Làm Thế Nào Để Trở Thành Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin?

💥Quản lý dự án Công nghệ Thông tin (CNTT) làm gì?

Người quản lý dự án CNTT quản lý các sáng kiến công nghệ thông tin của tổ chức. Những chuyên gia này, còn được gọi là người quản lý CNTT hoặc người quản lý máy tính và các hệ thống thông tin, đóng góp đáng kể vào thành công của doanh nghiệp trong các dự án liên quan đến CNTT bằng cách phát triển các chiến lược công nghệ. Các việc phải làm khác bao gồm:

 • Làm việc với quản lý cấp cao của công ty để đánh giá, cải tiến và phát triển các chiến lược và chính sách CNTT cho tổ chức bằng cách dự đoán nhu cầu và xem xét các mục tiêu kinh doanh
 • Điều chỉnh các chiến lược, dự án, nhiệm vụ, phần cứng và phần mềm CNTT với các mục tiêu kinh doanh để đạt kết quả kinh doanh
 • Cải thiện các chiến lược an ninh mạng bằng cách thực hiện nghiên cứu, chủ động hành động trước các mối đe dọa mạng và đề xuất các phương pháp tiếp cận mới cho quản lý cấp cao
 • Quản lý cơ sở hạ tầng mạng máy tính trong một tổ chức bằng cách đánh giá hệ thống và kết quả, đề xuất các cải tiến và quản lý các thay đổi đối với mô hình
 • Giúp quản lý cấp cao trong việc tuyển dụng, onboarding (là quá trình nhập môn cho nhân viên mới) và đào tạo nhập môn cho đội ngũ nhân viên CNTT
 • Tạo động lực cho nhân viên CNTT, truyền đạt kỳ vọng, đánh giá hiệu suất công việc và đảm bảo tuân thủ các chính sách về sử dụng máy tính và an ninh mạng
 • Lên lịch đổi mới và nâng cấp các chương trình phần mềm của công ty
 • Cung cấp hệ thống sao lưu cho hoạt động của công ty, quyền truy cập của nhân viên vào mạng và bảo mật dữ liệu
 • Giúp phát triển ngân sách CNTT
💥Một số yêu cầu khi làm quản lý dự án CNTT

Để có được công việc với tư cách là người quản lý dự án CNTT, bạn cần làm một vài yêu cầu sau:

Học vấn

Quản lí dự án CNTT là một vị trí cấp trung, vì vậy những chuyên gia này phải có bằng cử nhân bên cạnh các chứng chỉ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Nhiều nhà quản lý dự án CNTT có bằng tốt nghiệp vì một số nhà tuyển dụng có thể thích bằng cấp cao hơn. Những người quan tâm đến công việc này có thể kiếm được bằng cấp về công nghệ thông tin, bảo mật máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan. Những yêu cầu bắt buộc giúp bạn chuẩn bị cho sự chuyên nghiệp khi đối mặt với những thách thức khi làm việc ở vị trí này và ngành công nghiệp CNTT.

Các cá nhân không có bằng cấp có thể tìm kiếm chứng chỉ về bảo mật mạng, an ninh mạng hoặc quản lý dự án. Một số nhà tuyển dụng có thể chấp nhận kinh nghiệm làm việc tương xứng hoặc đáng kể và các chứng chỉ kỹ thuật thay cho các yêu cầu về trình độ học vấn.

Đào tạo

Các nhà quản lý dự án CNTT thường tìm hiểu công nghệ và kỹ thuật cụ thể của công ty trong công việc. Khóa đào tạo này thường được bao gồm trong quá trình onboarding có thể diễn ra trong tháng đầu tiên làm việc. Bởi vị trí này liên quan đến các trách nhiệm chiến lược, quản lý và vận hành, các nhà quản lý dự án CNTT phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan ở một vị trí cấp cao hoặc cấp trung. Nhiều công ty cũng ưu tiên các ứng viên có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý CNTT.

Các chứng chỉ

Một số chứng chỉ có thể giúp bạn có thêm cơ hội được tuyển dụng cho vị trí này, cung cấp thêm các kỹ năng và trình độ và có thể tăng thu nhập, bao gồm:

 • Advanced Security Practitioner (tạm dịch là Thực hành Bảo mật Cao cấp) (CASP +)

Được cấp bởi Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Điện toán (CompTIA), chứng chỉ này dạy, đánh giá và chứng nhận mức độ thành thạo của ứng viên về các kỹ năng thực tế trong việc sử dụng, phát triển và bảo mật kiến trúc của doanh nghiệp. Chứng nhận này có thể hỗ trợ các trách nhiệm chiến lược, quản lý và hoạt động của người quản lý dự án thường đòi hỏi sự hiểu biết thực tế về kiến trúc doanh nghiệp.

 • Network+

Được cung cấp bởi CompTIA, chứng nhận này bao gồm các lĩnh vực thiết yếu của an ninh mạng như cấu hình, thiết kế, triển khai, bảo trì và quản lý. Người quản lý dự án CNTT phải đảm bảo quyền truy cập của nhân viên vào mạng, phát triển các chính sách CNTT và trợ giúp trong việc phát triển các chiến lược an ninh mạng.

 • Quản lý dự án chuyên nghiệp

Được cung cấp bởi Viện Quản lý Dự án, chứng chỉ này bao gồm việc lập kế hoạch, khởi tạo, kiểm soát và kết thúc các dự án. Người quản lý dự án CNTT đáp ứng các công việc được giao bằng cách quản lý các nhóm chuyên gia CNTT và các dự án CNTT.

Các kỹ năng cần có

Ứng viên lý tưởng cho vị trí này nên có một số kỹ năng then chốt, bao gồm:

 • Quản lý dự án

Những kỹ năng này liên quan đến việc sử dụng máy tính để bàn và phần mềm quản lý dự án trực tuyến để phân công nhiệm vụ, quản lý tiến trình thời gian và đảm bảo các sản phẩm được giao chuyển qua từng giai đoạn. Nhằm đáp ứng các công việc của dự án, các nhà quản lý dự án CNTT cũng sử dụng tổ chức và quản lý thời gian để lập kế hoạch, lên lịch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc .

 • Công nghệ

Những kỹ năng này liên quan đến kiến thức về SQL, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành và VMware. Các nhà quản lý dự án CNTT sử dụng các công nghệ này để nghiên cứu, quản lý dự án và đáp ứng các mục tiêu trong các hoạt động dựa trên web.

 • Chiến lược

Người quản lý dự án CNTT phải có khả năng đánh giá, cải tiến và điều chỉnh các chiến lược CNTT phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. Các nhà quản lý CNTT xác định tác động kinh doanh của kiến trúc doanh nghiệp, khám phá các cải tiến và phát triển các chiến lược CNTT giúp công ty đạt được mục tiêu của mình.

 • Quản lý rủi ro

Kỹ năng này liên quan đến việc quản lý rủi ro trong cơ sở hạ tầng mạng và các nền tảng kinh doanh trực tuyến. Các nhà quản lý dự án CNTT sử dụng kỹ năng này khi họ thực hiện các đánh giá bảo mật, xác định các biện pháp kiểm soát bảo mật và triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật đối với mạng.

 • Truyền thông

Các nhà quản lý dự án CNTT giao tiếp với cả nhân viên cấp cao và nhân viên cấp cao để thông báo và động viên các bên liên quan của dự án. Họ cũng soạn thảo tài liệu bằng văn bản để báo cáo về các kết quả phân phối của dự án và giữ các chính sách bảo mật. Người quản lý dự án CNTT sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản được phát triển cao để mô tả các khái niệm, vấn đề và giải pháp kỹ thuật cho cả đối tượng không chuyên về kỹ thuật và kỹ thuật.

💥Môi trường làm việc của Quản lý dự án CNTT

Những chuyên gia này thường làm việc trong môi trường văn phòng cần yêu cầu có những điều sau:

 • Ngồi bàn làm việc trong thời gian dài
 • Làm việc độc lập
 • Sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng khác khi cần thiết
 • Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhóm CNTT và các bên liên quan nội bộ khác

Những chuyên gia này có thể làm việc trong bộ phận CNTT của một công ty trong nhiều ngành khác nhau hoặc cho một công ty CNTT cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

💥Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý dự án CNTT?

Để trở thành một quản lý dự án CNTT, bạn cần làm những điều sau:

1. Đạt được bằng cấp.

Xác định các yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ kỹ năng mà các công ty thường yêu cầu cho vị trí này tại các khu vực xung quanh mà bạn muốn làm việc. Bạn cũng có thể theo đuổi bằng cử nhân phù hợp và cân nhắc việc kiếm chứng chỉ để mở rộng trình độ của mình.

2. Tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Kiếm được kinh nghiệm phù hợp bằng cách làm việc ở các vị trí chuyên môn CNTT cấp độ đầu vào, bao gồm nhân viên trợ giúp phục vụ bàn, chuyên gia CNTT hoặc kỹ thuật viên. Những kinh nghiệm này có thể cho phép bạn thực hành các kỹ năng kỹ thuật và giải quyết vấn đề cần thiết, đồng thời có thể giúp bạn làm quen với các trách nhiệm của người quản lý dự án CNTT.

3. Cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn.

Phát triểm một sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp sẽ làm nổi bật sự phù hợp của bạn cho vị trí quản lý dự án CNTT bằng cách mô tả trình độ học vấn, đào tạo, chứng chỉ và kỹ năng của bạn. Đảm bảo điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn cho phù hợp với các trách nhiệm riêng của từng danh sách công việc.

4. Ứng tuyển vào các cơ hội việc làm.

Sau khi đạt được trình độ học vấn, chứng chỉ và đào tạo cần thiết, hãy tìm kiếm các vị trí mở mà bạn đáp ứng các yêu cầu. Nghiên cứu công ty bạn muốn làm việc và viết thư xin việc nêu bật sự phù hợp của bạn với từng vị trí và thể hiện sự nhiệt tình của bạn đối với công việc.

5. Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.

Nghiên cứu thông tin liên quan đến phỏng vấn, chẳng hạn như kỹ thuật đàm phán lương và các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho các vị trí công nghệ và quản lý.

💥Ví dụ mô tả công việc quản lý dự án CNTT

Bernard Inc. đang tìm kiếm một nhà quản lý dự án CNTT cho công ty đang phát triển của chúng tôi. Với vai trò này, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng mạng bao gồm nhiều phòng ban trong tổ chức của chúng tôi. Các việc phải làm khác bao gồm:

 • Giám sát và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng
 • Phát triển và quản lý các chính sách CNTT về sử dụng máy tính, quyền riêng tư và an ninh mạng
 • Quản lý các dự án CNTT để đảm bảo hệ thống được cập nhật thường xuyên
 • Đào tạo nhân viên mới và nhân viên hiện tại về các biện pháp an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác

Ứng viên phải có ít nhất bốn năm kinh nghiệm CNTT liên quan và hai năm phục vụ ở vị trí quản lý. Sự quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình là có lợi. Ứng viên thành công cũng phải có bằng cử nhân về công nghệ thông tin, kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan. Bằng thạc sĩ và chứng chỉ có thể tương xứng với kinh nghiệm.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Quang Anh
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Quang Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=92075

