline Marketing và Design. Team Marketing của Vùng chịu trách nhiệm lập chiến lược và thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường và làm việc với các nhóm địa phương để bản địa hóa hoạt động tiếp thị cho các thị trường cụ thể. Thương hiệu và sự tăng trưởng của Team Marketing bao gồm tất cả các khía cạnh của tiếp thị trực tuyến và hiệu suất cho khu vực. Team sẽ chịu trách nhiệm về các giải pháp từ dữ liệu, theo dõi và đo lường dữ liệu để tiếp cận khách hàng mục tiêu.

📔THÔNG TIN CHUNG 

  • Phòng ban: Marketing
  • Cấp độ: Internship
  • Vị trí: Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh

📔MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Cập nhật các landing page với văn bản, hình ảnh, logo, giá cả,…
  • Khắc phục sự cố (nếu cần) ở landing pages với nhóm Operation
  • Hỗ trợ các nhân viên thiết kế với thiết kế đồ họa, banner, áp phích và các tài liệu tiếp thị khác khi cần thiết.
  • Hỗ trợ các nhu cầu thiết kế đồ họa khác khi cần thiết

📔YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Biết sử dụng cơ bản các phần mềm như Adobe Photoshop và Illustrator
  • Ưu tiên ứng viên học thiết kế đồ họa
  • Kiến thức cơ bản về bố cục, kiểu chữ, màu sắc và các nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế đồ họa

📔ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=112194

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam