Deadline: 23/02/2023

Học Bổng Vice-Chancellor’s Honours Tại Đại Học Sunshine Coast 2022-2023 Với Giá Trị Lên Đến $5.000

Trường Đại học Sunshine Coast – University of the Sunshine Coast (USC) là một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất ở Australia. USC cam kết bền vững môi trường vì lợi ích của sinh viên, nhân viên và cộng đồng. USC có chương trình tích cực về các sáng kiến nhằm giải quyết cả các vấn đề quy mô lớn như năng lượng, chất thải, tái chế và môi trường trong khuôn viên trường và các hoạt động mục tiêu như phát triển và sử dụng các biện pháp làm sạch xanh.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Tổ chức: Đại học Sunshine Coast
 • Số lượng học bổng: 10 học bổng/năm
 • Đối tượng: Tất cả các đối tượng
 • Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 2 năm 2023.

📌GIÁ TRỊ CỦA HỌC BỔNG:

 • $5.000 đô la một năm cho tối đa một năm học toàn thời gian (bao gồm 96 đơn vị).
 • Sinh viên bán thời gian sẽ nhận được thanh toán theo tỷ lệ, tương đương với số lượng tín chỉ đăng kí học.

📌YÊU CẦU 

 • Sinh viên bắt đầu học chương trình Tài năng tại UniSC.
 • Đã ghi danh là sinh viên được Khối thịnh vượng chung hỗ trợ trong bất kỳ chương trình Tài năng nào.
 • Chưa nhận được học bổng thành tích UniSC hoặc UniSCHonours hoặc Học bổng tại quốc gia sở tại sau đại học cho năm học

📌TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 • Thành tích học tập, dựa trên điểm trung bình cho các khóa học cấp độ nâng cao đã thực hiện.
 • Trọng tâm nghiên cứu và sự liên kết tiềm năng đối với khu vực tập trung nghiên cứu của UniSC – UniSC Nghiên cứu nồng độ.
 • Ý định / động lực cho việc học tập / nghiên cứu liên tục và theo đuổi Bằng cấp cao hơn do Nghiên cứu (HDR)

📌ĐĂNG KÍ : TẠI ĐÂY.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=115841

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất