Deadline: 07/10/2022

Học Bổng Đại Học Và Sau Đại Học Dành Cho Nữ Do Hiệp Hội Phụ Nữ Của Các Đại Học Tại Hồng Kông (HKAUW) Cung Cấp

Hiệp hội phụ nữ của các đại học tại Hồng Kông (HKAUW) cấp Học bổng Sau Đại học & Sau Đại học cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các chương trình nghiên cứu về tất cả các môn học ở bất kỳ cấp học nào.

❕GIỚI THIỆU CHUNG:

 • Tổ chức: Hiệp hội nữ đại học Hồng Kông
 • Cấp học: Đại học và Sau đại học
 • Học bổng: HK$ 20.000
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế
 • Hạn nộp hồ sơ: 7 tháng 10 năm 2022

❕ YÊU CẦU:

(1) Người nộp đơn học bổng sau đại học

 • Hiện phải đăng ký là sinh viên nữ toàn thời gian (bao gồm cả chương trình sau đại học dựa trên nghiên cứu và giảng dạy) tại một cơ sở giáo dục đại học cấp bằng sau đại học tại địa phương (do HKAUW chỉ định);
 • Phải là thành viên của HKAUW (vui lòng đăng ký thành viên sau khi được đề cử);
 • Có thành tích học tập, nguyện vọng, phẩm chất xuất sắc;
 • Thể hiện khả năng lãnh đạo và tham gia tích cực vào dịch vụ cộng đồng, có những đóng góp trong các lĩnh vực đã chọn, bao gồm cả triển vọng toàn cầu và nâng cao vị thế của phụ nữ;
 • Có đề xuất từ ​​người giám sát, được xác nhận bởi người đứng đầu bộ môn hoặc khoa/trường hiện đang đăng ký;
 • Có khuyến nghị từ cộng đồng/tổ chức dịch vụ tình nguyện đã tham gia;
 • Được yêu cầu hoàn thành tối thiểu 40 giờ phục vụ cộng đồng chất lượng trong vòng sáu tháng kể từ khi nhận học bổng. Người nhận học bổng và HKAUW phải thỏa thuận trước với nhau về các dự án dịch vụ đó.

(2) Người nộp đơn học bổng đại học

 • Hiện phải đăng ký là nữ sinh viên toàn thời gian (trừ sinh viên năm nhất và năm cuối) tại một cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tại địa phương (do HKAUW chỉ định);
 • Phải là thành viên Đại học của HKAUW (vui lòng đăng ký thành viên sau khi được đề cử);
 • Phải được đề cử bởi trưởng bộ môn hoặc khoa/trường đang đăng ký (cần có thư đề cử riêng nếu trưởng khoa/khoa/trường KHÔNG viết một trong các thư giới thiệu như quy định dưới đây);
 • Có thành tích học tập xuất sắc;
 • Thể hiện sự tham gia hiện tại và sự tham gia vào dịch vụ cộng đồng;
 • Có HAI thư giới thiệu, một từ trưởng phòng/khoa/trường hoặc người giám sát học tập hiện tại và một từ cộng đồng/tổ chức dịch vụ tình nguyện đã tham gia;
 • Được yêu cầu phục vụ cộng đồng ít nhất nửa năm SAU KHI người nhận nhận được học bổng, có thể bao gồm việc tham gia vào một dự án dịch vụ cộng đồng do HKAUW tổ chức

👉LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=117334

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất