Deadline: All year round

Khóa Học Online Cải Thiện Kỹ Năng Thời Đại Số Từ King’s College London

NO DEADLINE

KHÓA HỌC ONLINE CẢI THIỆN KỸ NĂNG THỜI ĐẠI SỐ TỪ KING’S COLLEGE LONDON

🌟 GIỚI THIỆU:

▪️King’s College London, được thành lập vào năm 1829 và là trường cao đẳng sáng lập của Đại học London, là một trong những trường đại học nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới, có trụ sở tại trung tâm London.

▪️Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ kỹ thuật số mà bạn có thể sử dụng để giúp cuộc sống, công việc và học tập của mình trở nên dễ dàng hơn.

🌟 LỢI ÍCH:

▪️Điều tra và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ việc tìm kiếm việc làm.

▪️Cộng tác và làm việc cùng nhau một cách an toàn trực tuyến và sử dụng các cộng đồng trực tuyến để phát triển kỹ năng của bạn.

▪️Sản xuất nội dung kỹ thuật số nâng cao và đăng nó lên các nền tảng thích hợp.

▪️Xác định và phân biệt giữa thông tin liên lạc và nội dung trực tuyến đáng tin cậy và không đáng tin cậy.

▪️Phản ánh có hệ thống về tiến trình học tập của bạn.

▪️Xây dựng kế hoạch cá nhân của riêng bạn để học ngoài khóa học và sử dụng các kỹ năng mới của bạn một cách hiệu quả.

⏰ THỜI GIAN BẮT ĐẦU

▪️Sẵn ngay bây giờ

▪️15 tháng 2 năm 2021

▪️26 tháng 4 năm 2021

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍Đăng ký ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills

 

Free Online Courses to Improve Digital Age Skills from King’s College London

NO DEADLINE

🌟 INTRODUCTION:

▪️King’s College London, founded in 1829 and the founding college of the University of London, is one of the world’s leading research and teaching universities, based in central London.

▪ In this course, you will learn about digital technologies that you can use to make your life, work and study easier.

🌟 BENEFITS:

▪️Investigate and find resources for job hunting.

▪️Cooperate and work together securely online and use online communities to develop your skills.

▪Produce advanced digital content and post it to niche platforms.

▪ Identify and distinguish between online communications and content that are trustworthy and unreliable.

▪️ Make systematic reflection of your learning progress.

▪️Develop your own personal plan for off-course learning and use your new skills effectively.

START TIME

▪Available now.

▪ February 15, 2021.

▪ April 26, 2021.

🌟 HOW TO REGISTER:

📍Register now at: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...