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


New UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | LakwatseroRetail Therapy? Here Are 18 Best Places To Go Shopping in Seoul!10 Essential Tips for Exploring Tokyo on a Budget6 Reasons This Quaint Nova Scotia Town Is The Perfect Weekend Getaway From Maine10 Bantayan Island Resorts, Hotels, and Rentals for Your Tropical EscapeThe Incredible European Bike Tour That Takes You Through Three Countries In A Single Morning9 Foods You Must Experience In Alaska And Where To Find Them8 Things You Should Do Every Time You Walk Into A Hotel Room According To A Flight AttendantRetirement Diaries: Jan Suggests Staying Active But Not Too ActiveI’ve Only Paid For One Flight To Europe In 12 Years, Here’s HowI Worked At EPCOT, These Are My 10 Favorite Delicious Treats To Try At The Food And Wine FestivalFor The First Time, It’s A Family Affair In The Cockpit Of This AirlineAfter Nearly 70 Years, This Popular Train Route Returns On The East CoastThis Week’s Full Moon Is The Last Of Its Kind This Year, Here’s WhyWhy A Popular National Park Attraction Is Now Off Limits And Could Cost You ThousandsFarmers’ Almanac Predicts Cold, Snowy Winter For Most Of U.S., Here’s Where It Will Be Mild And DryPort Klang Day Trip: 10 Hours in Port Klang & Kuala Lumpur11 Extreme Things to Do in Queenstown New Zealand — The Adventure Capital of the WorldMuseum Of Ice Cream Singapore – 14 Playful IG-worthy Exhibitions, Unlimited Ice Cream, and the Largest Sprinkle Pool EverBurias Island: Your DIY Island Hopping in MasbateEl Nido Tour A: Breathtaking Lagoons7D Hong Kong Itinerary — Exploring Beyond the Food And Shopping Paradise17 Exciting Things to Do in Perth — Not For the Faint-Hearted19 Unique Travel Experiences You Can Buy That Make You RicherUlleungdo (울릉도): Misadventures at the secret island in KoreaTokyo Famous Food Guide: 7 things you can’t leave Tokyo without trying5D Lake Toba & Medan Itinerary — Caldera views and Gastronomic Adventures10D Germany Itinerary under S$1.1k — Gems in Munich, Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Frankfurt9 Exciting Day Trips from San Francisco to Escape The City — From Skydiving to Exploring Coastal TownsKota Bharu Guide: Gateway to the Beautiful Perhentian Islands and a Lesser-known MalaysiaInterview with Alvin Ng on Travel Photography3D2N Koh Samui Itinerary — The Luxurious Adventure Getaway You NeedUltimate Singapore Food Guide — 54 Local-Approved Things to Eat in Singapore30D Backpacking in Japan Itinerary: 12 Cities Under S$3.1k for the Adventurous with the JR Pass — Sapporo, Tokyo, Osaka, Kyoto & KyushuHow I managed to convince myself and everyone else I could travel solo for a yearVisit the New Singapore Garden Oasis Tucked Away in a 51-Storey Skyscraper6 attractions in Busan you shouldn’t missBook a Staycation and Earn 50% AgodaCash Rebate For Your Next Holiday — Agoda 2.2 Flash SaleAll you need to know about WWOOFing in New ZealandOne-Week Bali Itinerary — The Lesser Known Side Most Tourists MissThe Only Guide You’ll Need To Nightlife in Phuket: Top 11 Places to Check Out for an Epic NightPhoto Guide to 15 of the Most Photogenic Places in Europe – France, Italy, Germany, Slovenia, Czech Republic, Hungary Edition7D Budget Tokyo & Mount Fuji Itinerary For S$1.3k Including AccommodationWhy you should skip Boracay and vist Palawan instead10 Taobao Travel Essentials Recommended by Frequent Travellers for Your Next Trip13 Reasons Why a Cruise Getaway is the Best Vacation Anyone can have7 different ways to experience the cultural activities in Yogyakarta10 Best Adventurous Things To Do In Bali Other Than ChillingThe Best Multi-currency Travel Card For Travellers — YouTrip vs Revolut vs InstaReM vs TransferWise ReviewYunnan Nature Bucket List For Outdoor Lovers — Best Spots in Kunming, Lijiang, Dali & Shangri-laWhy This Is My Favorite Hotel Credit Card, And Tips For Scoring The Most BenefitsSurviving the Wilderness at Sub-Zero Temperatures — Travel to Mongolia with TTI ExperiencesHow to Fall in Love In & With Tokyo2D1N Matsumoto Japan Itinerary — The Hidden Gem 3.5 Hours From TokyoSydney Food Trail Guide – 10 Must try things to eat in SydneyAn upgrade on your airline – Emirates Economy Class ReviewWhere to Stay In Taipei — 11 Gorgeous Hostels & Hotels at Prime Locations from S$14/nightA Rockstar Experience — Hard Rock Hotel Pattaya ReviewThe Ultimate Sapporo City Guide: 18 Things To Do-See-Eat In The Gateway To HokkaidoUltimate Bali Accommodation Guide — Value for Money Hostels to Affordably Luxurious VillasGuide to Climbing Mount Fuji — Everything You Need To Know About Climbing Japan’s Highest Mountain9 Ways to Satisfy Your Wandermust Without Breaking Your Wallet11 Instagram-Worthy Places in Singapore That Are FreeHakone Guide — The Day Trip You Need in Your Tokyo ItineraryFirst Timer’s Guide to India — Everything You Need to Travel India Like a ProWhere to Eat in Hanoi — 31 Local-Approved Places to Eat in Vietnam’s Charming Capital21 Most Rewarding Hikes Around the World — From Stunning Glaciers to Active VolcanoesTokyo Capsule Hotels — 11 Surprisingly Luxurious Places to Stay in Tokyo for Under S$707-Day Cambodia Itinerary Under S$600 — An Epic Journey of History, Adventure and TranquilityMorocco Photo Guide: 15 Insta-worthy Locations That’ll Change Your Mind About Africa40 Lesser-Known Things to Do in Australia Highly Recommended by Locals, Travellers and Celebrities3D2N Blue Mountains Itinerary: The Perfect Getaway Just 90-Minutes From SydneyHow to pack light and smart10 Essential Apps for Travelling in ChinaConquering Fears 1,463 Miles Away — TTI Bootcamp in PhilippinesWhere to Stay in Shanghai — Centrally-located Hostels, Hotels and Apartments Under S$53/pax15 Cheap Things to Do in Seoul for Under S$12Standing between India and Pakistan; the Wagah Border Experience10 Cheap and Affordable Hostels in Singapore Under S$30Where to Stay in Seoul — 14 Aesthetic Yet Affordable Accommodations In Rising Hipster Districts5D4N Japan Itinerary — A First Timer’s Experience in Niigata and the Remote Sado IslandWhat to Do in Cebu, Philippines — 10 Epic Experiences That Are Surprisingly AffordableTravellers in Quarantine — 12 Satisfying Things to Do Before Your Next AdventureTop 11 Outdoor Activities in Singapore — Places to Hike, Picnic and Get Closer to Nature13 Tips to Travel in Japan Over Peak Seasons — Cherry Blossoms, Autumn Foliage, Golden Week8-Day Japan Itinerary: 9 Cities in Kansai for Under S$900Swimming With Whale Sharks in Oslob — IG Worthy Photos at What Expense?5 Christmas Gift Ideas for Friends Who Love TravellingThe Complete Phillip Island Guide: The Day Trip From Melbourne You Can’t MissByron Bay Guide: 25 Things to Do in NSW’s Ultimate Hipster Paradise