Deadline: All year round

Khóa Học Về Phát Triển Ứng Dụng Điện Thoại Bằng Kotlin

[English caption below]

💥 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các kiến thức quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng điện thoại sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Khóa học này sẽ dạy bạn làm sao để tạo ra một môi trường phát triển Kotlin và áp dụng các mã code. Thông qua đó, bạn sẽ học cách thử nghiệm code trực tuyến, học về các biến số, các loại dữ liệu, các câu lệnh điều khiển và các hàm cũng như giải quyết các vấn đề của Kotlin.

💥 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu, thiết lập và kiến thức cơ bản về Kotlin
  • Giới thiệu, thiết lập và kiến thức cơ bản về Kotlin – Mục tiêu
  • Giới thiệu và thiết lập
  • Kiến thức cơ bản về Kotlin
  • Giới thiệu, thiết lập và kiến thức cơ bản về Kotlin – Tổng kết
 • Các câu lệnh điều khiển Kotlin và chức năng
  • Các câu lệnh điều khiển Kotlin và các hàm – Mục tiêu
  • Các câu lệnh điều khiển Kotlin
  • Các chức năng trong Kotlin
  • Các câu lệnh điều khiển Kotlin và các hàm – Tổng kết
 • Các lỗi trong Kotlin và cách khắc phục, sự an toàn và thu thập
  • Các lỗi trong Kotlin và cách khắc phục, sự an toàn và thu thập – Mục tiêu
  • Các lỗi trong Kotlin và cách khắc phục
  • An toàn trong Kotlin
  • Thu thập Kotlin
  • Các lỗi trong Kotlin và cách khắc phục, sự an toàn và thu thập – Tổng kết
 • Các lớp, đối tượng, vùng, và phần phụ trong Kotlin
  • Các lớp, đối tượng, vùng phần phụ trong Kotlin – Mục tiêu
  • Các lớp và đối tượng
  • Các vùng và phần phụ trong Kotlin
  • Các lớp, đối tượng, vùng phần phụ trong Kotlin – Tổng kết
 • Đánh giá cuối khóa học

💥 NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM SAU KHÓA HỌC:

 • Giải thích làm như thế nào để thiết lập Kotlin trên hệ điều hành Windows, Mac và Linux OS
 • Phân biệt số học và các toán tử quan hệ
 • Thảo luận làm thế nào để đánh code trong chương trình lập trình Kotlin
 • Giải thích chức năng của câu lệnh trả
 • Nêu ra lợi ích của hàm trong chương trình
 • Giải thích chức năng của đệ qui
 • Nhớ lại làm thế nào để ném ra một ngoại lệ trong Kotlin
 • Liệt kê các kiểu chỉ định truy cập trong Kotlin
 • Giải thích chức năng của thừa kế trong Kotlin.

💥 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ và phụ đề: Tiếng Anh
 • Tổ chức: Sonar Systems
 • Nền tảng: Alison
 • Thời lượng: 1.5 – 3 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

💥ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Linh Trang chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————

💥 ABOUT THIS COURSE:

This course has been designed to equip you with the knowledge required to develop mobile applications using Kotlin. This course teaches how to set up the Kotlin development environment and implement the build codes. By taking this course, you will learn how to test codes online, you will learn about variables, data types, control statements, and functions and as well as exception handling and Kotlin classes and objects.

💥COURSE MODULES:

 • Introduction, Setting-up and Kotlin Basics 
  • Introduction, Setting-up and Kotlin Basics – Learning Outcomes
  • Introduction and setting up
  • Kotlin Basics
  • Introduction, Setting-up and Kotlin Basics – Lesson Summary
 • Kotlin Control Flow Statements and Functions
  • Kotlin Control Flow Statements and Functions – Learning Outcomes
  • Kotlin Control Flow Statements
  • Kotlin Functions
  • Kotlin Control Flow Statements and Functions – Lesson Summary
 • Kotlin Error and Exceptional Handling, Null Safety and Collections
  • Kotlin Error and Exceptional Handling, Null Safety and Collections – Learning Outcomes
  • Kotlin Error and Exceptional Handling
  • Kotlin Null Safety
  • Kotlin Collections
  • Kotlin Error and Exceptional Handling, Null Safety and Collections – Lesson Summary
 • Kotlin Classes, Objects, Ranges and Extras
  • Kotlin Classes, Objects, Ranges and Extras – Learning Outcomes
  • Kotlin Classes and Objects
  • Kotlin Ranges and Extras
  • Kotlin Classes, Objects, Ranges and Extras – Lesson Summary
 • Course assessment

💥 WHAT YOU WILL BE ABLE TO DO BY THE END OF THE COURSE:

 • Explain how to set up Kotlin on a Windows Machine, Mac, and Linux OS.
 • Distinguish between arithmetic and relational operators.
 • Discuss how to comment codes in Kotlin programming.
 • Explain the function of the return statement.
 • State the advantage of a function in a program.
 • Explain the function of recursion in a program.
 • Recall how to throw an exception in Kotlin.
 • List the various types of visibility modifiers in Kotlin.
 • Explain the function of inheritance in Kotlin.

💥 MORE INFORMATION:

 • Language and subtitles: English
 • Organization: Sonar Systems
 • Platform: Alison
 • Duration: 1.5 – 3 hours
 • Fees: Totally free

💥ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=56732

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network