Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

[English caption below]

 

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính trong bộ MS Office. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp và tính toán dữ liệu trong Excel.

Microsoft Excel có các tính năng cơ bản của một bảng tính. Nó có một loạt các chức năng được cung cấp để đáp ứng các nhu cầu thống kê, kỹ thuật và tài chính. PivotTable là một công cụ mạnh mẽ có thể tiết kiệm thời gian phân tích dữ liệu. Excel cũng có mảng lập trình cho phép người dùng sử dụng nhiều phương pháp số. Đối với các ứng dụng phức tạp hơn, Excel có thể tự động tạo ​​cơ sở dữ liệu và các công cụ đo lường bằng cách sử dụng lịch, phân tích kết quả, tạo văn bản Word hoặc trình chiếu PowerPoint và gửi email chúng tới danh sách những người tham gia. 

Excel hỗ trợ tạo các đồ thị hoặc biểu đồ từ các nhóm ô được chỉ định. Thành phần được tạo có thể được nhúng trong trang tính hiện tại hoặc được thêm vào dưới dạng một đối tượng riêng biệt. Các nội dung hiển thị được được cập nhật tự động khi các ô có sự thay đổi. 

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Nắm vững các công thức và tính năng CƠ BẢN của Excel để ứng dụng trong công việc
 • Học Excel từ đầu hoặc trau dồi kiến thức để trở nên tự tin hơn.
 • Tìm hiểu cách sử dụng Bảng tổng hợp, Biểu đồ tổng hợp, Đường cắt và Đường thời gian.
 • Tự động hóa và tùy chỉnh biểu mẫu nhập dữ liệu.
 • Chọn Vòng lặp phù hợp cho từng nhiệm vụ.
 • Làm chủ các đối tượng ô tính và range.
 • Trở thành người dùng Microsoft Excel tự tin và chuyên nghiệp
 • Giải quyết các vấn đề phức tạp trong Excel
 • Tìm hiểu các kỹ thuật và công thức mới để giải quyết công việc nhanh hơn và tốt hơn trong Excel

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 15 bài giảng
 • Thời gian: 50 phút
 • Giảng viên: DIGIFLAX E-LEARNING
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

____________________________________

 

📌 DESCRIPTION

Microsoft Excel is the spreadsheet application in the MS Office suite. Get help organizing and calculating data in this Excel tutorial.

Microsoft Excel has the basic features of all spreadsheets. It has a battery of supplied functions to answer statistical, engineering, and financial needs. A PivotTable is a powerful tool that can save time in data analysis. It has a programming aspect, Visual Basic for Applications, allowing the user to employ a wide variety of numerical methods. In a more elaborate realization, an Excel application can automatically poll external databases and measuring instruments using an update schedule, analyze the results, make a Word report or PowerPoint slide show, and e-mail these presentations on a regular basis to a list of participants. 

Excel supports charts, graphs, or histograms generated from specified groups of cells. It also supports Pivot Charts that allow for a chart to be linked directly to a Pivot table. This allows the chart to be refreshed with the Pivot Table. The generated graphic component can either be embedded within the current sheet or added as a separate object. These displays are dynamically updated if the content of cells changes. 

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Master the ESSENTIAL Excel formulas and features to accelerate your career
 • Learn Excel from scratch or fill in the gaps to become immediately confident
 • Learn to use Pivot Tables, Pivot Charts, Slicers and Time Lines for Interactive Excel Reports
 • Automate and Customize data entry forms
 • Choose the right Loop for each task
 • Master the CELLS and RANGE objects in multiple scenarios
 • Be a Confident & Advanced Microsoft Excel user
 • Able to solve complex problems in Excel
 • Learn new techniques and formulas to tackle tasks faster and better in Excel

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 15 lectures
 • Duration: 50 minutes
 • Instructor: DIGIFLAX E-LEARNING
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

📌 ENROLLMENT: HERE

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42754

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network