Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Từ Đại Học Quốc Gia Singapore

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỪ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE

🌟 GIỚI THIỆU:

▪️Giao tiếp có thể được cải thiện khi luyện tập và rèn luyện. Nhưng bạn cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình bằng văn bản, trò chuyện trực tiếp, thuyết trình, phỏng vấn… bằng cách đăng ký một trong những Khóa học Giao tiếp Trực tuyến Miễn phí Tốt nhất.

▪️Đại học Quốc gia Singapore đang tiếp nhận đơn đăng ký cho khóa học trực tuyến miễn phí có tên “Tham gia vào giao tiếp thuyết phục và đáng tin cậy”. Trong khóa học này, bạn sẽ học kỹ năng thuyết phục quan trọng, trong bối cảnh giao tiếp chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể cấu trúc và diễn đạt ý tưởng của mình một cách thuyết phục và chuyên nghiệp.

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

▪️Nhà cung cấp : Đại học Quốc gia Singapore

▪️Chủ đề : Phát triển cá nhân

▪️Thời gian : 3 tuần

▪️Ngày bắt đầu : Đang tiến hành

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/persuasive-communication?specialization=effective-communication

⏰NO DEADLINE

 

FREE ONLINE COURSE ON DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS FROM SINGAPORE NATIONAL UNIVERSITY

🌟 INTRODUCTION:

▪️Communication can be improved with practice and practice. But you can also improve your writing communication skills, face to face chat, presentations, interviews… by subscribing to one of the Best Free Online Communication Courses.

▪The National University of Singapore is accepting applications for a free online course titled “Engaging in convincing and trustworthy communication”. In this course, you will learn important persuasion skills, in the context of professional communication. By the end of this course, you will be able to structure and express your ideas in a convincing and professional manner.

🌟 COURSE INFORMATION:

▪ Supplier: National University of Singapore

▪ Topic: Personal development

▪️Time: 3 weeks

▪ Start Date: In progress

🌟 HOW TO REGISTER:

📍Register now at: https://www.coursera.org/learn/persuasive-communication?specialization=effective-communication

⏰ NO DEADLINE

 

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...