Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Giám Đốc Phát Triển?

💥Một giám đốc phát triển làm những gì?

Một giám đốc phát triển thực hiện và quản lý các nỗ lực gây quỹ của tổ chức. Các giám đốc phát triển thường làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng họ cũng có thể làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp nào gây quỹ. Họ làm việc chặt chẽ với giám đốc tài chính hoặc thủ quỹ của người chủ. Một số trách nhiệm thường xuyên của họ bao gồm:

 • Phát triển chiến lược gây quỹ hàng năm và sửa đổi nó đến khi thích hợp
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp tiềm năng và hiện có
 • Xác định các cơ hội tài trợ và đăng ký chúng nếu nhà tuyển dụng không có người viết tài trợ riêng.
 • Xây dựng và quản lý các sự kiện gây quỹ
 • Làm việc với nhóm tiếp thị để phát triển tài liệu để thúc đẩy các nỗ lực gây quỹ
 • Báo cáo các kết quả của các nỗ lực gây quỹ cho các bên liên quan
💥Những yêu cầu cho vị trí giám đốc phát triển

Các giám đốc phát triển cần ít nhất một bằng cử nhân và một số kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực gây quỹ. Các kỹ năng giao tiếp cá nhân xuất sắc cũng giúp giám đốc phát triển đảm bảo vị trí của họ và thành công trong sự nghiệp của họ, bao gồm:

Giáo dục

Có rất ít bằng đại học về lĩnh vực gây quỹ, vì vậy hầu hết các giám đốc phát triển đều có bằng cử nhân về một chuyên ngành liên quan. Những ngành này bao gồm:

 • Quản lý tổ chức phi lợi nhuận
 • Hành chính công
 • Truyền Thông
 • Kinh doanh

Các chương trình khóa học này dạy các giám đốc phát triển tiềm năng về thực tiễn kinh doanh, quản lý tổ chức và quản lý tài chính. Một bằng cấp về quản lý tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào áp dụng các nguyên tắc kinh doanh cho một tổ chức phi lợi nhuận có thể đặc biệt có lợi cho các giám đốc phát triển tiềm năng.

Rất nhiều giám đốc phát triển cũng theo đuổi một tấm bằng thạc sĩ về gây quỹ để nâng cao các kỹ năng của họ và các cơ hội đảm bảo vị trí lý tưởng của họ. Các kỹ năng dạy cho các giám đốc phát triển tiềm năng về sản xuất các chiến dịch, xin tài trợ và lập kế hoạch chiến lược.

Các khóa đào tạo

Rất nhiều các giám đốc phát triển bắt đầu các khóa đào tạo của họ khi họ vẫn còn đang học thông qua chương trình thực tập, hoặc họ có thể làm tình nguyện viên không lương. Những vị trí này có thể cho phép các giám đốc phát triển tiềm năng kết nối với các nhà tài trợ và xem cách các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động và tạo ra quỹ.

Sau khi tốt nghiệp, làm việc như một người cộng tác phát triển cung cấp chương trình đào tạo tại chỗ cần thiết để trở thành giám đốc phát triển.Vai trò này mang lại cho các giám đốc phát triển đầy tham vọng kinh nghiệm với các nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức sự kiện
 • Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ với các nhà tài trợ
 • Viết đề xuất tài trợ

Phần lớn các các cộng tác viên phát triển dành từ bốn đến 15 năm để tích lũy kinh nghiệm gây quỹ trước khi trở thành giám đốc phát triển. Trong suốt quãng thời gian đó, rất nhiều giám đốc phát triển tiềm năng tham gia các sự kiện mạng lưới để trở nên thoải mái hơn trong việc kết nối với những người khác.

Các chứng chỉ

Việc có các chứng chỉ là tự nguyện, nhưng nhiều nhà tuyển dụng ưu tiên thuê các chuyên gia Được chứng nhận Quốc tế Điều hành Quỹ hỗ trợ. Đạt được chứng chỉ có thể giúp các giám đốc phát triển kiếm được việc làm, đặc biệt là tại các công ty có uy tín và đảm bảo mức lương cao hơn.

Các ứng cử viên phải thường xuyên tham gia tổ chức chứng nhận trước khi nộp đơn xin chứng chỉ CFRE. Ngoài ra, hầu hết các tổ chức chứng nhận yêu cầu người nộp đơn phải hoàn thành ít nhất 80 giờ giáo dục liên quan và làm việc trong việc gây quỹ trong ít nhất ba năm. Chứng chỉ được cấp sau khi nộp lệ phí và vượt qua kỳ thi trắc nghiệm 200 câu hỏi. Các giám đốc phát triển phải đăng ký lại ba năm một lần và theo đuổi quá trình giáo dục liên tục để được chứng nhận.

