Deadline: ASAP

Học Bổng Toàn Phần Dành Cho Sinh Viên Đại Học Tại Đại Học Franklin tại Thụy Sĩ 2023-2024

Các chương trình học bổng cạnh tranh của Đại học Franklin cung cấp cho những sinh viên triển vọng nhất sự hỗ trợ tài chính mà họ cần để theo đuổi việc học của mình. FUS cam kết đảm bảo rằng những sinh viên tài năng có thể tiếp cận những cơ hội giáo dục tốt nhất để họ có thể phát huy hết khả năng của mình và tạo ra tác động tích cực tại Franklin và ngoài việc học. FUS cung cấp các học bổng và giải thưởng phong phú để đảm bảo những sinh viên trẻ đầy triển vọng và năng động nhất có thể đạt được mục tiêu của mình và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

?CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG 

 • Nước chủ nhà học bổng: Thụy Sĩ
 • Đại học chủ nhà: Đại học Franklin
 • Cấp độ khóa học: Giáo dục Đại học
 • Đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế
 • Hạn chót: Có thể thay đổi

?DANH SÁCH HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC FRANKLIN

 Các cơ hội học bổng được liệt kê dưới đây được tích lũy cùng với các loại hỗ trợ tài chính khác và sẽ được gia hạn hàng năm cho sinh viên nhận với điều kiện các yêu cầu về GPA và các điều kiện áp dụng khác cho mỗi loại học bổng được duy trì.

 1. SUNY FUS 2+2 Giải thưởng Giáo dục Quốc tế Jacques Villaret

 • Học bổng này dành cho những sinh viên đã hoàn thành hai năm đầu tiên tại một trong 40 trường Cao đẳng Cộng đồng SUNY và có kế hoạch hoàn thành chương trình giáo dục đại học tại Franklin. Giải thưởng này cung cấp khả năng tiếp cận nền giáo dục khoa học và nghệ thuật tự do quốc tế và tiếp xúc với thế giới thông qua du lịch cho các nhóm sinh viên có khả năng tiếp cận hạn chế với các cơ hội giáo dục quốc tế.
 • Các chương trình đủ điều kiện: Sinh viên Cao đẳng Cộng đồng SUNY hiện tại
 • Kinh phí học bổng: có thể thay đổi – từ 5.000 đến 10.000 đô la
 • Điều kiện: Những sinh viên đã hoàn thành chương trình hai năm hoặc tương đương tại Cao đẳng Cộng đồng SUNY với thành tích học tập xuất sắc và chứng minh được nhu cầu tài chính. Sinh viên phải đăng ký học toàn thời gian và sống trong khu nhà ở trong khuôn viên trường và dự định tốt nghiệp với bằng đại học từ Franklin.
 • Hạn chót: 01/04 cho kỳ mùa thu và 15/11 cho mùa xuân

 1. Giải thưởng Chương trình Danh dự Franklin

 • Dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc đã theo học chương trình trung học nghiêm ngặt.
 • Chương trình đủ điều kiện: Tất cả các chương trình Cử nhân, với việc tham gia Chương trình Danh dự
 • Điều kiện: sinh viên có điểm trung bình ít nhất là 3.5 hoặc tương đương. Người nhận được chọn sau cuộc phỏng vấn với Ủy ban Điều hành Chương trình Danh dự. Học sinh phải tham gia vào sự kiện học bổng (có sẵn trên mạng) bao gồm việc tham gia vào các Cuộc trò chuyện đã học của Hiệp hội danh dự, bên cạnh cuộc phỏng vấn tuyển chọn và các hoạt động khác để họ làm quen với chương trình Danh dự cũng như trải nghiệm học tập và ngoại khóa tại Franklin. Người nhận sẽ phải duy trì đủ điều kiện tham gia Chương trình Danh dự cho mỗi học kỳ mà họ nhận được Trợ cấp Chương trình Danh dự.
 • Hạn chót: 01/12 cho kỳ mùa thu
 • Giá trị học bổng: 2 suất học bổng hàng năm – $3,000 đến $10,000

 1. Đại sứ Giải thưởng Đại học Thế giới Liên kết Wilfried Geens (UWC)

 • Học bổng nhằm tạo điều kiện nhập học vào FUS cho những ứng viên đang chuẩn bị lấy bằng IB tại bất kỳ trường thành viên nào của UWC và thể hiện thành tích học tập cũng như thành tích cá nhân xuất sắc. Ứng viên lý tưởng phải có thành tích học tập xuất sắc, thể hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực kiến thức đã chọn và đại diện cho các giá trị cốt lõi của FUS.
 • Chương trình đủ điều kiện: Tất cả các chương trình Cử nhân tại FUS
 • Điều kiện: các ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động cân nhắc khi xem xét đơn đăng ký nhập học của họ và phải đảm bảo đưa bằng chứng về các tiêu chí trên vào bản khai cá nhân và hồ sơ đăng ký của họ.
 • Hạn chót: 01/04 cho kỳ mùa thu và 15/11 cho mùa xuân
 • Kinh phí học bổng: $3,000

 1. Giải thưởng Brain Stanford về Thực tiễn Sáng tạo

 • Học bổng này công nhận những sinh viên thể hiện lời hứa và thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo.
 • Các chương trình đủ điều kiện: Tất cả các chương trình Cử nhân (sinh viên tìm kiếm bằng cấp)
 • Điều kiện: Khi trao học bổng này, Ủy ban tuyển sinh sẽ xem xét bản mẫu, các khuyến nghị và tuyên bố cá nhân của người nộp đơn. Khi đăng ký vào trường đại học, mỗi người nhận sẽ được chỉ định một cố vấn học tập từ hội đồng tuyển chọn để xây dựng một chương trình giảng dạy tùy chỉnh dẫn đến làm việc trong 1 hoặc nhiều lĩnh vực thực hành sáng tạo được cung cấp thông qua Franklin.
 • Kinh phí: có thể thay đổi – từ $3.000 đến $5.000
 • Hạn chót: 01/04 cho kỳ mùa thu và 15/11 cho mùa xuân

 1. Giải thưởng Ann Gardiner về tính bền vững

 • Học bổng này công nhận những sinh viên đã thể hiện cam kết đặc biệt đối với khoa học môi trường, di sản, nghiên cứu môi trường và lập kế hoạch cho sự nghiệp liên quan đến môi trường, hành động khí hậu, phát triển bền vững và/hoặc hoạch định chính sách toàn cầu có liên quan.
 • Các chương trình đủ điều kiện: Tất cả các chương trình Cử nhân dẫn đến bằng Thạc sĩ hoặc MSIM tại FUS.
 • Điều kiện: Khi trao học bổng này, Ủy ban tuyển sinh sẽ xem xét công việc mẫu, các khuyến nghị và tuyên bố cá nhân của người nộp đơn. Khi đăng ký vào trường đại học, mỗi người nhận sẽ được chỉ định một trong những thành viên của hội đồng tuyển chọn làm cố vấn học thuật để xây dựng chương trình giảng dạy tùy chỉnh, cung cấp tùy chọn cho chương trình đào tạo nhanh 3+1 (chương trình Cử nhân 3 năm + Thạc sĩ Khoa học 1 năm trong Quản lý quốc tế với trọng tâm là Quản lý có trách nhiệm và Hành động vì khí hậu hoặc bằng Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Môi trường hoặc các chương trình MA khác có liên quan trong tương lai tại Franklin). Học sinh có thành tích học tập tiên tiến thông qua các tín chỉ được trao cho kết quả trong các kỳ thi trung học nâng cao (AP, IB, Matura, v.v.) hoặc công việc đại học đã hoàn thành trong trường trung học sẽ được ưu tiên nhận học bổng này.
 • Kinh phí: có thể thay đổi – từ 2.500 đô la đến 5.000 đô la
 • Hạn chót: 01/04 cho kỳ mùa thu và 15/11 cho mùa xuân

 1. Học bổng học tập dài hạn

 • Chương trình học bổng học tập dài hạn(LLLS) hỗ trợ sinh viên bằng cách chuẩn bị cho họ sẵn sàng cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Franklin, không chỉ liên quan đến nền tảng học thuật trong các ngành tương ứng mà còn cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết trong công và tư việc làm của ngành trong nhiều môi trường khác nhau. Khi tham gia chương trình Học bổng Học tập dài hạn, sinh viên sẽ có cảm giác gắn bó mạnh mẽ với Trường, phát triển các kỹ năng lãnh đạo và có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng thực tế trong một số lĩnh vực và lĩnh vực.
 • Chương trình LLLS đủ điều kiện cho sinh viên
  • Tất cả sinh viên đại học theo học tại Đại học Franklin Thụy Sĩ với tình trạng toàn thời gian (tối thiểu bốn khóa học học kỳ) có thể đăng ký một vị trí LLLS.
  • Cần có điểm trung bình tích lũy từ 2,50 trở lên để đủ điều kiện tham gia chương trình LLLS.
  • Tất cả các ứng viên PHẢI có tài khoản ở trạng thái tốt với trường Đại học để đủ điều kiện tham gia chương trình LLLS.
  • Trợ lý thường trú đủ điều kiện cho các vị trí LLLS tối đa 5 giờ mỗi tuần và chỉ khi có sự cho phép của người giám sát của họ.
 • Cấp độ vị trí LLLS: Các vị trí LLLS được phân thành nhiều cấp độ khác nhau. Sinh viên năm thứ nhất bắt đầu với những vị trí đơn giản, hướng đến dịch vụ và tiến tới những vị trí khó khăn hơn với trách nhiệm cao hơn và độ phức tạp tăng lên trong những năm học trên lớp.
  • Bậc I: Định hướng theo nhiệm vụ. Sinh viên mới bắt đầu học các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và sinh viên có kinh nghiệm đã được chứng minh là đáng tin cậy. Học sinh có thể có thời gian vừa học vừa thực hiện dự án sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Bậc II: Sinh viên được học quản lý dự án và các kỹ năng nghề nghiệp nâng cao hơn. Sinh viên có kinh nghiệm có khả năng đào tạo và giám sát sinh viên trình độ mới bắt đầu. Sinh viên không có thời gian để nghiên cứu học tập trong các dự án được giao.
  • Trợ lý Nghiên cứu hoặc Vị trí Trợ lý Học thuật khác: Học sinh thực hiện nghiên cứu học thuật từ cơ bản đến nâng cao và hoàn thành các dự án học thuật. Sinh viên không có thời gian để học tập nghiên cứu trong các dự án được giao.
  • Chương trình LLLS cho phép sinh viên trải nghiệm cảm giác gắn kết mạnh mẽ với trường Đại học, phát triển kỹ năng lãnh đạo và có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng thực tế trong một số lĩnh vực và lĩnh vực. Học sinh phải duy trì liên lạc với người giám sát của họ về lịch trình, nhiệm vụ và thời hạn. Người giám sát phải cung cấp đào tạo cho học sinh LLLS để học sinh hoàn toàn thích nghi với vai trò mới.

 • Quản trị LLLS: Vào đầu mỗi học kỳ, thông tin về các vị trí LLLS đang mở và quy trình đăng ký sẽ được gửi đến tài khoản email Franklin của sinh viên. Chương trình LLLS được điều phối bởi Trưởng khoa Đời sống và Sự tham gia của Sinh viên phối hợp với Phó Chủ tịch Tài chính và Quản trị và Franklin Bursar.

?THỜI HẠN NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN

Thời hạn nộp đơn xin Học bổng Đại học Franklin ở Thụy Sĩ cho năm 2024 có thể thay đổi tùy thuộc vào các chương trình và học bổng cụ thể.

?QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐẠI HỌC FRANKLIN Ở THỤY SĨ 2024

Để đăng ký Học bổng Đại học Franklin ở Thụy Sĩ cho 2024, hãy làm theo các bước chung sau:

 • Nghiên cứu học bổng có sẵn: Truy cập trang web chính thức của Đại học Franklin hoặc liên hệ với văn phòng tuyển sinh của trường đại học để thu thập thông tin về các học bổng có sẵn cho năm học 2024. Hãy chú ý đến các tiêu chí đủ điều kiện, yêu cầu ứng dụng và thời hạn cho mỗi học bổng.
 • Chuẩn bị tài liệu ứng tuyển: Thu thập tất cả các tài liệu ứng dụng cần thiết. Chúng có thể bao gồm bảng điểm học tập, thư giới thiệu, tuyên bố cá nhân hoặc bài luận, sơ yếu lý lịch/CV và bất kỳ yêu cầu cụ thể nào khác được đề cập trong hướng dẫn học bổng.
 • Hoàn thành Đơn đăng ký: Điền vào mẫu đơn xin học bổng một cách chính xác và kỹ lưỡng. Đảm bảo cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu, bao gồm thông tin cá nhân, trình độ học vấn và chương trình quan tâm.
 • Viết Bản tuyên bố hoặc Bài luận Cá nhân: Viết một tuyên bố hoặc bài luận cá nhân hấp dẫn làm nổi bật thành tích học tập, nguyện vọng nghề nghiệp của bạn và cách nhận được học bổng sẽ đóng góp cho mục tiêu của bạn. Thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn được cung cấp nào về độ dài, định dạng và chủ đề.
 • Gửi Đơn đăng ký: Gửi đơn đăng ký đã hoàn thành của bạn cùng với tất cả các tài liệu cần thiết trong thời hạn quy định. Đảm bảo xem lại đơn đăng ký của bạn để tìm bất kỳ lỗi hoặc thiếu thông tin nào trước khi gửi.
 • Theo dõi: Sau khi gửi đơn đăng ký của bạn, hãy theo dõi mọi bước hoặc yêu cầu bổ sung do Đại học Franklin thông báo. Giữ liên lạc với văn phòng tuyển sinh để đảm bảo rằng đơn đăng ký của bạn đã hoàn tất và để giải quyết mọi thắc mắc khác.

?THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY

?ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-tai-dai-hoc-franklin-tai-thuy-si-2023-2024-s21109.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136595

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER