Hướng Dẫn Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Giáo Viên Tiếng Pháp Trong 5 Bước

Các giáo viên tiếng Pháp là những nhà giáo dục có tay nghề cao giúp học sinh thành thạo ngôn ngữ Pháp. Có rất nhiều kỹ năng và bằng cấp có thể giúp những chuyên gia này thành công trong vị trí của họ. Làm nổi bật những mục này trong sơ yếu lý lịch có thể giúp bạn tạo một ấn tượng tích cực lên các người quản lý tuyển dụng và có thể cống hiến vào sự thành công khi đang tìm việc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận vai trò của một giáo viên tiếng pháp, cung cấp các bước để giúp bạn viết một sơ yếu lý lịch cho giáo viên tiếng Pháp và đưa ra một mẫu và ví dụ để làm hướng dẫn.

? Giáo viên tiếng Pháp làm gì?

Một giáo viên Tiếng Pháp giúp các học sinh từ các độ tuổi và trình độ khác nhau để học ngôn ngữ Pháp. Họ có thể làm việc tại trường công lập, trường dân lập, tổ chức ngôn ngữ hay với tư cách là gia sư độc lập. Những giáo viên này có thể xây dựng các kế hoạch giảng dạy, dạy học hoặc cung cấp dịch vụ gia sư cá nhân cho những học sinh cần thêm sự chỉ dẫn. Họ cũng có thể giao bài tập, quản lý các bài kiểm tra và chấm điểm bài làm của học sinh.

Ngoài ra, các giáo viên Tiếng Pháp thường thảo luận về tiến độ của học sinh với học sinh và bố mẹ của họ. Những nhà giáo dục này cũng có thể hoàn thiện các công việc hành chính khi cần thiết, thực hiện các biện pháp kỷ luật để giải quyết các vấn đề về hành vi trong lớp học và điểm danh học sinh.

? Cách viết sơ yếu lý lịch cho giáo viên tiếng Pháp

Hãy cân nhắc làm theo các bước sau đây để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch cho giáo viên tiếng Pháp:

1. Viết một bản tóm tắt chuyên môn

Khi viết sơ yếu lý lịch, có thể hữu ích nếu bắt đầu bằng một bản tóm tắt chuyên môn. Một bản tóm tắt chuyên môn là một cách hiệu quả để cung cấp một bản mô tả ngắn gọn về kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của bạn với tư cách là một giáo viên tiếng Pháp. Bắt đầu sơ yếu lý lịch bằng cách này có thể giúp bạn bắt đầu bằng một giọng điệu tích cực và tạo ra một ấn tượng đầu đáng nhớ cho những người quản lý tuyển dụng. Để viết bản tóm tắt, hãy bao gồm những chi tiết ngắn gọn về mức độ kinh nghiệm, trình độ học vấn, cách tiếp cận giảng dạy và những thành tựu đáng lưu ý trong ba đến bốn câu văn ngắn gọn.

2. Liệt kê những bằng cấp cốt lõi của bạn

Những bằng cấp cốt lõi của bạn là những kỹ năng và tài năng chính mà có thể giúp bạn trở nên xuất sắc ở vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Đối với các giáo viên Tiếng Pháp, những bằng cấp này thường liên quan đến sự thành thạo ngôn ngữ Pháp hoặc kỹ năng ngôn ngữ, khả năng dạy học, giao tiếp và kỹ năng hành chính. Bạn có thể liệt kê khoảng năm đặc tính để cung cấp cho những người quản lý tuyển dụng một bản tóm tắt về những đặc tính có thể đóng góp vào sự thành công của bạn trong vị trí.

3. Bao gồm lịch sử nghề nghiệp của bạn

Sau khi viết bản mô tả chuyên môn, bạn có thể liệt kê lịch sử nghề nghiệp của bạn với tư cách là giáo viên Tiếng Pháp. Theo thứ tự thời gian đảo ngược, hãy bắt đầu với chức vụ công việc đầu tiên hoặc gần đây nhất. Sau đó, hãy chắc chắn bao gồm tên và vị trí công ty của bạn, chức danh và ngày làm việc của bạn. Bên dưới thông tin này, bạn có thể sử dụng sáu đến tám gạch đầu dòng để mô tả những công việc hàng ngày và trách nhiệm đối với mỗi vị trí.

4. Cung cấp lịch sử học vấn của bạn

Hầu hết các giáo viên Tiếng Pháp đều có bằng cử nhân Tiếng Pháp hoặc Ngữ Văn. Để có thể cung cấp bằng chính về bằng cấp của bạn, hãy chắc chắn bao gồm lịch sử học vấn của bạn. Bạn có thể liệt kê các bằng hoặc văn bằng theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu với bằng gần đây nhất. Hãy bao gồm tên và vị trí của trường hoặc trường đại học, loại bằng hoặc văn bằng, lĩnh vực nghiên cứu và năm bạn tốt nghiệp.

5. Nhắc tới các chứng chỉ của bạn

Có một số loại chứng chỉ yêu cần cần thiết để giáo viên Tiếng Pháp tuân thủ hướng dẫn của tiểu bang và liên bang. Để cung cấp bằng chứng cho khả năng đủ điều kiện giảng dạy của bạn, hãy đảm bảo bao gồm thông tin này vào sơ yếu lý lịch của bạn. Để làm điều này, bạn có thể liệt kê tên các tổ chức cấp chứng chỉ, loại chứng chỉ và năm mà bạn nhận chứng chỉ.

? Mẫu sơ yếu lý lịch cho giáo viên Tiếng Pháp

Dưới đây là một mẫu sơ yếu lý lịch giáo viên Tiếng Pháp bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn:

[Tên của bạn][Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Tóm tắt chuyên môn

[Hai đến bốn câu mô tả sự nghiệp của bạn với tư cách là giáo viên Tiếng Pháp]

Kỹ năng cốt lõi

 • [Kỹ năng hoặc khả năng]
 • [Kỹ năng hoặc khả năng]
 • [Kỹ năng hoặc khả năng]
 • [Kỹ năng hoặc khả năng]
 • [Kỹ năng hoặc khả năng]

Lịch sử nghề nghiệp

[Tên công ty][Vị trí]

[Chức danh #1][Ngày làm việc]

 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]

[Tên công ty][Vị trí]

[Chức danh #2][Ngày làm việc]

 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]
 • [Các nhiệm vụ, trách nghiệm và thành tựu]

Học vấn

[Tên trường hoặc trường đại học][Vị trí]

[Bằng #1] [Năm tốt nghiệp]

[Tên trường hoặc trường đại học][Vị trí]

[Bằng #2] [Năm tốt nghiệp]

Chứng chỉ

[Cơ quan chứng nhận][Vị trí]

[Chứng nhận][Năm nhận]

? Ví dụ sơ yếu lý lịch giáo viên Tiếng Pháp

Dưới đây là một ví dụ về một sơ yếu lý lịch giáo viên Tiếng Pháp thành công:

Julia Moore

123-456-7890

juliamoore@email.com

Tóm tắt chuyên môn

Một giáo viên có tay nghề cao và có khả năng thích nghi hơn sáu năm kinh nghiệm trong môi trường lớp học. Có kinh nghiệm ở cả cấp học phổ thông và trung học phổ thông. Cam kết giúp học sinh sớm đạt được các kỹ năng ngôn ngữ thứ hai thông qua các chương trình đổi mới, giáo án cá nhân hóa và sự đồng cảm.

Kỹ năng cốt lõi

 • Khả năng tiếng Pháp nâng cao
 • Hiểu biết nâng cao về việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Sự đồng cảm
 • Sự tận tâm
 • Ngăn nắp

Lịch sử nghề nghiệp

Trung học cơ sở Oaklawn | Green Bay, Wisconsin

Giáo viên tiếng Pháp | Tháng 6 năm 2018 – Hiện tại

 • Đảm bảo học sinh tuân thủ các tiêu chuẩn lớp học
 • Duy trì và cập nhật hồ sơ lớp học
 • Lập kế hoạch cho các chương trình học theo nhóm và cá nhân
 • Điều chỉnh phong cách giảng dạy để hỗ trợ nhu cầu của học sinh
 • Tạo và triển khai chương trình giảng dạy
 • Thảo luận về tiến độ và hiệu suất với học sinh và phụ huynh
 • Tạo mục tiêu cá nhân cho học sinh

Trường tiểu học Oaklawn | Green Bay, Wisconsin

Giáo viên tiếng Pháp | Tháng 8 năm 2015 – tháng 6 năm 2018

 • Đã tăng cường và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với học sinh, nhân viên và phụ huynh
 • Đã soạn và triển khai kế hoạch bài học
 • Đã quản lý và chấm điểm các bài kiểm tra và bài tập 
 • Đã lên kế hoạch và giám sát các chuyến đi dã ngoại và đi chơi cùng lớp
 • Đã dạy các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Pháp cho học sinh lớp 4 và lớp 5
 • Đã thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác nhau khi cần thiết
 • Đã hoàn thành các hành động kỷ luật khi cần thiết

Học vấn

Green Bay College | Green Bay, Wisconsin

Cử nhân Khoa học Pháp ngữ | Tháng 5 năm 2014

Chứng nhận

Wisconsin Sở Hướng dẫn Công cộng | Nhà giáo dục công được cấp phép của Wisconsin

| 2015

 

————————————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả về những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Nguồn: indeed.com
 • Người dịch : Đào Thanh Nhung
 • Khi chia sẻ cần phải trích nguồn là “Người dịch : Đào Thanh Nhung – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77736

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/