Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Học Trực Tuyến: Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được khảo sát sự hiện diện trực tuyến của mình; bạn sẽ khám phá những gì chúng ta nói và làm qua trực tuyến có thể có những tác động lớn như thế nào đối với cuộc sống thực của mỗi người và của những người khác.

?Nội dung khóa học:

 • Đánh giá cách tiếp cận hiện tại của bạn giúp quản lý danh tính trực tuyến
 • Sự hiện diện trực tuyến của bạn: xác định cách bạn muốn xuất hiện và những gì bạn muốn thể hiện
 • Xác định và áp dụng quy tắc thực hành cá nhân cho giao tiếp trực tuyến
 • Xây dựng hồ sơ của bản: tạo và quảng bá nội dung, đồng thời theo dõi công việc của những người khác
 • Bảng quảng cáo của bạn: nâng cao danh tính trực tuyến của bạn bằng các công cụ truyền thông xã hội

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Đánh giá mức độ tự tin hiện tại của bạn trong việc quản lý danh tính của bạn trực tuyến.
 • Suy ngẫm về cách tiếp cận hiện tại của bạn để quản lý danh tính của bạn trực tuyến và thảo luận với những người học khác.
 • Giải thích cách hành động của một cá nhân khi học trực tuyến có thể có cả hậu quả tích cực và tiêu cực trong thế giới thực.
 • Tạo ra và chia sẻ quy tắc thực hành của riêng bạn cho sự hiện diện trực tuyến của bạn.
 • Nghiên cứu và phản ánh về sức mạnh của truyền thông xã hội và xác định các ví dụ về những người đang sử dụng công cụ này để nâng cao nhận thức về các dự án.
 • Khám phá các công cụ có sẵn để tạo sự hiện diện trực tuyến của bạn.
 • Đánh giá nghiêm túc về danh tính trực tuyến của bạn và xác định các chiến lược để tạo hoặc nâng cao danh tính đó. Sản xuất tài sản kỹ thuật số để nâng cao một lĩnh vực cụ thể của danh tính trực tuyến.
 • Đánh giá kiến ​​thức của bạn bằng cách tham gia vào bài kiểm tra cuối khóa học.

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng.

?Thông tin khóa học

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần đầu) hoặc $39 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)(LƯU Ý: Tại thời điểm Minh Châu chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Neil Morris & Carol Eston
 • Thời lượng: 2 tuần

?Thông tin chi tiết và đăng ký: TẠI ĐÂY

________________________________

?Course Introduction:

In this course you’ll consider your online presence; you’ll discover how what we say and do online can have major implications for our real lives, and those of others.

?What topics will you cover?

 • Evaluating your current approach to managing your online identity
 • Your online presence: defining how you want to appear and what you want to advertise
 • Defining and applying a personal code of practice for online communication
 • Building your profile: creating and promoting content, and crediting the work of others
 • Your billboard: boosting your online identity using social media tools

?What will you achieve?

 • Assess your current confidence level in managing your identity online.
 • Reflect on your current approach to managing your identity online and discuss with other learners.
 • Explain how an individual’s actions online can have both positive and negative consequences in the real world.
 • Produce and share your own code of practice for your online presence.
 • Research and reflect on the power of social media and identify examples of people who are using the tool to raise awareness of projects.
 • Explore the tools available to create your online presence.
 • Critically assess your online identity and identify strategies to create or enhance it. Produce a digital asset to enhance a specific area of an online identity.
 • Assess your knowledge by participating in the end of course test.

?Who is this course for?

This course is for students studying in the university and college.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 4 weeks) or $39 (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Neil Morris & Carol Eston
 • Duration: 2 weeks

?For more information and register: HERE

 

 

 

 

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43523

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam