Học Bổng Thạc Sĩ Chuyên Ngành Khoa Học Và Quản Lý Môi Trường Tại Bỉ

Deadline: 05/02/2021

Trường Đại học Liège đang mở học bổng đào tạo thạc sỹ thực hành đa ngành bằng tiếng Pháp, giúp nâng cao hiểu biết và có lồng ghép kiến thức nhằm giúp quản lý một cách tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên (nước, đất đai, động thực vật, tự nhiên, da dạng sinh học,…).


THÔNG TIN KHÓA HỌC:

– Khóa học được tổ chức trên cơ sở 03 phương pháp tiếp cập độc đáo:

– Cách tiếp cận chặt chẽ, nắm bắt được việc quản lý môi trường tại các nước đang phát triển (PED) từ hai chủ đề về môi trường: quản lý nước và đất, quản lý tự nhiên và vùng lãnh thổ;

– Điều chỉnh một cách hợp lý cách sử dụng các chỉ số phát triển bền vững có liên hệ với phương pháp tiếp cận DPSIR (Driving Forces – Pressures – States – Impacts – Responses) của Cơ quan Môi trường châu  u;

– Cung cấp các công cụ quản lý môi trường và giúp sinh viên ứng dụng các công cụ này vào công việc thực tế và công việc trên thực địa, đồng thời đảm bảo điều chỉnh được các công cụ theo tình hình thực tế của quốc gia đang phát triển.

 

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

•Tốt nghiệp đại học (120 tín chỉ crédits), do một cơ sở đào tạo đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cấp, trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.

•Đối với các sinh viên có bằng đại học khác, việc tuyển sinh sẽ dựa trên hồ sơ. Ứng cử viên phải có bằng đại học của Bỉ hoặc nước ngoài (trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật), có giá trị tương đương 300 tín chỉ. Ngoài ra, trong suốt quá trình học, các ứng cử viên phải có hai năm học đạt loại khá trở lên, đặc biệt là năm cuối.

•Trong trường hợp Ban quản lý chương trình cho rằng ứng cử viên cần bổ sung kiến thức trong một vài lĩnh vực, việc nhập học có thể bắt buộc phải đăng ý vào một vài môn học chương trình thạc sĩ do hai đơn vị đối tác giảng dạy, với thời lượng tối đa là 15 tín chỉ.

 

THÔNG TIN BỔ SUNG:

•Số lượng học bổng được cấp: 12

•Thời gian đào tạo: 1 năm (bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2021)

•Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp. Một vài môn học có sử dụng tài liệu bằng tiếng Anh hoặc dạy một số phần bằng tiếng Anh (trong trường hợp này, tài liệu sẽ bằng tiếng Pháp). Việc có kiến thức về tiếng Anh (đọc, nghe) là điều kiện cần có. Sinh viên có thể làm luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

•Deadline: 05/02/2021

•Thông tin chi tiết: https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/144-master-de-specialisation-en-sciences-et-gestion-de-l-environnement-dans-les-pays-en-developpement

Nguồn: Scholarship EZ

You may also like...