Deadline: 09/04/2021

[HN] Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu Tại Việt Nam Tuyển Dụng Thực Tập Sinh 2021 (Có Trợ Cấp)

📌Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, giống như 130 Phái đoàn EU và các tổ chức đại diện khác của Cơ quan Ngoại giao của EU trên thế giới, phục vụ EU bằng các họat động sau:

 • Xuất bản, giải thích và thực hiện chính sách EU.
 • Phân tích các chính sách của Việt Nam, quốc gia mà Phái đoàn làm đại diện.
 • Thực hiện các đàm phán theo nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện các quyền hạn được trao cho Cộng đồng Châu Âu ở các nước thứ ba, bằng việc thúc đẩy quyền lợi của Châu Âu trong các chính sách của Cộng đồng (như thương mại, nông nghiệp và thủy sản).
 • Đóng vai trò quan trọng trong họat động hợp tác phát triển, một vai trò được mở rộng lớn mạnh trong những năm gần đây do kết quả của chính sách phân cấp phân quyền – một nội dung quan trọng của gói cải cách trợ giúp phát triển nước ngoài của Ủy ban. Phái đoàn giờ đây không chỉ liên quan chặt chẽ trong việc hoạch định chương trình trợ giúp phát triển, mà còn trực tiếp quản lý các dự án.

📌Chi tiết về Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam: https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_vi

✔Nhiệm vụ chính

 • Tham dự và giúp tổ chức các sự kiện và các cuộc họp nhóm làm việc.
 • Ghi chép và báo cáo về các cuộc họp với các bên liên quan.
 • Nghiên cứu và biên soạn tài liệu.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các cuộc họp giao ban.
 • Hỗ trợ các hoạt động ngoại giao công chúng.

✔Yêu cầu

 • Do đại dịch COVID-19, chỉ những ứng viên hiện đang cư trú tại Việt Nam mới được xem xét.
 • Trình độ đại học các ngành chính trị xã hội hoặc kinh tế.
 • Trình độ tiếng Anh hoàn hảo.
 • Sử dụng thành thạo bộ Office.
 • Bằng cấp bổ sung trong lĩnh vực khác.

💖Cách thức ứng tuyển

 • Nộp hồ sơ đến địa chỉ e-mail DELEGATION-VIETNAM-VACANCY@eeas.europa.eu 
 • Các tài liệu liên quan khác.

Chi tiết công việc xem tại: https://bitly.com.vn/i66egx

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #EU, #Vietnam, #eeas, #europa

Chi Trần

khanhchi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...