Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Quản Trị Dự Án Cho Sự Phát Triển

[English caption below]

🌟MÔ TẢ KHÓA HỌC

Một trong những thử thách mà chính phủ các nước cùng các tổ chức công, tổ chức phi chính phủ, cơ quan phát triển cũng như các bên liên quan phải đối mặt mỗi ngày nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển ở Mỹ La-tinh và khu vực Caribbean đó là hiện thực hóa các kế hoạch cải thiện mức sống xã hội và mang lại hiệu quả kịp thời với các nguồn lực có sẵn.

Khóa học này sẽ giới thiệu về các khái niệm và công cụ sử dụng trong quản trị dự án để tạo ra những thay đổi quan trọng và đáp ứng được các mục tiêu mong đợi với nguồn lực hạn chế. MOOC sẽ tăng cường công suất của các bên tham gia để quản lý các dự án chính phủ và xã hội (chẳng hạn như các dự án xã hội dân sự và phi lợi nhuận) để chúng được thực hiện một cách hiệu quả và năng suất.

🌟BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ NHỮNG?

 • Các khái niệm và kỹ thuật quản trị dự án cơ bản theo theo tiêu chuẩn quốc tế;
 • Các công cụ và kỹ thuật được thử nghiệm rộng rãi giúp tạo điều kiện giao tiếp tốt trong một dự án;
 • Cách xác định các yếu tố thành công trong các dự án chính phủ và dự án xã hội.

🌟NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Điều lệ dự án;
 • Phần 2: Công cụ lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án;
 • Phần 3: Công cụ quản lý thời gian (Kế hoạch làm việc);
 • Phần 4: Công cụ quản lý chi phí (S-Curve);
 • Phần 5: Công cụ quản lý đấu thầu;
 • Phần 6: Công cụ quản trị rủi ro (Ma trận rủi ro);
 • Phần 7: Công cụ ma trận truyền thông;
 • Phần 8: Công cụ quản lý nguồn nhân lực;
 • Phần 9: Công cụ kiểm soát dự án;
 • Phần 10: Kết luận.

🌟THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Edx
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: Khoảng 10 tuần
 • Thời gian học mỗi tuần: 2 – 3 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí

📌THAM GIA KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

(LƯU Ý: Tại thời điểm Phương Uyên chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

—————

🌟COURSE DESCRIPTION

One of the challenges faced every day by governments, public organizations, nongovernmental organizations, development agencies, and other stakeholders that promote economic and social development in Latin America and the Caribbean is transforming proposals into concrete realities that improve society’s well-being and provide results within the time and resources available.

This course introduces concepts and tools that can be applied to project management to generate material changes and meet expected objectives with limited resources. This MOOC strengthens participants’ capacity to manage government and social projects (such as nonprofit and civil society projects) so that they are executed efficiently and effectively.

🌟WHAT YOU’LL LEARN

 • Basic project management concepts and techniques, within international standards;
 • Widely tested tools and techniques that facilitate good communication within a project;
 • How to identify success factors in government projects and social projects.

🌟COURSE SYLLABUS

 • Module 1: Project Charter;
 • Module 2: Scope Planning Tool;
 • Module 3: Time Management Tool (Schedule);
 • Module 4: Cost Management Tool ( S-Curve);
 • Module 5: Procurement Management Tool;
 • Module 6: Risk Management Tool ( Risk Matrix);
 • Module 7: Communications Matrix Tool;
 • Module 8: Human Resources Management Tool;
 • Module 9: Project Control Tool;
 • Module 10: Conclusions.

🌟COURSE INFORMATION

 • Platform: Edx
 • Format: Online
 • Duration: About 10 weeks
 • Weekly studying: 2 – 3 hours per week
 • Language: English
 • Tuition fee: Free

📌ENROLL: HERE

(NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58920

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network