[Indonesia] Cơ Hội Thực Tập Tại Trung Tâm Năng Lượng ASEAN

[Deadline: 31/12/2020] 

Chương trình thực tập của Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) là chương trình thực tập không lương dành cho những sinh viên có thành tích nổi bật được làm việc với ACE, trong công cuộc thực hiện kế hoạch hành động vì Sự hợp tác Năng lượng (APAEC) 2016 – 2025. Chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội củng cố kiến thức bằng những trải nghiệm thực tế tại ACE.

🕵️‍♂️ YÊU CẦU

  • Là công dân của quốc gia thành viên ASEAN
  • Thành thạo tiếng Anh, có kỹ năng viết lách và tổ chức tốt
  • Đang theo học chương trình đào tạo cử nhân hoặc thạc sĩ (còn đang học ít nhất 1 học kỳ sau kỳ thực tập) về các ngành kỹ sư, năng lượng, quan hệ công chúng và các ngành khác có liên quan
  • Với những sinh viên đã tốt nghiệp, nếu được chọn phải tham gia ứng tuyển thực tập trong thời gian không quá 6 tháng sau tốt nghiệp.
  • Có kỹ năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng
  • Có thể làm việc nhóm và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế

🔥 QUYỀN LỢI

  • Làm việc dưới sự dẫn dắt của một nhân viên tại ACE
  • Thời gian thực tập thường kéo dài khoảng 2 tháng và có thể được gia hạn
  • Được hưởng trợ cấp thực tập lên đến 100.000 IDR cho mỗi ngày làm việc hiệu quả để chi trả chi phí ăn uống và đi lại

📤 ĐĂNG KÝ

_______________________________________________
iVolunteer Vietnam – Chương trình tuyển thành viên mùa 2020
📌Thời gian: 05/11/2020 – 14/11/2020
_______________________________________________
Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.
📎EMAIL: ivolunteer20@gmail.com
#iVolunteerVietnamRecruitmentFall #iVolunteerVietnam #Tuyenthanhvien #Volunteers

You may also like...