Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Vượt Qua Phỏng Vấn

[English Caption Below]

👣 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Cho dù bạn đã có một cuộc phỏng vấn việc làm, bạn tò mò hay bạn có kế hoạch tìm kiếm một công việc mới, khóa học này là dành cho bạn. Khóa học được thiết kế để bạn chuẩn bị trong suốt khóa học. Mục đích là khi bạn đã hoàn thành khóa học, việc duy nhất cần làm là đọc các phần luyện tập của bạn vài giờ trước khi thực sự bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Nâng cấp kỹ năng phỏng vấn để không bao giờ bỏ lỡ công việc mơ ước của bạn!

👣 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Giới thiệu
 • Phần 2: Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn
 • Phần 3: Sơ yếu lý lịch, kinh nghiệm hoặc tự giới thiệu bản thân
 • Phần 4: Bạn hiểu được gì từ công việc?
 • Phần 5: Tại sao bạn muốn từ bỏ vị trí hiện tại?
 • Phần 6: Bạn thấy mình ở đâu trong vòng 5 năm nữa?
 • Phần 7: Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?
 • Phần 8: Tại sao bạn sẽ là ứng viên phù hợp cho vị trí này?
 • Phần 9: Bạn làm việc dưới áp lực như thế nào?
 • Phần 10: Bạn biết gì về công ty?
 • Phần 11: Bạn có câu hỏi nào không?
 • Phần 12: Gửi email nhắc
 • Phần 13: Kết luận

👣 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ

 • Cách chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phỏng vấn của bạn trong vòng chưa đầy 1 tiếng
 • Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến nhất
 • Cách sử dụng hiệu quả các từ khóa mô tả công việc
 • Người quản lý tìm kiếm điều gì trong mỗi câu hỏi
 • Cách giảm căng thẳng và lo lắng trước cuộc phỏng vấn
 • Cấu trúc câu trả lời và phát triển chiến lược cho từng câu hỏi
 • Sẵn sàng 100% cho buổi phỏng vấn xin việc của bạn

👣 ĐỐI TƯỢNG

 • Người tìm việc
 • Ứng cử viên cho việc làm
 • Sinh viên
 • Người quản lý
 • Bất kỳ ai hướng đến việc cải thiện kỹ năng phỏng vấn

👣 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Tổng thời lượng: 49 phút 
 • Nền tảng: Udemy
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: The Ambitious Company
 • Đánh giá: 4.5/5.0
 • Học phí: Miễn phí

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

👣 COURSE DESCRIPTION

Whether you already have a job interview, you are curious or you plan on looking for a new job, this course is made for you. This course is structured and designed so that you do the preparation during the course. The idea is that when you have completed it, the only thing left to do is to read your exercises a couple of hours before your actual job interview.

Upgrade your job interview skills and never miss out on your dream job!

👣 COURSE CONTENT

 • Part 1: Introduction
 • Part 2: Get ready for your job interview
 • Part 3: Your resume, experience or introduce yourself
 • Part 4: What do you understand from the job?
 • Part 5: Why do you want to quit your current position?
 • Part 6: Where do you see yourself in 5 years?
 • Part 7: What are your strengths and weaknesses?
 • Part 8: Why will you be a suitable candidate for this position?
 • Part 9: How do you work under pressure?
 • Part 10: What do you know about the company?
 • Part 11: Do you have any questions?
 • Part 12: Sending a follow-up email
 • Part 13: Conclusion

👣 WHAT YOU’LL LEARN

 • How to completely prepare for your job interview in less than 1 hour
 • How to answer to the most common job interview questions
 • How to efficiently use the job description keywords
 • What’s the manager looking for in each question
 • How to reduce stress and anxiety before your job interview
 • How to structure your answers and develop a strategy for each question
 • Be 100% READY for your Job Interview

👣 WHO THIS COURSE IS FOR

 • Job seekers
 • Job Candidates
 • Students
 • Managers
 • Anyone aiming at improving interviewing skills

👣 COURSE INFORMATION

 • Length: 49 minutes 
 • Platform: Udemy
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: The Ambitious Company
 • Rate: 4.5/5.0
 • Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Enroll HERE

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=55290

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network