Làm Sao Để Viết Thư Giới Thiệu Của Sĩ Quan Cảnh Sát?

Thư giới thiệu của sĩ quan cảnh sát có thể củng cố đơn đăng ký của bất kỳ ai muốn làm trong ngành công an. Bất kể mức độ kinh nghiệm chuyên môn của bạn là bao nhiêu, những bức thư này có thể giúp làm nổi bật bộ kỹ năng và những phẩm chất hoặc đặc điểm độc đáo của bạn. Thư giới thiệu có thể cung cấp giá trị trong quá trình nộp đơn và có thể giúp thu hút sự chú ý từ các cảnh sát trưởng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích thư giới thiệu của sĩ quan cảnh sát là gì, nêu bật những điều cần xem xét khi đưa vào thư, cũng như các bước về cách viết loại thư giới thiệu này và chúng ta còn cung cấp thêm cho bạn hai mẫu và ví dụ.

💨 Thư giới thiệu sĩ quan cảnh sát là gì?

Thư giới thiệu của sĩ quan cảnh sát là những bức thư chính thức mô tả những lợi ích mà một sĩ quan có thể cung cấp cho đồn cảnh sát nơi họ đã nộp đơn xin làm việc. Thư giới thiệu cũng có thể bao gồm các đặc điểm hoặc bộ kỹ năng của các chuyên gia mà họ tham khảo. Thông thường, các cựu cảnh sát trưởng viết những lá thư này cho các sĩ quan cảnh sát tương lai, các quan chức học viện cảnh sát, đồng nghiệp mà họ đã làm việc cùng hoặc như những lời giới thiệu chung về tính cách cho bạn bè hoặc gia đình. Cá nhân viết những bức thư này có thể chia sẻ chúng với người nhận qua thư hoặc email.

Việc thuê các cảnh sát trưởng có thể tham khảo những bức thư này khi xác định ứng viên nào sẽ phỏng vấn, trong suốt các cuộc phỏng vấn và trong quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ, một ứng viên có thư giới thiệu mạnh mẽ có thể nhận được một cuộc phỏng vấn vì chúng đã giúp thu hút sự chú ý tích cực. Vì lý do này, ứng viên có thể nhờ nhiều người thay mặt họ viết thư giới thiệu.

💨 Những gì cần bao gồm trong thư giới thiệu sĩ quan cảnh sát

Mục tiêu chính của thư giới thiệu sĩ quan cảnh sát là thu hút sự chú ý của việc tuyển dụng cảnh sát trưởng, vì vậy điều quan trọng là làm nổi bật những đặc điểm tốt nhất của cá nhân bạn đang viết về. Dưới đây là một số yếu tố cụ thể mà bạn có thể bao gồm:

– Giới thiệu về cá nhân bạn đang viết và nền tảng chuyên môn của họ

– Mối quan hệ bạn có hoặc đã có với họ

– Bạn đã biết họ bao lâu rồi

– Mọi kinh nghiệm làm việc có liên quan giữa bạn và cá nhân

– Bộ kỹ năng hoặc khả năng mà họ có

– Những phẩm chất hoặc đặc điểm bạn đã quan sát được

– Bất kỳ mối quan hệ công việc nào của họ mà bạn đã quan sát được

– Tóm tắt lý do tại sao bạn tin rằng họ sẽ là một người tốt để thuê

💨 Cách viết thư giới thiệu sĩ quan cảnh sát trong 5 bước

Dưới đây là năm bước bạn có thể cân nhắc khi viết thư giới thiệu cho sĩ quan cảnh sát:

1. Giới thiệu

Giới thiệu ứng viên mà bạn đang viết thư giới thiệu. Điều này có thể quan trọng nếu các cảnh sát trưởng tuyển dụng chưa xem kỹ lý lịch của từng sĩ quan, và nếu họ có, phần giới thiệu này có thể nhắc họ nhớ bức thư nói về ai liên quan đến lý lịch mà họ đã xem xét. Những điều cần thao khảo hoặc thảo luận trong phần này của lá thư của bạn có thể là:

– Họ và tên của ứng cử viên

– Kinh nghiệm có liên quan trước đây của họ

– Bất kỳ tính từ nào để mô tả ứng viên

2. Mối quan hệ

Trong phần tiếp theo, bạn có thể chia sẻ mối quan hệ của mình với ứng viên. Tùy thuộc vào loại thư giới thiệu của sĩ quan cảnh sát, đây có thể là mối quan hệ nghề nghiệp hoặc cá nhân. Những điều cần tham khảo hoặc thảo luận trong phần này của lá thư của bạn có thể là:

– Làm thế nào bạn biết ứng viên

– Bạn đã biết họ bao lâu rồi

– Mối quan hệ hiện tại giữa hai bạn

3. Kinh nghiệm

Đối với phần tiếp theo này, bạn có thể chia sẻ bất kỳ kinh nghiệm chuyên môn nào bạn đã có với ứng viên. Ví dụ: nếu bạn từng là đồng nghiệp hoặc nếu bạn trước đây là cảnh sát trưởng của họ, thông tin này sẽ có liên quan. Những điều cần tham khảo hoặc thảo luận trong phần này của lá thư của bạn có thể bao gồm:

– Những kinh nghiệm bạn đã có khi làm việc với họ

– Bộ kỹ năng hoặc khả năng của ứng viên

– Ví dụ về những điều bạn đã làm việc cùng nhau

4. Quan sát

Trong phần này của lá thư, bạn có thể chia sẻ những quan sát của bạn về ứng viên. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn và thời gian bạn biết họ, số lượng và loại quan sát bạn có có thể khác nhau. Những điều cần tham khảo hoặc thảo luận trong phần này của lá thư của bạn có thể là:

– Các phẩm chất và đặc điểm của ứng viên

– Các mối quan hệ công việc mà bạn từng thấy họ tham gia

– Thành tích họ đã đạt được

5. Tóm tắt

Trong phần cuối cùng này, bạn có thể tóm tắt tất cả những thông tin quan trọng mà bạn đã nêu trước đó trong thư. Đây là một nơi tốt để làm nổi bật những điểm chính có trong thư và nhắc nhở người xét duyệt về những lợi ích mà ứng viên có thể cung cấp cho họ. Những điều cần tham khảo hoặc thảo luận trong phần này của lá thư của bạn có thể là:

– Lợi ích mà ứng viên có thể cung cấp

– Những lý do bạn tin rằng họ có thể là một người thuê tốt

– Một tuyên bố làm rõ rằng bạn giới thiệu họ

– Mẫu giới thiệu sĩ quan cảnh sát

Đây là hai mẫu bạn có thể sử dụng để viết chữ của mình tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với viên chức được giới thiệu:

Thư giới thiệu chuyên nghiệp

[Tên] [Thành phố, tiểu bang] [Số điện thoại]

[Email]

Kính gửi [Chèn tên người nhận]!

Tôi viết thư này thay mặt cho [điền tên đầy đủ của ứng viên]. [Ghi tên ứng viên] đã là cảnh sát trong [điền số] năm. [Chèn đại từ] đã hoạt động trên [chèn danh sách những thứ mà họ đã làm việc chuyên nghiệp]. Nếu tôi mô tả [chèn tên ứng viên] trong ba từ, chúng sẽ là [chèn các tính từ tích cực về ứng viên].

Tôi biết [điền tên ứng viên] vì chúng tôi từng làm cảnh sát cùng nhau trong [điền khoảng thời gian]. Dù không còn làm việc chung nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, chúng tôi [chèn những gì bạn đã làm trong khi làm việc trước đó với ứng viên]. Trong thời gian của chúng tôi, tôi nhận thấy [mô tả các bộ kỹ năng hoặc khả năng mà bạn nhận thấy về ứng viên]. Ví dụ: họ đã sử dụng chúng khi chúng tôi [cung cấp ví dụ về thời điểm họ sử dụng các bộ kỹ năng hoặc khả năng đó]. Tôi cũng đã quan sát [chèn các phẩm chất và đặc điểm về ứng viên] của họ.

Mọi người trong nhóm của chúng tôi [chèn những gì các đồng đội khác của họ nghĩ về họ]. Chúng tôi thậm chí đã trao thưởng cho họ [chèn giải thưởng mà họ đã nhận được]. Tôi tin tưởng rằng nếu bạn thuê [điền tên đầy đủ của ứng viên], [chèn đại từ] sẽ mang lại lợi ích cho nhóm của bạn. Chúng có thể bao gồm [điền danh sách các lợi ích mà ứng viên có thể cung cấp]. Tôi nói điều này vì tôi đã tận mắt chứng kiến ​​cách họ làm việc như một cảnh sát và tương tác với đồng đội và cộng đồng của họ. Tôi, [điền tên đầy đủ của bạn], giới thiệu [điền tên đầy đủ của ứng viên] cho vị trí cảnh sát và hy vọng rằng anh cân nhắc họ cho cơ hội này.

Trân trọng,

[Chèn tên đầy đủ của bạn]

Thư giới thiệu cá nhân

[Tên] [Thành phố, tiểu bang] [Số điện thoại]

[E-mail]

Kính gửi [điền tên người nhận]!

Tôi viết thư này thay mặt cho [điền tên đầy đủ của ứng viên]. [Chèn tên của ứng viên] đã là [điền chức danh trước đây của họ] trong [điền số] năm. [Chèn đại từ] đã hoạt động trên [chèn danh sách những thứ mà họ đã làm việc chuyên nghiệp]. Nếu tôi mô tả [chèn tên ứng viên] trong ba từ, chúng sẽ là [chèn các tính từ tích cực về ứng viên].

Tôi biết [chèn tên ứng viên] vì chúng tôi có [chèn chi tiết mối quan hệ] cho [chèn lượng thời gian]. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm việc với họ một cách chuyên nghiệp, nhưng tôi đã biết họ với tư cách cá nhân. Tôi đã quan sát [chèn thông tin về phẩm chất và đặc điểm]. Ví dụ: [cung cấp một ví dụ về việc họ thể hiện những phẩm chất hoặc đặc điểm đó].

