Deadline: 01/04/2021

[HCM] Tổ Chức Di Cư Quốc Tế IOM – Cơ Quan Di Cư Liên Hợp Quốc Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Dự Án 2021

📌 Deadline: 01/04/2021

I. GIỚI THIỆU

☑️ Được thành lập vào năm 1951, IOM là tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực di cư và hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ, liên chính phủ và phi chính phủ. IOM nỗ lực thúc đẩy di cư nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người. IOM làm như vậy bằng cách cung cấp các dịch vụ và lời khuyên cho các chính phủ và người di cư.

☑️ IOM cam kết tạo ra một môi trường đa dạng và hòa nhập. Các ứng viên nội bộ và bên ngoài đủ điều kiện nộp đơn vào vị trí tuyển dụng này. Các ứng viên nội bộ phải đáp ứng yêu cầu về thời gian tối thiểu là 18 tháng trở lên. Yêu cầu này sẽ giảm xuống còn 6 tháng đối với các ứng viên nội bộ đang đương nhiệm một vị trí đã được xác nhận thôi việc.

II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Địa điểm: TP.HCM, Việt Nam
 • Thời gian thực tập: 06 tháng, có thể gia hạn thêm 3 tháng
 • Ngày bắt đầu dự kiến: Sớm nhất có thể
 • Thời gian đăng: 18 tháng 3 – 1 tháng 4 năm 2021
 • Khu vực kỹ thuật, bộ phận hoặc bộ phận: Trách nhiệm của Công ty trong việc Xóa bỏ Nô lệ và Buôn bán (CREST)
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Chức danh: Thực tập sinh dự án

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm việc dưới sự giám sát chung của Giám đốc Dự án, và sự giám sát trực tiếp của Điều phối viên Dự án tại TP.HCM. Thực tập sinh của Dự án sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động theo chương trình có liên quan sau đây:

1️⃣ Hỗ trợ nhóm dự án CREST trong việc lập kế hoạch và tổ chức các chuyến công tác cũng như các sắp xếp hành chính và hậu cần liên quan;

2️⃣ Trợ giúp cung cấp hỗ trợ hành chính và hậu cần cần thiết cho dự án, bao gồm: soạn thảo ghi chú cuộc họp, chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu hành chính theo quy trình của IOM và những công việc khác;

3️⃣ Hỗ trợ lập và sắp xếp kế hoạch để tiến hành các sự kiện của dự án như hội thảo, hội nghị, đào tạo, họp, thuyết trình, bao gồm cả việc sắp xếp việc đi lại và khách sạn của người tham gia và hành trình chuyến đi khi cần thiết;

4️⃣Hỗ trợ các hoạt động khác của dự án:

 • Thực hiện desk rearch theo yêu cầu cho các ghi chú / đề xuất khái niệm dự án
 • Đóng góp vào các nỗ lực giao tiếp và hiển thị CREST nội bộ và bên ngoài để phù hợp với việc phân phối dự án theo kế hoạch;
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của dự án; tiến hành phân tích dữ liệu cơ bản theo yêu cầu;
 • Liên lạc với các bên liên quan cả bên trong và bên ngoài và theo dõi để đảm bảo tiến độ kịp thời của các nhiệm vụ được giao;

IV. YÊU CẦU ỨNG TUYỂN

Đơn xin thực tập của IOM phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Là sinh viên năm học cuối đại học (tối thiểu là Cử nhân hoặc trình độ tương đương);
 • Đang theo học chương trình sau đại học (bằng đại học thứ hai hoặc trình độ tương đương, hoặc cao hơn);
 • Đã tốt nghiệp với bằng đại học và nếu được chọn, phải bắt đầu thực tập trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp;
 • Tất cả các ứng viên phải từ 20 đến 36 tuổi;
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (cả nói và viết).

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi bản sao CV và thư quan tâm đến văn phòng IOM tại TP.HCM (hcmc@iom.int) trước ngày 1 tháng 4 năm 2021. Trong dòng tiêu đề, vui lòng cho biết Project Intern_HCMC, Việt Nam.

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #vieclam, #thuctapsinh, #offline, #IOM, #coquandiculienhopquoc

Hường Nguyễn

ngthihuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...