[HN] WHO Tuyển Dụng Trợ Lý Chương Trình – Programme Assistant 2020

🔥🔥🔥[HN] WHO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ CHƯƠNG TRÌNH – PROGRAMME ASSISTANT 2020 

 

🔔Deadline: 22/9/2020. 

 

🔻Các từ viết tắt:

👉🏻Tổ chức y tế thế giới: WHO

👉🏻Bộ y tế: MOH

👉🏻Văn phòng y tế toàn cầu: GHO

👉🏻Vụ Hợp tác quốc tế: ICD

👉🏻Nhóm đối tác y tế: HPG

👉🏻Thỏa thuận dịch vụ đặc biệt: SSA

 

🔻Mô tả công việc: với sự hướng dẫn và chỉ đạo từ ICD, người điều phối GHO/HPG và WHO, trợ lý chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ hành chính cho:

✔️GHO để đảm bảo hoạt động của văn phòng ổn định và chuyên nghiệp, để thực hiện những nhiệm vụ của GHO.

✔️Hoạt động HPG có liên kết chặt chẽ với GHO.

 

🔻Công việc cụ thể:

👉🏻Hỗ trợ và chịu trách nhiệm cho công việc hành chính hằng ngày và các hoạt động liên quan của GHO và HPG.

👉🏻Đảm nhận chuẩn bị cho các buổi meeting, workshop, khóa training,… bao gồm tài liệu và sắp xếp hậu cần, ghi chú và ghi chép biên bản hoạt động GHO và HPG.

👉🏻Cung cấp điều phối và hỗ trợ truyền thông trong việc quản lý mạng lưới thành viên GHO, cả trong nước và ngoài nước.

👉🏻Dịch và phiên dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại khi có yêu cầu và cần thiết.

👉🏻Hỗ trợ tìm kiếm, biên soạn và duy trì thông tin liên quan đến GHO.

👉🏻Duy trì hệ thống hoạt động theo dõi thích hợp.

👉🏻Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu được tải lên các website liên quan và các kênh truyền thông khác liên quan đến GHO và HPG.

 

🔻Phương thức hoạt động:

👉🏻Cố vấn trực tiếp với ICD, MOH và các cơ quan chính phủ có liên quan cũng như WHO và các đối tác phát triển.

👉🏻Sắp xếp hành chính và hậu cần.

👉🏻Chuẩn bị truyền thông, bao gồm việc đệ trình lên lãnh đạo MOH và gửi email đến MOH và các bên liên quan mật thiết với GHO và HPG. 

👉🏻Chuẩn bị công việc cần làm, việc đệ trình liên quan đến các buổi họp GHO và HPG đến lãnh đạo MOH.

👉🏻Soạn thảo và phổ biến các biên bản, báo cáo,…

👉🏻Cập nhật website HPG và danh sách gửi thư (cũng như trên Google drive).  

 

🔻Các mốc thời gian dự kiến: 

Ngày bắt đầu: 1/10/2020.

Ngày kết thúc: 30/9/2021.

 

🔻Yêu cầu cụ thể:

👉🏻Học vấn:

✔️Yêu cầu: bằng đại học về y tế công cộng, quan hệ quốc tế, chính sách công và các lĩnh vực có liên quan.

✔️Mong muốn: bằng thạc sĩ về về y tế công cộng, quan hệ quốc tế, chính sách công.

👉🏻Kinh nghiệm:

✔️Cơ bản: kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực hợp tác phát triển, y tế công cộng hoặc kinh tế y tế, với chính phủ hoặc tổ chức quốc tế.

✔️Mong muốn: kinh nghiệm làm việc với MOH và các đối tác phát triển.

👉🏻Kỹ năng:

✔️Kỹ năng tổ chức và khả năng làm việc dưới áp lực và deadline dày đặc.

✔️Khả năng IT phát triển tốt và quen thuộc với phần mềm website, Microsoft Office Package.

✔️Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (cả viết và nói).

✔️Khả năng dịch và phiên dịch qua lại giữa 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.

✔️Kỹ năng làm việc nhóm.

✔️Khả năng thích ứng với đa dạng các nền văn hóa và giáo dục.

 

🏠Địa điểm: Vụ Hợp tác quốc tế của MOH. 

📃Giấy chứng nhận y tế: người được chọn giữ SSA sẽ được yêu cầu cung cấp kiểm tra y tế.

🌟Thù lao: tối đa $849, tùy theo kinh nghiệm.

🔔Deadline: 22/9/2020.

 

✍🏻Đăng ký: gửi CV về email wpvnmapplicants@who.int với tiêu đề: [WHO – 092020] Programme Assistant – Fullname.

👉🏻Thông tin chi tiết liên hệ: wpvnmwr@who.int

—————————————————————————————————————–

🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

📌INSTAGRAM: https://instagram.com/ivolunteer_vn

📧EMAIL: ivolunteer20@gmail.com

👉GROUP: https://fb.com/groups/thongtintinhnguyen

🌎WEBSITE: https://ivolunteervietnam.com

🔔YOUTUBE: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube

📖IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

#ivolunteer #ivolunteervietnam #who #programmeassistant 

 

 

You may also like...