Tôi tin tưởng rằng nếu bạn thuê [điền tên đầy đủ của ứng viên], [chèn đại từ] sẽ mang lại lợi ích cho nhóm của bạn. Chúng có thể bao gồm [điền danh sách các lợi ích mà ứng viên có thể cung cấp]. Tôi nói điều này bởi vì tôi đã biết họ [thêm thời gian] và thấy cách họ tương tác với những người khác. Tôi, [điền tên đầy đủ của bạn], giới thiệu [điền tên đầy đủ của ứng viên] cho vị trí cảnh sát và hy vọng rằng anh cân nhắc họ cho cơ hội này.

Trân trọng,

[Chèn tên đầy đủ của bạn]

💨 Ví dụ về thư giới thiệu của sĩ quan cảnh sát

Dưới đây là hai ví dụ bạn có thể sử dụng để viết thư tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với viên chức được đề nghị:

Thư giới thiệu chuyên nghiệp

Harold JonesBuffalo, New York (555) 555-555

haroldjones@email.com

Kính gửi cảnh sát trưởng Raymond,

Tôi viết thư này thay mặt cho Scott Edmonds. Scott đã là cảnh sát trong sáu năm. Anh ấy đã làm việc để cung cấp sự an toàn cho các cộng đồng mà anh ấy phục vụ và duy trì hồ sơ hoặc tài liệu chính thức. Nếu tôi mô tả Scott bằng ba từ, đó sẽ hợp tác, tốt bụng và hữu ích.

Tôi biết Scott vì chúng tôi từng làm cảnh sát cùng nhau trong 4 năm liên tiếp. Dù không còn làm việc chung nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, chúng tôi đã ghi lại các báo cáo chi tiết về tai nạn ô tô và thực hiện nhiệm vụ theo dõi cộng đồng hàng ngày. Trong thời gian của chúng tôi, tôi nhận thấy anh ấy có kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp. Ví dụ, anh ấy đã sử dụng những kỹ năng này khi chúng tôi nộp báo cáo tai nạn hoặc giao tiếp với các thành viên cộng đồng về mối quan tâm cá nhân của họ.

Tôi cũng quan sát thấy những phẩm chất tốt của anh ấy trong hành động bất cứ khi nào anh ấy tham gia với cộng đồng. Tôi cũng thấy được niềm đam mê bảo vệ cộng đồng của anh ấy. Mọi người trong nhóm của chúng tôi rất thích làm việc với anh ấy. Chúng tôi thậm chí đã trao cho anh ấy giải thưởng tân binh lãnh đạo trong năm đầu tiên của anh ấy trong đội. Tôi tin tưởng rằng nếu bạn thuê Scott Edmonds, anh ấy sẽ mang lại lợi ích cho nhóm của bạn. Chúng có thể bao gồm tổ chức, cộng tác hoặc tham gia cộng đồng. Tôi nói điều này bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến ​​cách anh ấy làm việc như một cảnh sát và tương tác với đồng đội và cộng đồng của anh ấy. Tôi, Harold Jones, giới thiệu Scott Edmonds cho vị trí cảnh sát và hy vọng anh cân nhắc cho anh ấy cơ hội này.

Trân trọng,

Harold Jones

Thư giới thiệu cá nhân

Eliza RobertsBuffalo, New York (555) 555-555

elizaroberts@email.com

Kính gửi trưởng Raymond,

Tôi viết thư này thay mặt cho Scott Edmonds. Scott đã là cảnh sát trong sáu năm. Anh ấy đã làm việc để cung cấp sự an toàn cho các cộng đồng mà anh ấy phục vụ và duy trì hồ sơ hoặc tài liệu chính thức. Nếu tôi mô tả Scott bằng ba từ, họ sẽ là người dễ thương, cởi mở và hào phóng.

Tôi biết Scott vì chúng tôi đã là hàng xóm của nhau được ba năm. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm việc với anh ấy một cách chuyên nghiệp, nhưng tôi đã biết anh ấy với tư cách cá nhân. Tôi đã quan sát thấy sự cống hiến của anh ấy để bảo vệ và phục vụ cộng đồng của mình ngay cả sau khi rời nhà ga. Ví dụ, một ngày nọ, con mèo của tôi đã bỏ chạy sau khi trượt ra khỏi cửa trước nhà tôi. Scott đã giúp tôi dán các biển báo quanh khu phố, điều này cuối cùng dẫn đến sự trở về an toàn của con mèo của tôi.

Tôi tin tưởng rằng nếu bạn thuê Scott Edmonds, anh ấy sẽ mang lại lợi ích cho nhóm của anh. Những lợi ích này có thể bao gồm quyết tâm làm việc không mệt mỏi cho nhóm của anh ấy và giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng của anh ấy. Tôi nói điều này bởi vì tôi đã biết anh ấy sáu năm và thấy cách anh ấy tương tác với những người khác. Tôi, Eliza Roberts, giới thiệu Scott Edmonds cho vị trí cảnh sát và hy vọng rằng anh cân nhắc họ cho cơ hội này.

Trân trọng,

Eliza Roberts

———————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

– Bài viết gốc: indeed.com 

– Người dịch: Lê Thùy Dương

– Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Thùy Dương – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78646

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network