Deadline: 02/12/2022

Khóa Học Online Về Cách Quản Lý Sức Khỏe Tinh Thần

*[English caption below]*

🧠 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học ngắn hạn này được tổ chức bởi 2 nước Đức và Úc trong khuôn khổ cùng nhau hợp tác, phát triển. Với mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên về việc cung cấp các kiến ​​thức, kỹ năng để nhận biết, xác định, ứng phó với những thách thức về sức khỏe tinh thần ở bản thân và cả những người khác. Khóa học chủ yếu dành cho sinh viên đại học và những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học và cộng đồng địa phương.

🧠 BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ

 • Mở rộng hiểu biết về sức khỏe tinh thần.
 • Học cách nhận biết và đối mặt với những lo lắng về sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như những suy nghĩ và hành vi tiêu cực ở bản thân và những người khác.

🧠 CHƯƠNG TRÌNH HỌC

✨ Phần 1: Sức khỏe tinh thần 

Kết thúc học phần này, bạn sẽ có thể: 

 • Giải thích được sức khỏe tinh thần là gì; 
 • Xác định và giải thích các yếu tố góp phần dẫn đến tự tử và sự suy nhược sức khỏe tinh thần; 
 • Hiểu tác động của sự căng thẳng đến sức khỏe tinh thần; 
 • Hiểu sức khỏe tinh thần của chính bạn.

✨ Phần 2: Các chiến lược nhận thức – hành vi nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần 

Kết thúc học phần này, bạn sẽ có thể: 

 • Giải thích nguyên nhân của sự lo lắng; 
 • Xác định và giải thích các yếu tố góp phần dẫn đến suy nghĩ tiêu cực;  
 • Hiểu cách áp dụng mô hình ABC.

🧠 CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Thời lượng: Khoảng 2 tuần (1–3 giờ/tuần) 
 • Khóa học sẽ bắt đầu vào 11/01/2022 và kết thúc vào 02/12/2022
 • Tổ chức: CurtinX
 • Cấp độ: Giới thiệu
 • Điều kiện tiên quyết : Không
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có bản ghi bằng tiếng Anh)

💸 Chi phí: MIỄN PHÍ  (hoặc nâng cấp gói với $49 USD để lấy chứng nhận và truy cập tài liệu không giới hạn)

(Lưu ý: Tại thời điểm Thúy Hà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm) 

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————————————————————

🧠 Description

This short course is a German-Australian collaboration developed in response to the growing need to provide students with the knowledge, skills, and understanding to recognize, identify and respond to mental health challenges in themselves and others. The course is primarily for university students and those working in the tertiary education and local community sectors.

🧠 What you’ll learn

In this course, you will:

 • Develop a clearer understanding of what mental health is.
 • Learn how best to recognize and respond to mental health concerns, such as negative thoughts and behaviors, in yourself and others.

🧠 Syllabus

✨ Module 1: Mental fitness

By the end of this module, you will be able to:

 • Explain what mental health is; 
 • Identify and explain contributing factors to suicide and poor mental health; 
 • Understand the impact of stress on mental health; 
 • Understand your own mental fitness.

Module 2: Cognitive-behavioural strategies to increase mental fitness

By the end of this module, you will be able to:

 • Explain why we worry; 
 • Identify and explain contributing factors to negative thinking; 
 • Understand how to apply the ABC model.

🧠 Course Detail

 • Duration: Estimated 2 weeks (1–3 hours per week)
 • The course starts on 11th January 2022 and ends on 2nd December 2022
 • Institution: CurtinX
 • Level: Introductory
 • Prerequisites: None
 • Language: English (with video transcript in English)

💸 Tuition fee: Free (or pay $49 USD to get a certificate and unlimited access to course materials)

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

📍 MORE INFORMATION AND REGISTRATION: HERE 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58161

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network