Deadline: 30/11/2023

Học Bổng Thủ Hiến Tây Úc 2024 Tại Đại Học Notre Dame – Úc

Học bổng được xây dựng dựa trên mục đích thu hút sinh viên quốc tế mới đạt thành tích cao từ các thị trường mục tiêu ưu tiên, học tập trong nhiều lĩnh vực có liên quan đến các ngành và công nghiệp ưu tiên của Tây Úc.

Học bổng được áp dụng cho các khoản phí và học phí của ứng viên thành công trong suốt quá trình theo học chương trình đã chọn theo từng kỳ học.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Giá trị học bổng: 50,000 AUD ($12,500/kỳ)
 • Chương trình áp dụng:
  • Cử nhân Y sinh
  • Cử nhân Tư vấn
  • Cử nhân Luật
  • Cử nhân Vật lý trị liệu
  • Thạc sĩ Tư vấn
 • Hạn đăng ký: 30/11/2023

📌ĐIỀU KIỆN

 • Nhận được thư mời nhập học vơi tư cách học sinh quốc tế, theo học toàn thời gian (tối thiểu 2 năm) tại 1 trong năm trường Tây Úc (có bao gồm Đại học Notre Dame), bắt đầu Học kỳ 1 2024 hoặc Học kỳ 2 2024.
 • Đến Tây Úc vào một học kỳ cụ thể trong 2024 để bắt đầu kỳ học đó. (Chưa từng học tại Đại học Tây Úc nào)
 • Đáp ứng tiêu chí để sở hữu visa sinh viên quốc tế học tại Úc, đến Bang Tây Úc và bắt đầu học kỳ học ứng viên đã chọn trong 2024.
 • Trực tiếp bắt đầu chương trình Đại học hoặc Sau đại học mà không thông qua lộ trình du học, khóa nền tảng hay khóa tiếng Anh dự bị.
 • Sẵn sàng từ chối các học bổng khác mà có thể được cấp trước đó bởi Đại học, Bang hoặc Liên Bang nếu thành công nhận được học bổng Thủ hiến Tây Úc.
 • Đăng ký ứng tuyển Đại học với tư cách sinh viên nộp lệ phí.
 • Là công dân của các nước được ứng tuyển (trong đó có Việt Nam) và ứng tuyển vào Đại học này ở ngoài nước Úc.
 • Học tại Đại học Notre Dame cơ sở Fremantle trong toàn bộ chương trình học.

📌YÊU CẦU SAU KHI NHẬN HỌC BỔNG

 • Học bổng không thể chuyển nhượng cho bất kỳ tổ chức nào khác và không thể quy đổi ra tiền mặt.
 • Học bổng sẽ bị tịch thu nếu người nhận:
  • Không duy trì Xếp hạng Tốt ở mỗi kỳ học.
  • Duy trì đăng ký toàn thời gian.
  • Bị phát hiện có hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của sinh viên hoặc là đối tượng của hành vi kỷ luật theo Quy định chung của Đại học.
  • Ngừng hoặc rút khỏi chương trình học.
  • Trì hoãn ghi danh.
 • Người nhận có thể đình chỉ học bổng không quá một kỳ nếu họ được chấp nhận xin nghỉ phép.
 • Nếu học giả không duy trì các điều kiện do các tình tiết giảm nhẹ, họ có thể nộp đơn bằng văn bản cho Giám đốc Quốc gia (Quốc tế), người có toàn quyền xác định tình trạng tiếp tục của học bổng.

📌YÊU CẦU BỔ SUNG

 • Người nhận có thể nhận được lời mời tham gia các ấn phẩm, phương tiện truyền thông và sự kiện liên quan đến việc trao học bổng.
 • Người nhận phải
  • Tìm kiếm và nhận được sự chấp thuận của Bộ Việc làm, Du lịch, Khoa học và Đổi mới (JTSI) trước khi đưa ra tuyên bố công khai, liên hệ hay trả lời các phương tiện truyền thông, liên quan đến người thành công hoặc không thành công nhận học bổng.
  • Cung cấp cho JTSI thông báo trước 25 ngày làm việc về bất kỳ sự kiện truyền thông nào được đề xuất.
  • Cung cấp bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc tuyên bố công khai nào được để xuất cho JTSI để phê duyệt trước khi phát hành cũng như thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với hình thức, nội dung hoặc cách thức,…

📌CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Học bổng được trao cho ứng viên thể hiện tốt nhất thông qua đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ, theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn (bao gồm các nhân viên từ Văn phòng quốc tế Đại học Notre Dame).
  • Thể hiện thành tích học tập tốt được xác định bởi Đại học Notre Dame.
  • Ứng viên có thể yêu cầu đánh giá định tính bổ sung bằng cách trả lời câu hỏi định tính thông qua hình thức viết hoặc phỏng vấn.
  • Đại học Notre Dame sẽ xác định cấp độ học tập và chương trình đủ điều kiện ứng tuyển.
 • Đại học sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến Học bổng cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người nộp đơn như thu được từ các tuyên bố của sinh viên trong mẫu đơn đăng ký.
 • Đại học có thể chia sẻ thông tin cá nhân thu được từ đơn xin học bổng cho các bên thứ ba, là thành viên của hội đồng tuyển chọn, chỉ cho mục đích tuyển chọn.

📌QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN

 • Phải đăng ký qua hồ sơ đăng ký học bổng của Đại học: TẠI ĐÂY
 • Các lựa chọn sẽ được dựa trên đánh giá của đơn ứng tuyển và các tài liệu hỗ trợ.
 • Kết quả sẽ được thông báo qua email.
 • Trường Đại học có quyền không cấp học bổng.

📌THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-thu-hien-tay-uc-2024-tai-dai-hoc-notre-dame-uc-s21947.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=138572

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/