Deadline: All year round

Khóa Học Online Tìm Hiểu Về Sự Hỗn Loạn: Người Trẻ Và Hành Vi Phạm Pháp

[English caption below]

? Mô tả

Khóa học miễn phí này sẽ giới thiệu hai cách tiếp cận để tìm hiểu về hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên. Phương pháp tâm lý học tập trung nghiên cứu xem điều gì khiến một số cá nhân trở nên khác biệt so với những người khác khi chúng có cách cư xử tồi tệ. Cách tiếp cận theo hướng xã hội học sẽ xem xét lý do tại sao một số cá nhân và một số hành vi được cho là sự hỗn loạn.

? Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Tìm hiểu về vấn đề mất trật tự: người trẻ và vấn đề phạm pháp
 • Nghiên cứu về các nguyên nhân của các hành vi phạm tội thực hiện bởi trẻ vị thành niên
 • Nghiên cứu về cách kiểm soát chứng hỗn loạn 
 • Sự tương đồng và khác biệt giữa hai hướng tiếp cận khác nhau 
 • Tổng kết

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • So sánh và đối chiếu hai cách tiếp cận khác nhau để nghiên cứu các hành vi phạm tội thực hiện bởi trẻ vị thành niên
 • Hiểu hướng tiếp cận theo tâm lý học để nghiên cứu hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên chẳng hạn như lý thuyết nhân cách của Eysenck và nghiên cứu của Cambridge về hành vi phạm pháp, tập trung vào việc giải thích lý do tại sao một số cá nhân phạm tội trong khi những người khác thì không
 • Hiểu hướng tiếp cận theo xã hội học để nghiên cứu hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên, chẳng hạn như phương pháp của Howard Becker, Stanley Cohen, Stuart Hall và các đồng nghiệp của ông, tập trung vào việc giải thích tại sao một số cá nhân và một số hành vi bị coi là lệch lạc trong khi những người khác thì không. 

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 8 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY

 —————————————————————

? Introduction

This free course, Discovering disorder: young people and delinquency, will introduce two approaches to understanding juvenile delinquency. The psychological approach focuses on examining what makes some individuals, but not others, behave badly. The sociological approach looks at why some individuals and some behaviours, but not others, are defined as disorderly.

? Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Discovering disorder: young people and delinquency
 • Studying the causes of juvenile delinquency
 • Studying the control of disorder
 • Similarities and differences between approaches
 • Conclusion

? What will you learn from this course?

 • Compare and contrast two different approaches to studying juvenile delinquency
 • Understand psychological approaches to studying juvenile delinquency such as Eysenck’s personality theory and the Cambridge Study of Delinquent Development behaviour which focus on explaining why some individuals commit crimes yet others do not
 • Understand sociological approaches to studying juvenile delinquency, such as those by Howard Becker, Stanley Cohen, and Stuart Hall and his colleagues, which focus on explaining why some individuals and some behaviours are labelled as deviant while others are not.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  8 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: HERE

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43168

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam