Deadline: 09/01/2023

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Trị Giá $6000 Mỗi Năm Tại Đại Học Sydney 2023

Đại học Sydney đang cung cấp học bổng cho cả sinh viên Úc và sinh viên quốc tế đang có ý định đăng ký vào chương trình học bổng Danh dự (Honours Scholarship). Học bổng danh dự cung cấp cơ hội cho các sinh viên mới hoặc đang tiếp tục, những người đã chứng tỏ sự xuất sắc trong học tập của họ. Đại học Sydney là một trường đại học nghiên cứu công lập của Úc tại Sydney, Úc. Được thành lập vào năm 1850, đây là trường đại học đầu tiên của Úc và được coi là một trong những trường đại học hàng đầu của nước Úc. Đây là một Viện Đại học nghiên cứu hàng đầu tại nước Úc, nổi tiếng về công tác giảng dạy xuất sắc. Và cũng là 1 trong duy nhất 2 trường Đại học của Úc là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học hàng đầu Thái Bình Dương.

📍TRỊ GIÁ: 

  • Học bổng có giá trị $ 6,000 mỗi năm và chỉ có thời hạn trong một năm.
  • Giá trị học bổng hàng năm sẽ được thanh toán thành hai phần bằng nhau sau mỗi học kỳ.

📍ĐIỀU KIỆN

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên Úc và quốc tế có thể đăng ký Học bổng Danh dự.
  • Yêu cầu đầu vào: Học bổng được cung cấp tùy thuộc vào các ứng viên đã đăng ký nhập học vào Chương trình Danh dự của Đại học Sydney cho Học kỳ 1 hoặc 2 của năm học 2021 trước ngày kết thúc đơn đăng ký Học bổng Danh dự của Đại học Sydney. (9/1/2023)
  • Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung hoặc thường trú nhân của Úc.
  • Sinh viên quốc tế phải hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Sydney. Các bằng cấp cho phép hoàn thành khóa học trong luồng Danh dự không đủ điều kiện cho học bổng này.
  • Phải đăng ký chương trình danh dự bổ sung độc lập, bao gồm Cử nhân Nghiên cứu nâng cao hoặc đang theo học chương trình liên thông danh dự vào năm cuối của một trong các khóa học kết hợp đủ điều kiện dưới đây trong Học kỳ 1 hoặc 2 năm sắp tới trước ngày kết thúc đơn đăng ký học bổng: Cử nhân Văn học và Cử nhân Nghiên cứu Cao cấp, Cử nhân Thương mại và Cử nhân Nghiên cứu Cao cấp, Cử nhân Khoa học và Cử nhân Nghiên cứu Cao cấp.

📍HỒ SƠ

  • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải nộp bản khai cá nhân, chi tiết về thành tích học tập trong quá khứ, vị trí lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, bảng điểm kinh nghiệm làm việc liên quan- Bạn phải cung cấp bản sao của tất cả bảng điểm ghi chi tiết quá trình học đại học trước đó tại các cơ sở khác ngoài Đại học Sydney.
  • Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của sinh viên, phải chứng minh trình độ tiếng Anh trước khi được xác nhận nhập học.

📍ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=118525

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất