Tagged: dự án

Deadline: 10/1/2023

Dự Án The Carefree Tuyển Tình Nguyện Viên Mùa 1

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 là một dự án giáo dục phi lợi nhuận với mục đích dạy Tiếng Anh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Bình. Được thành lập...