Deadline: All year round

Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

Mô tả khóa học:

▪︎ Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc khi sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha trong các ngữ cảnh khác nhau trong đời sống hằng ngày.

▪︎ Bạn sẽ có cơ hội khám phá các chủ đề cơ bản như cách chào hỏi cơ bản, cách hỏi thời gian, cung cấp thông tin cá nhân cũng như cách hỏi đường. Bên cạnh đó, bạn sẽ học được những cách giao tiếp hữu ích để xây dựng các mối quan hệ xã hội và thích nghi tốt hơn ở môi trường Tây Ban Nha.

Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học phù hợp cho những người có mong muốn học tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khóa học sẽ đặc biệt hữu ích nếu bạn đang có ý định đi du lịch đến một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

▪︎ Vì các kiến thức được đề cập trong khóa học là những kiến thức cơ bản, bất kỳ trình độ nào cũng có thể tham gia khóa học này.

Nội dung khóa học:

▪︎ Tuần 1: Bạn khỏe không?

▪︎ Tuần 2: Cái này giá bao nhiêu vậy?

▪︎ Tuần 3: Nó nằm ở đâu?

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể:

▪︎ Áp dụng các kỹ năng cơ bản khi sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha.

▪︎ Nắm cách hỏi đường và cách trả lời khi được hỏi.

▪︎ Trở nên tự tin khi hỏi và cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha.

▪︎ Cải thiện khả năng giao tiếp khi mua và bán các sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (có phụ đề Tiếng Anh).

▪︎ Nền tảng: FutureLearn.

▪︎ Nhà cung cấp: Trường Đại học Pontifical Bolivarian.

▪︎ Người hướng dẫn: Gustavo Jaramillo Cardona, Jorge Estupiñán.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 3 tuần, 6 giờ học mỗi tuần.

▪︎ Mức độ: cơ bản.

▪︎ Chi phí: miễn phí trong 5 tuần kể từ khi đăng ký khóa học. Để có thể học không bị giới hạn thời gian và nhận chứng chỉ, bạn phải trả thêm $64.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

Course description:

▪︎ This course will help you build a strong foundation of the Spanish language as you tackle the language in different contexts in daily life.

▪︎ You’ll explore basic topics such as greetings, asking the time, giving personal information, and how to give and ask for directions. Besides, you’ll learn useful interactions to help you communicate, build relationships, and navigate around new places.

Who is this course for: 

▪︎ The course is designed for anyone who wants to learn Spanish. It will be particularly useful if you are thinking of travelling to a Spanish speaking country.

▪︎ You don’t need any prior experience to enjoy this course as all the basics are covered.

Course content:

▪︎ Week 1: How are you?

▪︎ Week 2: How much is it?

▪︎ Week 3: Where is it?

What will you learn after this course?

After this course, you can:

▪︎ Apply basic Spanish language skills.

▪︎ Demonstrate how to give and ask for directions.

▪︎ Develop confidence to ask and provide personal information.

▪︎ Improve your interactions while buying and selling products and services.

Course information:

▪︎ Language: Spanish (with English subtitles).

▪︎ Platform: FutureLearn.

▪︎ Provider: Pontifical Bolivarian University.

▪︎ Instructors: Gustavo Jaramillo Cardona, Jorge Estupiñán.

▪︎ Length: estimated 3 weeks, 6 hours per week.

▪︎ Level: Basic.

▪︎ Tuition fee: free for 5 weeks from the time you sign up for the course. In order to study without the time limit and get a certificate, you have to pay an additional $64.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49925

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nguyễn Trang Như

trangnhu.ivolunteer@gmail.com