Deadline: All year round

[Đức] Học Bổng DAAD Ngành Âm Nhạc Cho Bậc Cao Học Và Nghiên Cứu Sau Đại Học

⏰ NO DEADLINE.

️🎵 GIỚI THIỆU:

  • Học bổng ngành Mỹ thuật DAAD tạo ra cơ hội cho các sinh viên tiếp tục việc học của mình tại Đức sau khi tốt nghiệp. Học bổng nhằm thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa các bạn sinh viên.
  • Trong chương trình học này, bạn có thể hoàn thành bằng Thạc sĩ / bằng sau đại học dẫn đến bằng cấp cuối cùng, hoặc một khóa học bổ sung không dẫn đến chứng chỉ cuối cùng (không phải khóa học đại học).
  • Học bổng được trao trong suốt thời gian học tiêu chuẩn cho chương trình học đã chọn (tối đa là 24 tháng).

️🎵 QUYỀN LỢI HỌC BỔNG:

  • Trợ cấp hàng tháng 861 euro.
  • Phụ cấp đi lại.
  • Trợ cấp học tập một lần.
  • Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và bảo hiểm thân thể.
  • Trong một số trường hợp nhất định, du học sinh có thể nhận được trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng và trợ cấp hàng tháng cho các thành viên gia đình đi cùng.
  • Có thể trợ cấp cho một khóa học tiếng Đức, hoàn trả lệ phí cho bài kiểm tra TestDaF hoặc là một giải pháp thay thế cho TestDaF dành cho những người được nhận học bổng đã tham gia khóa học ngôn ngữ trước đó và lệ phí kiểm tra DSH có thể được hoàn lại.

️🎵 ĐỐI TƯỢNG: Ứng viên nước ngoài đã có bằng đại học đầu tiên trong các lĩnh vực Âm nhạc muộn nhất vào thời điểm bắt đầu chương trình học được hỗ trợ. Quyết định cấp học bổng dựa trên các đơn đăng ký bằng văn bản và bản ghi âm sản phẩm.

️🎵 CHÚ Ý: Xác nhận học bổng không tự động đảm bảo được nhận vào một trong các trường học về âm nhạc. Trong hầu hết các trường hợp, ứng viên được yêu cầu tham gia kỳ kiểm tra đầu vào. Nếu ứng viên được DAAD cấp học bổng nhưng không được nhận vào trường đại học nào, ứng viên không được sử dụng học bổng đã được trao.

📬 THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: http://daad.de/go/en/stipa57135743.

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24922


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Chi Nguyễn

hachi.ivolunteer@gmail.com