Deadline: All year round

Khóa Học Giới Thiệu Các Khái Niệm Cơ Bản Về Phân Tích Tài Chính

[English caption below]

💥 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Hãy cùng tìm hiểu các khái niệm cơ bản của tài chính và kế toán. Hãy cùng trở nên quen thuộc hơn với các kiến thức chi tiết về ngân hàng và thương mại. Khóa học online miễn phí này là cơ hội tốt để bạn có thể bổ trợ cho mình các kiến thức kế toán và nâng cao kỹ năng tài chính của bản thân. Khóa học không chỉ cung cấp cho bạn các khái niệm cơ bản trong tài chính và thương mại mà còn trang bị cho bạn kỹ năng phân tích cũng như thông hiểu các báo cáo và vấn đề tài chính.

💥 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Hiểu về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán
  • Hiểu về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán – Mục tiêu
  • Giới thiệu
  • Hiểu về báo cáo tài chính
  • Hiểu về bảng cân đối kế toán
  • Hiểu về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán – Tổng kết
 • Báo cáo kết quả kinh doanh, chu kỳ kinh doanh và phân tích tỉ lệ
  • Báo cáo kết quả kinh doanh, chu kỳ kinh doanh và phân tích tỉ lệ – Mục tiêu
  • Báo cáo kết quả kinh doanh và chu kỳ kinh doanh
  • Hiểu về phân tích tỉ lệ
  • Báo cáo kết quả kinh doanh, chu kỳ kinh doanh và phân tích tỉ lệ – Tổng kết
 • Nghiên cứu về tỉ lệ tăng thêm và hòa vốn
  • Nghiên cứu về tỉ lệ tăng thêm và hòa vốn – Mục tiêu
  • Tỉ lệ tăng thêm
  • Nghiên cứu về hòa vốn
  • Nghiên cứu về tỉ lệ tăng thêm và hòa vốn – Tổng kết
 • Đánh giá cuối khóa học

💥 NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM SAU KHÓA HỌC:

 • Giải thích các vấn đề cơ bản xét trên khía cạnh liên quan tới tài chính;
 • Mô tả các loại báo cáo tài chính;
 • Giải thích cấu trúc bảng cân đối kế toán và khái niệm của nó;
 • Định nghĩa báo cáo kết quả kinh doanh và giải thích làm như thế nào để phân tích chúng trên trang tính excel;
 • Mô tả 20 tỷ lệ và hiểu được chúng trong trang tính excel;
 • Nhận diện các tỉ lệ tiêu chuẩn áp dụng trong ngân hàng;
 • Mô tả khái niệm DSCR qua các nghiên cứu thực tế về điều khoản nợ và khả năng thanh toán an toàn cùng tỉ lệ tiêu chuẩn trong ngân hàng;
 • Giải thích phân tích hòa vốn với các nghiên cứu thực tế trên trang tính excel.

💥 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ và phụ đề: Tiếng Anh
 • Tổ chức: Zenith Academics
 • Nền tảng: Alison
 • Thời lượng: 1.5 – 3 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

💥ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Linh Trang chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————

💥 ABOUT THIS COURSE:

Understand the basic concepts of finance and accounting. Get familiar with the world of banking and commerce in detail. This free online course is an excellent opportunity for you to step up your accounting knowledge & raise your financial skills. The course not only clears your fundamental concepts in finance and commerce but prepares you to analyze and understand financial statements and matters all by yourself.

💥COURSE MODULES:

 • Understanding Financial Statements and Balance Sheet
  • Understanding Financial Statements and Balance Sheet – Learning Outcomes
  • Introduction
  • Understanding Financial Statements
  • Understanding Balance Sheet
  • Understanding Financial Statements and Balance Sheet – Lesson Summary
 • Income Statement, Operating Cycle and Ratio Analysis
  • Income Statement, Operating Cycle and Ratio Analysis – Learning Outcomes
  • Income Statement and Operating Cycle
  • Interpretation of Ratio Analysis
  • Income Statement, Operating Cycle and Ratio Analysis – Lesson Summary
 • Additional Ratios and Break Even Study
  • Additional Ratios and Break Even Study – Learning Outcomes
  • Additional Ratios
  • Break Even Study
  • Additional Ratios and Break Even Study – Lesson Summary
 • Course assessment

💥 WHAT YOU WILL BE ABLE TO DO BY THE END OF THE COURSE:

 • Explain the fundamentals of finance-related aspects and concepts;
 • Describe the types of financial statements;
 • Explain balance sheet structure and its concepts;
 • Define income statement and explain how to analyze income statement in excel sheet;
 • Describe 20 ratios and their interpretation in an excel sheet;
 • Recognize standard benchmark ratios applicable in banks;
 • Describe DSCR concept with a case study for term loans & security coverage ratio along with standard benchmark ratios in banks;
 • Explain break-even analysis with a case study in an excel sheet.

💥 MORE INFORMATION:

 • Language and subtitles: English
 • Organization: Zenith Academics
 • Platform: Alison
 • Duration: 1.5 – 3 hours
 • Fees: Totally free

💥ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=57252

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network