Các kỹ năng

Các giám đốc phát triển có cơ hội cải thiện tài năng và kỹ năng tự nhiên của họ khi làm việc ở các vị trí gây quỹ. Những khả năng sau đây giúp các cộng tác viên phát triển chuyển sang vai trò giám đốc:

 • Các kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời tốt: các giám đốc phát triển sử dụng kỹ năng giao tiếp của họ để thuyết phục những người khác quyên góp tiền và thời gian vào các nỗ lực gây quỹ của họ. Họ thường nói chuyện công khai và viết các văn bản thuyết phục để đảm bảo quỹ.
 •  Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân: Giám đốc phát triển thường có tính cách sôi nổi, duyên dáng. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tốt giúp họ làm việc tốt với các nhà tài trợ, các nhân viên trong tổ chức của họ, và các thành viên khác của cộng đồng.
 • Lòng nhân ái: Các giám đốc phát triển thường là người giàu lòng trắc ẩn những người cảm thấy chắc chắn về nguyên nhân mà họ gây quỹ. Niềm đam mê tự nhiên của họ giúp truyền cảm hứng cho những người khác cống hiến và hỗ trợ các nỗ lực gây quỹ của tổ chức họ.
 • Tổ chức: Cần có kỹ năng tổ chức tốt để lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện gây quỹ, quản lý các khoản đóng góp và duy trì hồ sơ của các nhà tài trợ.
 • Kỹ năng tiếp thị: Các giám đốc phát triển sử dụng các kỹ năng tiếp thị của họ để tạo ra các chiến dịch và sự kiện gây quỹ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác tham dự và ủng hộ một cách hào phóng.
 • Trình độ tin học: Giám đốc phát triển sử dụng máy tính để quản lý danh sách các nhà tài trợ, các lịch trình gây quỹ và các đơn xin tài trợ. Họ cũng có thể cần phải làm quen với phần mềm xử lý văn bản để viết thư tài trợ, các báo cáo gây quỹ và các tài liệu liên quan khác.
💥Môi trường làm việc của giám đốc phát triển

Các giám đốc phát triển dành phần lớn thời gian của họ làm việc ở các văn phòng của các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các doanh nghiệp khác với bộ phận gây quỹ. Họ dành thời gian vắng mặt tại văn phòng khi lập kế hoạch hoặc tổ chức các sự kiện gây quỹ và gặp gỡ các nhà tài trợ hiện có và tiềm năng.

Các giám đốc phát triển thường làm việc toàn thời gian theo giờ làm việc truyền thống. Họ cũng được kỳ vọng tham gia vào các sự kiện gây quỹ ngoài những giờ làm việc. Công việc bổ sung có thể được yêu cầu dẫn đến những sự kiện này.

💥Làm thế nào để trở thành một giám đốc phát triển

Các giám đốc phát triển thường tốt nghiệp với trình độ cao đẳng và nhận một công việc của một nhân viên đầu vào về lĩnh vực gây quỹ trước khi được thăng chức lên vai trò lãnh đạo của họ. Rất nhiều giám đốc phát triển tuân theo những bước bên dưới đây để bảo đảm sự ưu tiên của họ ở vị trí giám đốc phát triển:

 • Nhận một bằng cử nhân: Phần lớn các giám đốc phát triển nhận một bằng cử nhân về tài chính, truyền thông, quản lý công hoặc quản lý phi lợi nhuận. Một bằng cử nhân trong lĩnh vực gây quỹ cũng có thể có lợi. Những khóa học này dạy các giám đốc triển vọng về các hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và quản lý một tổ chức.
 • Nhận một bằng thạc sĩ: Trong khi điều này không được yêu cầu, nhưng rất nhiều giám đốc phát triển theo đuổi một tấm bằng thạc sĩ về gây quỹ. Khóa học này cung cấp những khóa học đặc trưng về lập kế hoạch chiến lược, phát triển các chiến dịch gây quỹ và thực hiện tài trợ.
 • Thu nhận những kinh nghiệm trong lĩnh vực gây quỹ: Các giám đốc phát triển thường làm công việc đầu tiên như một cộng tác viên phát triển. Những vị trí là nhân viên đầu vào giúp các giám đốc phát triển tương lai học hỏi thêm về gây quỹ và làm việc những người khác. Phần lớn các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực gây quỹ ít nhất bốn năm, trước khi được thăng chức trở thành giám đốc phát triển.
 • Nhận chứng chỉ CFRE của bạn: Chứng chỉ CFRE công nhận kiến ​​thức và kinh nghiệm gây quỹ của một chuyên gia. Trong khi chứng chỉ là tự nguyện, nhưng nó có thể giúp các giám đốc phát triển tìm việc dễ dàng hơn và kiếm được mức lương cao hơn.
💥Ví dụ mô tả công việc của giám đốc phát triển

Tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi tìm kiếm một giám đốc phát triển nhiệt huyết để quản lý các sáng kiến ​​gây quỹ và chương trình quan hệ nhà tài trợ của chúng tôi. Các ứng viên thành công sẽ chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch gây quỹ, giao tiếp với các nhà tài trợ sẵn có và tiềm năng, hợp tác với nhóm gây quỹ của chúng tôi. Vị trí này của chúng tôi bao gồm quản lý các khoản quyên góp của cá nhân và công ty. Nếu như bạn có ít nhất tám năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực gây quỹ và một bằng cử nhân hoặc một bằng cao hơn trong một lĩnh vực liên quan, chúng tôi khuyến khích bạn ứng tuyển.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thùy Linh
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thùy Linh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=93973

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


How To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | Lakwatsero