Deadline: All year round

Khóa Học Mang Tính Thực Tiễn Về Kinh Tế Lượng Từ Nền Tảng Udemy

*(ENGLISH CAPTION BELOW)*

🔱 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Như chúng ta đã biết, phân tích hồi quy là một dạng phân tích rất phổ biến trong các nghiên cứu. Do vậy, tìm hiểu cách làm sao để thực hiện nó là rất cần thiết đối với mọi sinh viên. Đây là một khóa học kinh tế lượng hoàn chỉnh về cả mặt khái niệm và thực tế. Sinh viên sẽ nắm được hiểu biết cơ bản về kinh tế lượng cũng như ý nghĩa của từng thành phần cấu thành nên một bài phân tích hồi quy hoàn chỉnh. Hơn nữa, sinh viên sẽ được làm quen với các công thức tính OLS bằng Excel, học cách thực hiện các phép hồi quy dễ dàng hơn bằng cách sử dụng Eviews (một phần mềm thống kê). Đồng thời, khóa học này cũng giải thích một số vấn đề phổ biến trong quá trình phân tích hồi quy và đưa ra biện pháp để khắc phục chúng.

🔱 ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

– Ưu tiên có kiến thức về thống kê cơ bản, nhưng cũng không quá cần thiết

🔱 KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO

– Bất kỳ ai quan tâm đến  khoa học dữ liệu, thống kê, kiểm nghiệm giả thuyết và viết nghiên cứu

🔱NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Khóa học được chia thành 3 phần chính như sau: 

1. Khái niệm cơ bản 

Bạn sẽ tìm hiểu tất cả các kiến ​​thức cơ bản về phân tích thống kê cũng như các phép đo tỷ lệ, các loại biến…

2. OLS 

Trong phần này, bạn sẽ nắm được OLS là gì và tại sao nó lại là công cụ ước lượng tuyến tính tốt nhất, các lý thuyết được giải thích một cách rất dễ hiểu. Các thành phần khác như R bình phương, thuật ngữ lỗi và… cũng được đề cập đến.

3. Chẩn đoán OLS 

Các vấn đề thường gặp phát sinh trong quá trình phân tích hồi quy được bàn luận và chẩn đoán bằng Eviews (phần mềm thống kê).

Sau khi tham gia khóa học này, bạn có thể thực hiện phân tích hồi quy cho các dự án nghiên cứu của mình và quen với cách sử dụng phần mềm Eviews để phân tích thống kê. 

🔱 CHI TIẾT KHÓA HỌC 

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nền tảng: Udemy

– Thời lượng: 1 tiếng 58 phút

– Online 100%

💸 Học phí: Miễn phí

 (Lưu ý: Tại thời điểm Thúy Hà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)

📍 ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY  

————————————-

As we all know regression analysis is a very common analysis in researches and understanding how to do it, is very necessary for every college and university student. This is a complete conceptual and practical econometrics course on udemy. Students will understand basics of econometrics such as what each component means and how they contribute to a successful econometrics analysis. Moreover, students will get familiar with formulas of calculating OLS using excel and later how they can perform regressions more easily using Eviews (statistical software). Some of the common problems during regression analysis are explained and remedies were purposed.

🔱 PREREQUISITE

– Basic knowledge of statistics is preferred but not necessary

🔱WHO IS THIS COURSE FOR? 

–  Anyone curios about data science, statistics, hypothesis testing and research writing

🔱 COURSE CONTENT

Course has divided in to 3 main sections as follow:

1- Basics

Here you will learn all the basics of statistical analysis such as measurements of scale, type of variables and …

2- OLS

In this section you will understand what OLS is and why it is the best linear estimator, theories are explained in a very easy and understandable manner. Other components such as R squared, error term and … discussed

3- OLS diagnosis

Common problems which are arising during a regression analysis has been discussed and practically diagnosed using Eviews(statistical software).

After taking this course your will be able to perform regression analysis for your research projects and you will get familiar on how to use Eviews software for statistical analysis.

🔱 COURSE DETAILS

– Language: English

– Platform: Udemy

– Duaration: 1 h 58 min

– Online 100%

💸 Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

📍 REGISTER NOW: LINK  

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49908

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Thúy Hà Nguyễn

thuyha.ivolunteer@gmail.com